NGHIÊN CỨU

Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

Trang chủ >> Nghiên cứu

Nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ “Xây dựng chính sách quản lý và tiêu hủy hàng giả, hàng kém chất lượng nhằm đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường ở Việt Nam”

11/12/2022

Ngày 9 tháng 12 năm 2022, tại trụ sở số 17 Yết Kiêu, Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội, Viện nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở cho nhiệm vụ “Xây dựng chính sách quản lý và tiêu hủy hàng giả, hàng kém chất lượng nhằm đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường ở Việt Nam” do ông Ngô Đức Thanh làm chủ nhiệm.

Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu được thành lập theo quyết định số: 970/QĐ-CLCT ban hành ngày 01/12/2022. Hội đồng nghiệm thu do PGS.TS Đinh Văn Thành – Chủ tịch hội đồng và các thành viên gồm: PGS.TS Nguyễn Văn Lịch – ủy viên phản biện 1; TS. Lê Huy Khôi – ủy viên phản biện 2; TS. Trần Thị Thu Hiền – ủy viên; TS. Phạm Hữu Thìn - Ủy viên; TS. Nguyễn Văn Long - ủy viên; TS. Đặng Công Hiến - Ủy viên thư ký. Ngoài ra, tham dự buổi nghiệm thu còn có các nhà khoa học trong viện và nhóm nghiên cứu của nhiệm vụ.

Tại buổi nghiệm thu, chủ nhiệm nhiệm vụ đã trình bày tóm tắt nội dung của báo cáo Xây dựng chính sách quản lý và tiêu hủy hàng giả, hàng kém chất lượng nhằm đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường ở Việt Nam”.

Kết quả của nhiệm vụ đưa ra được một số điểm như: Định hướng và quan điểm về quản lý và tiêu hủy hàng giả, hàng kém chất lượng đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường ở Việt Nam; Đề xuất một số giải pháp và chính sách quản lý và tiêu hủy hàng giả, hàng kém chất lượng đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường phù hợp với điều kiện Việt Nam và xây dựng dự thảo Thông tư quy định về quản lý và xử lý, tiêu hủy hàng giả, hàng kém chất lượng đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường.

Sau khi nghe chủ nhiệm nhiệm vụ tóm tắt nội dung báo cáo, hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đánh giá cao nỗ lực của nhóm nghiên cứu và đưa ra những ý kiến đóng góp giúp nhóm nghiên cứu chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo báo cáo một cách tốt nhất.

Kết thúc buổi nghiệm thu, PGS.TS Đinh Văn Thành - chủ tịch hội đồng chân thành cảm ơn những nhận xét, chia sẻ hữu ích từ phía các thành viên hội đồng và nhà khoa học và đề nghị nhóm nghiên cứu nghiêm túc tiếp thu, tổng hợp và lựa chọn các ý kiến làm cơ sở, luận cứ khoa học để hoàn thiện báo cáo nhiệm vụ.

Một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu:

Bài và ảnh: Lê Anh Tú

Phòng Thông tin, thư viện và Xúc tiến Thương mại - VIOIT

BÀI VIẾT KHÁC