NGHIÊN CỨU

Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

Trang chủ >> Nghiên cứu

Nghiệm thu Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Viện “Chiến lược phát triển logistics Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045”

31/03/2023

Sáng ngày 31/3/2023, tại trụ sở 17 Yết Kiêu - Hà Nội, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Viện “Chiến lược phát triển logistics Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045”, do TS. Nguyễn Văn Hội làm chủ nhiệm.

Hội đồng đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ được thành lập theo Quyết định số 217/QĐ-CLCT ngày 28/3/2023 của Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương. Theo đó, buổi nghiệm thu diễn ra với sự chủ trì của PGS.TS. Đinh Văn Thành, chuyên gia cao cấp của Viện - Chủ tịch hội đồng. Các thành viên của Hội đồng theo Quyết định gồm: PGS.TS. Nguyễn Hoàng Long,  Trường Đại học Thương mại - Ủy viên phản biện 1; TS. Phạm Hữu Thìn, Chuyên gia của Viện - Ủy viên phản biện 2; TS. Lê Huy Khôi, Trưởng phòng Quản lý khoa học và đào tạo - Ủy viên; TS. Nguyễn Văn Long, Chuyên gia của Viện - Ủy viên; TS. Vương Quang Lượng, Trưởng phòng Nghiên cứu và dự báo thị trường, Ủy viên; TS. Đặng Công Hiến, Phó Trưởng phòng Quản lý khoa học và đào tạo - Ủy viên thư ký. Tham dự buổi nghiệm thu còn có đại diện của các phòng, ban chức năng trong Viện và các thành viên của nhóm nghiên cứu nhiệm vụ.

Thay mặt nhóm tác giả nghiên cứu, Th.S Hà Ngọc Thanh đã trình bày tóm tắt các kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ. Theo đó, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhóm tác giả nghiên cứu đã đánh giá thực trạng phát triển logistics Việt Nam giai đoạn 2017 - 2022 và kết quả thực hiện Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025, chỉ ra những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; Phân tích bối cảnh quốc tế và trong nước ảnh hưởng đến phát triển logistics Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045; trên cơ sở đó đưa ra quan điểm, mục tiêu và định hướng chiến lược phát triển logistics Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045; Đề xuất các giải pháp và tổ chức thực hiện chiến lược phát triển logistics Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Các thành viên Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ đã đánh giá cao kết quả nghiên cứu của nhóm tác giả. Tất cả các thành viên hội đồng đều đồng ý nghiệm thu nhiệm vụ, đồng thời khẳng định nhiệm vụ đã góp phần quan trọng trong việc cung cấp các luận cứ khoa học để xây dựng Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Tuy nhiên các thành viên hội đồng đề xuất nhóm nghiên cứu cần chỉnh sửa một số lỗi kỹ thuật trong diễn đạt; bổ sung đủ các trích dẫn nguồn tài liệu tham khảo; xem xét bổ sung các giải pháp thực hiện chiến lược phát triển của các tỉnh, thành phố, Hiệp hội và doanh nghiệp logistics Việt Nam.

Kết luận buổi nghiệm thu, PGS.TS. Đinh Văn Thành, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao tinh thần nghiêm túc của các thành viên Hội đồng, đồng thời ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng, khắc phục khó khăn của nhóm nghiên cứu thuộc Viện để thực hiện thành công nhiệm vụ có ý nghĩa thực tiễn này. Ông cũng đề nghị nhóm nghiên cứu nghiêm túc tiếp thu ý kiến góp ý, phản biện của các thành viên Hội đồng, đồng thời chỉnh sửa lại nhiệm vụ nghiên cứu đảm bảo chất lượng tốt nhất, để các kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ thực sự góp phần quan trọng cho quá trình nghiên cứu, xây dựng Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam thời kỳ 2025-2035, tầm nhìn đến 2045.

Một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu:

Trương Thị Quỳnh Vân

Phòng Thông tin và xúc tiến thương mại - VIOIT

BÀI VIẾT KHÁC