NGHIÊN CỨU

Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

Trang chủ >> Nghiên cứu

Nghiệm thu cấp Viện nhiệm vụ “Xây dựng đề án phát triển công nghiệp nền tảng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

26/12/2022

Ngày 21 tháng 12 năm 2022, tại trụ sở số 17 Yết Kiêu, Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương đã tổ chức nghiệm thu cấp Viện nhiệm vụ “Xây dựng đề án phát triển công nghiệp nền tảng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” do CN. Tạ Đức Tuân làm chủ nhiệm.

Hội đồng nghiệm thu được thành lập theo quyết định số: 1041/QĐ-CLCT ban hành ngày 15/12/2022, do PGS.TS Đinh Văn Thành - Chủ tịch hội đồng và các thành viên gồm: TS. Phạm Hữu Thìn - ủy viên phản biện 1; TS. Nguyễn Quang Tuyển - ủy viên phản biện 2; TS. Lê Huy Khôi - ủy viên; TS. Vương Quang Lượng - Ủy viên; TS. Nguyễn Văn Long - ủy viên; TS. Đặng Công Hiến - Ủy viên thư ký. Ngoài ra, tham dự còn có các nhà khoa học trong viện và nhóm nghiên cứu nhiệm vụ.

Tại buổi nghiệm thu, chủ nhiệm nhiệm vụ đã trình bày tóm tắt nội dung của nhiệm vụ “Xây dựng đề án phát triển công nghiệp nền tảng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Nội dung báo cáo được chia ra thành ba phần chính: Phần 1: Cơ sở khoa học và kinh nghiệm quốc tế về phát triển công nghiệp nền tảng; Phần 2: Thực trạng phát triển công nghiệp nền tảng; Phần 3: Giải pháp phát triển công nghiệp nền tảng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Trên cơ sở khoa học về phát triển công nghiệp nền tảng, nhóm nghiên cứu đã đưa ra được nhóm tiêu chí lựa chọn các ngành công nghiệp nền tảng; trong khuôn khổ của báo cáo cũng đã đưa ra được khái niêm sơ bộ của ngành công nghiệp nền tảng; phân tích kinh nghiệm phát triển công nghiệp của một số quốc gia như: Nhật Bản, Trung Quốc và Anh, rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam; Đánh giá được thực trang một số phân ngành công nghiệp trong ngành công nghiệp nền tảng giai đoạn 2011-2020; Đánh giá được những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm cho phát triển ngành qua đó đề xuất được các giải pháp phát triển công nghiệp nền tảng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Sau khi nghe nhóm nghiên cứu tóm tắt nội dung nhiệm vụ, hội đồng nghiệp thu cấp Viện đánh giá cao nỗ lực của nhóm nghiên cứu, báo cáo đã bám sát theo đề cương đã được phê duyệt, đề xuất được một số giải pháp có cơ sở khoa học và có khả năng thực hiện. Ngoài ra, hội đồng nghiệm thu cũng đưa ra những đóng góp giúp nhóm nghiên cứu chỉnh sửa các lỗi kỹ thuật, hoàn thiện dự thảo báo cáo một cách tốt nhất. Hội đồng đồng ý nghiệm thu nhiệm vụ.

Kết thúc buổi nghiệm thu, PGS.TS Đinh Văn Thành - chủ tịch hội đồng chân thành cảm ơn những nhận xét, chia sẻ hữu ích từ phía các thành viên hội đồng và nhà khoa học tham dự buổi nghiệm thu và đề nghị nhóm nghiên cứu nghiêm túc tiếp thu, tổng hợp và lựa chọn các ý kiến làm cơ sở, luận cứ khoa học để hoàn thiện báo cáo nhiệm vụ, bàn giao sản phẩm cho Viện./.

Một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu:

Tin bài và ảnh: Lê Anh Tú

Phòng Thông tin và xúc tiến thương mại - VIOIT

BÀI VIẾT KHÁC