GIỚI THIỆU

Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

Trang chủ >> Ban lãnh đạo

VIỆN NGHIÊN CỨU CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH CÔNG THƯƠNG

Địa chỉ: 17 Yết Kiêu, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
Điện thoại: (024) 39 346 029
Fax: (024) 38 253 417
Website: http://www.vioit.org.vn

LÃNH ĐẠO VIỆN

Viện Trưởng

TS. NGUYỄN VĂN HỘI

Điện thoại: (024) 39 246 189
Email: hoinv@moit.gov.vn

 
 

Phó Viện trưởng

TS. VŨ QUANG HÙNG

Điện thoại: (024) 38 246 237
Email: HungVQ@moit.gov.vn

 

Phó Viện trưởng

NGUYỄN KHẮC QUYỀN

Điện thoại: (024) 39 346 198
Email: QuyenNK@moit.gov.vn