NGHIÊN CỨU

Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

Trang chủ >> Nghiên cứu >> Đề án - Nhiệm vụ
30/10/2020
Chiều ngày 28 tháng 10 năm 2020, tại trụ sở Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương số 17 Yết Kiêu, Hà Nội đã tổ chức hội thảo hai nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Viện.