NGHIÊN CỨU

Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

Trang chủ >> Nghiên cứu >> Đề tài cấp bộ
16/04/2021
Chiều ngày 21/12/2020, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ: “Nghiên cứu luận cứ khoa học phục vụ xây dựng chiến lược xuất khẩu của Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030” mã số: ĐTKH 158/20...
16/04/2021
Chiều ngày 21/12/2020, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ: “Phát triển dịch vụ logistics thúc đẩy xuất khẩu hàng nông sản Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2030”...
16/04/2021
Chiều ngày 12/01/2021, tại hội trường tầng 1 - Viện nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương (số 17 Yết kiêu, Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã tổ chức buổi nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ do TS. Đặng Thanh Phương - Trưởng phòng Nghiên cứu Phát triển...
16/04/2021
Chiều ngày 12/01/2021, tại hội trường tầng 1 - Viện nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương (số 17 Yết Kiêu, Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã tổ chức buổi nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ do ThS. Vương Quang Lượng - Phó Trưởng phòng Nghiên cứu Môi...
16/04/2021
Chiều ngày 12/01/2021, Tại hội trường tầng 1 - Viện nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương (số 17 Yết kiêu, Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã tổ chức buổi nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ do TS. Nguyễn Văn Long - Trưởng phòng Nghiên cứu và Dự báo...
16/04/2021
Sáng ngày 12/11/2021, tại trụ sở Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương - Bộ Công Thương, 17 Yết Kiêu, Hai Bà Trưng, Hà Nội đã tổ chức nghiệm thu cấp Bộ 02 đề tài khoa học công nghệ năm 2020 do TS. Phạm Ngọc Hải - Phó Viện Trưởng Viện...
16/04/2021
Sáng ngày 25/11/2020, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ: “Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn đẩy mạnh thực hiện công nghiệp hoá - hiện đại hoá các ngành sản xuất chủ...
16/04/2021
Sáng ngày 28/10/2020, tại trụ sở 17 Yết Kiêu - Hà Nội, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: “Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển xuất khẩu mặt hàng gỗ và...