NGHIÊN CỨU

Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

Trang chủ >> Nghiên cứu

Nghiệm thu cấp Viện nhiệm vụ “Xây dựng đề án đào tạo, bồi dưỡng theo vị trí việc làm cho cán bộ công chức Bộ Công Thương”

29/12/2022

Ngày 29 tháng 12 năm 2022, tại trụ sở số 17 Yết Kiêu, Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương đã tổ chức nghiệm thu cấp Viện cho nhiệm vụ “Xây dựng đề án đào tạo, bồi dưỡng theo vị trí việc làm cho cán bộ công chức Bộ Công Thương” do CN. Lê Văn Hóa làm chủ nhiệm.

Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu được thành lập theo quyết định số: 1051/QĐ-CLCT ban hành ngày 19/12/2022. Hội đồng nghiệm thu cấp Viện do PGS.TS Đinh Văn Thành - Chủ tịch hội đồng và các thành viên gồm: TS. Lê Huy Khôi - Ủy viên phản biện 1; TS. Lâm Tuấn Hưng - Ủy viên phản biện 2; TS. Nguyễn Văn Long - Ủy viên; PGS.TS Nguyễn Văn Lịch - Ủy viên; TS. Đặng Công Hiến - Ủy viên thư ký. Ngoài ra, tham dự còn có các nhà khoa học trong viện và nhóm nghiên cứu nhiệm vụ.

Tại buổi nghiệm thu, chủ nhiệm nhóm nghiên cứu đã báo cáo tóm tắt nội dung của nhiệm vụ “Xây dựng đề án đào tạo, bồi dưỡng theo vị trí việc làm cho cán bộ công chức Bộ Công Thương”.

Đây là một nhiệm vụ quan trọng để thực hiện được các mục tiêu phát triển nguồn CBCC của Bộ Công Thương cả về tư tưởng chính trị, quản lý và chuyên môn, vượt qua những thách thức trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và phát triển mạnh mẽ của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Công tác đào tạo, bồi dưỡng theo vị trí việc làm cho CBCC Bộ Công Thương là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài nhằm đảm bảo cho sự phát triển bền vững nguồn nhân lực của ngành Công Thương và trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại.

Sau khi nghe đại diện nhóm nghiên cứu tóm tắt nội dung đề tài, hội đồng nghiệp thu cấp Viện đánh giá cao nỗ lực của nhóm nghiên cứu và đưa ra những đóng góp giúp nhóm nghiên cứu chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo báo cáo một cách tốt nhất.

Kết thúc nghiệm thu, PGS.TS Đinh Văn Thành - chủ tịch hội đồng chân thành cảm ơn những nhận xét, chia sẻ hữu ích từ phía các thành viên hội đồng và nhà khoa học tham dự buổi nghiệm thu và đề nghị nhóm nghiên cứu nghiêm túc tiếp thu, tổng hợp và lựa chọn các ý kiến làm cơ sở, luận cứ khoa học để hoàn thiện báo cáo nhiệm vụ, bàn giao sản phẩm cho Viện./.

Một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu:

Lê Anh Tú

Phòng Thông tin  và  xúc tiến thương mại - VIOIT

BÀI VIẾT KHÁC