NGHIÊN CỨU

Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

Trang chủ >> Nghiên cứu >> Đề tài cấp nhà nước
23/10/2020
Ngày 02/10/2020, tại trụ sở Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương 17 Yết Kiêu, Hai Bà Trưng, Hà Nội đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài khoa học công nghệ cấp quốc gia “Các giải pháp cơ bản, cấp bách nhằm phát triển thị trường...