NGHIÊN CỨU

Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

Trang chủ >> Nghiên cứu

Nghiệm thu cấp Viện nhiệm vụ “Xây dựng Chiến lược Công nghiệp và Thương mại giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

29/12/2022

Ngày 27 tháng 12 năm 2022, tại trụ sở số 17 Yết Kiêu, Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương đã tổ chức nghiệm thu cấp Viện cho nhiệm vụ “Xây dựng Chiến lược Công nghiệp và Thương mại giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” do TS. Nguyễn Văn Hội làm chủ nhiệm.

Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu được thành lập theo quyết định số: 1024/QĐ-CLCT ban hành ngày 9/12/2022. Hội đồng nghiệm thu do PGS.TS Nguyễn Văn Lịch - Chủ tịch hội đồng và các thành viên gồm: TS. Phạm Hồng Tú - Ủy viên phản biện 1; TS. Trịnh Thị Thanh Thủy - Ủy viên phản biện 2; TS. Nguyễn Văn Long - Ủy viên; TS. Vương Quang Lượng - Ủy viên thư ký. Ngoài ra, tham dự còn có các nhà khoa học trong viện và nhóm nghiên cứu  nhiệm vụ.

Tại buổi nghiệm thu, đại diện nhóm nghiên cứu đã trình bày báo cáo tóm tắt nội dung của nhiệm vụ “Xây dựng Chiến lược công nghiệp và thương mại giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Nhiệm vụ đã phân tích, đánh giá thực trạng phát triển công nghiệp và thương mại giai đoạn 2011-2021, đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. Phân tích, đánh giá tác động của tình hình trong nước, bối cảnh quốc tế và dự báo sự phát triển công nghiệp và thương mại giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Xây dựng hệ thống các quan điểm, mục tiêu và định hướng Chiến lược công nghiệp và thương mại; Đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp và tổ chức thực hiện Chiến lược; Xây dựng chiến lược công nghiệp và thương mại thời kỳ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và dự thảo Quyết định phê duyệt Chiến lược.

Sau khi nghe đại diện nhóm nghiên cứu tóm tắt nội dung đề tài, hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đánh giá cao nỗ lực của nhóm và đưa ra những đóng góp giúp nhóm nghiên cứu chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo báo cáo một cách tốt nhất.

Kết thúc nghiệm thu, PGS.TS Nguyễn Văn Lịch - chủ tịch hội đồng chân thành cảm ơn những nhận xét, chia sẻ hữu ích từ phía các thành viên hội đồng và nhà khoa học tham dự buổi nghiệm thu và đề nghị nhóm nghiên cứu nghiêm túc tiếp thu, tổng hợp và lựa chọn các ý kiến làm cơ sở, luận cứ khoa học để hoàn thiện báo cáo nhiệm vụ và các sản phẩm theo hợp đồng./.

Một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu:

Tin bài và ảnh: Lê Anh Tú

Phòng Thông tin và xúc tiến thương mại - VIOIT

BÀI VIẾT KHÁC