NGHIÊN CỨU

Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

Trang chủ >> Nghiên cứu

Nghiệm thu cấp Viện nhiệm vụ xây dựng báo cáo “Đánh giá môi trường chiến lược của chiến lược phát triển ngành điện lực Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”

04/01/2023

Ngày 30 tháng 12 năm 2022, tại trụ sở số 17 Yết Kiêu, Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương đã tổ chức nghiệm thu cấp Viện cho nhiệm vụ xây dựng báo cáo “Đánh giá môi trường chiến lược của chiến lược phát triển ngành điện lực Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050” do CN. Trần Ngọc Thịnh làm chủ nhiệm.

Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu được thành lập theo quyết định số: 1055/QĐ-CLCT ban hành ngày 19/12/2022. Hội đồng nghiệm thu cấp Viện do PGS.TS Đinh Văn Thành - Chủ tịch hội đồng và các thành viên gồm: TS. Nguyễn Quang Tuyển - Ủy viên phản biện 1; TS. Phạm Hữu Thìn - Ủy viên phản biện 2; PGS.TS. Nguyễn Văn Lịch - Ủy viên; TS. Đặng Công Hiến - Ủy viên thư ký. Ngoài ra, tham dự còn có các nhà khoa học trong Viện và nhóm nghiên cứu nhiệm vụ.

Tại buổi nghiệm thu, đại diện nhóm nghiên cứu đã báo cáo tóm tắt nội dung của nhiệm vụ xây dựng báo cáo “Đánh giá môi trường chiến lược của Chiến lược phát triển ngành điện lực Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Kết quả chung của báo cáo như sau: Các quan điểm, mục tiêu của Chiến lược cơ bản phù hợp với các quan điểm mục tiêu về bảo vệ môi trường của Đảng và Chính phủ, Quốc hội, các Bộ, ngành về báo cáo bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, phù hợp với các cam kết quốc tế, trong đó đáp ứng cam kết của Chính phủ Việt Nam tại COP26, đưa ra mức phát thải ròng về 0 vào năm 2050. Việc thực hiện các giải pháp về  bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu đã đề ra trong chiến lược sẽ góp phần giảm thiểu các tác động của hoạt động ngành điện lực lên môi trường, đảm bảo phát triển ngành điện lực bền vững.

Sau khi nghe đại diện nhóm nghiên cứu  tóm tắt nội dung nhiệm vụ, hội đồng nghiệm thu cấp Viện đánh giá cao nỗ lực của nhóm nghiên cứu, báo cáo bám sát theo đề cương đã được phê duyệt. Ngoài ra, hội đồng nghiệm thu cũng đưa ra những ý kiến đóng góp giúp nhóm nghiên cứu chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo báo cáo một cách tốt nhất. Hội đồng nghiệm thu đồng ý nghiệm thu nhiệm vụ.

Kết thúc buổi nghiệm thu, PGS.TS Đinh Văn Thành - chủ tịch hội đồng chân thành cảm ơn những nhận xét, chia sẻ hữu ích từ phía các thành viên hội đồng và nhà khoa học tham dự buổi nghiệm thu. Chủ tịch hội đồng đề nghị nhóm nghiên cứu nghiêm túc tiếp thu, tổng hợp và lựa chọn các ý kiến làm cơ sở, luận cứ khoa học để hoàn thiện báo cáo nhiệm vụ, bàn giao sản phẩm cho Viện./.

Một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu:

Tin bài và ảnh: Lê Anh Tú

Phòng Thông tin và xúc tiến thương mại - VIOIT

BÀI VIẾT KHÁC