NGHIÊN CỨU

Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

Trang chủ >> Nghiên cứu >> Đề án - Nhiệm vụ
16/04/2021
Chiều ngày 14/1/2021, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ năm 2020 đề tài: “Nghiên cứu mô hình quản trị chuỗi cung ứng tiên tiến trong ngành dệt may và khả năng ứng dụng trong các doanh nghiệp dệt...
16/04/2021
Ngày 25/11/2020, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ năm 2020 thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Công Thương: “Xây dựng tiêu chí, điều kiện, cơ chế cụ thể để xác định và phát triển cụm...
16/04/2021
Chiều ngày 28 tháng 10 năm 2020, tại trụ sở Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương số 17 Yết Kiêu, Hà Nội đã tổ chức hội thảo hai nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Viện.