NGHIÊN CỨU

Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

Trang chủ >> Nghiên cứu

Nghiệm thu cấp Viện nhiệm vụ “Nâng cao hoạt động xúc tiến thương mại sản phẩm chỉ dẫn địa lý của Việt Nam sang thị trường nước ngoài đến năm 2030”

26/12/2022

Ngày 21 tháng 2 năm 2022, tại trụ sở số 17 Yết Kiêu, Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương đã tổ chức nghiệm thu cấp Viện cho  nhiệm vụ “Nâng cao hoạt động xúc tiến thương mại sản phẩm chỉ dẫn địa lý của Việt Nam sang thị trường nước ngoài đến năm 2030” do CN. Nguyễn Văn Khánh làm chủ nhiệm.

Hội đồng nghiệm thu cấp Viện do PGS.TS Đinh Văn Thành - Chủ tịch hội đồng và các thành viên gồm: TS. Đặng Công Hiến - Ủy viên phản biện 1; TS. Nguyễn Văn Long - Ủy viên phản biện 2; TS. Lê Huy Khôi - Ủy viên; TS. Vương Quang Lượng - Ủy viên; TS. Phạm Hữu Thìn - Ủy viên; TS. Nguyễn Quang Tuyển - Ủy viên thư ký. Ngoài ra, tham dự còn có các nhà khoa học trong viện và nhóm nghiên cứu nhiệm vụ.

Tại buổi nghiệm thu, đại diện nhóm nghiên cứu đã báo cáo tóm tắt nội dung của nhiệm vụ “Nâng cao hoạt động xúc tiến thương mại sản phẩm chỉ dẫn địa lý của Việt Nam sang thị trường nước ngoài đến năm 2030”. Nội dung báo cáo được xây dựng gồm 4 chương: Chương I: Kinh nghiệm quốc tế nâng cao hoạt động xúc tiến thương mại sản phẩm chỉ dẫn địa lý ra thị trường nước ngoài; Chương II: Cơ sở lý luận nâng cao hoạt động xúc tiến thương mại sản phẩm chỉ dẫn địa lý sang thị trường nước ngoài; Chương III: Thực trạng hoạt động xúc tiến thương mại sản phẩm chỉ dẫn địa lý của Việt Nam sang thị trường nước ngoài; Chương IV: Một số giải pháp nâng cao hoạt động xúc tiến thương mại sản phẩm chỉ dẫn địa lý của Việt Nam sang thị trường nước ngoài đến năm 2030.

Định hướng của nhiệm vụ nhằm nâng cao nhận thức của người tiêu dùng, doanh nhân, nhà đầu tư, du khách, người lao động về chỉ dẫn địa lý thương hiệu quốc gia Việt Nam nói chung và kiến thức về quản trị thương hiệu gắn với phát triển nguồn lực, gắn với phát triển sản phẩm và thị trường.

Sau khi nghe đại diện nhóm nghiên cứu tóm tắt nội dung nhiệm vụ, hội đồng nghiệp thu cấp Viện đánh giá cao nỗ lực của nhóm, báo cáo bám sát theo đề cương đã được phê duyệt. Ngoài ra, hội đồng nghiệm thu cũng đưa ra những đóng góp giúp nhóm nghiên cứu chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo báo cáo một cách tốt nhất. Hội đồng nghiệm thu đồng ý nghiệm thu nhiệm vụ.

Kết thúc buổi nghiệm thu, PGS.TS Đinh Văn Thành - Chủ tịch hội đồng chân thành cảm ơn những nhận xét, chia sẻ hữu ích từ phía các thành viên hội đồng và nhà khoa học tham dự buổi nghiệm thu và đề nghị nhóm nghiên cứu nghiêm túc tiếp thu, tổng hợp và lựa chọn các ý kiến làm cơ sở, luận cứ khoa học để hoàn thiện báo cáo nhiệm vụ, bàn giao sản phẩm cho Viện./.

Một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu:

Bài và ảnh: Lê Anh Tú

Phòng Thông tin và Xúc tiến Thương mại - VIOIT

BÀI VIẾT KHÁC