TIN TỨC

Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

Trang chủ >> Tin tức

Xuất khẩu thủy sản Việt Nam 2 tháng đầu năm 2024

26/03/2024

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thuỷ sản (VASEP), tháng 2/2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam giảm so với cùng kỳ. Tuy nhiên tính lũy kế 2 tháng đầu năm, xuất khẩu thủy sản vẫn tăng 13%, đạt hơn 1,2 tỷ USD. Xuất khẩu sang các thị trường chính đều tăng so vơi cùng kỳ.

Bảng 1. Kim ngạch xuất khẩu thủy sản Việt Nam 2 tháng đầu năm 2024

TT

Mặt hàng

T1-T2/2024 (tr. USD)

Tăng, giảm so với cùng kỳ (%)

1

Tôm các loại

415

+24

2

Cá tra

255

+7

3

Cá ngừ

131

+21

4

Mực và bạch tuộc

89

-1

5

Cua ghẹ và giáp xác khác

34

+80

8

Thủy sản khác

285

-

Nguồn: VASEP

Trong các thị trường xuất khẩu thủy sản lớn của Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2024, Trung Quốc và Hồng Kông chiếm vị trí số 1 với tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt 208 triệu USD; tiếp theo là Nhật Bản 197 triệu USD; Mỹ 189 triệu USD; Hàn Quốc 104 triệu USD, Australia 45 triệu USD và Anh đạt 39 triệu USD.

Bảng 2. Top 6 thị trường xuất khẩu thủy sản của Việt Nam 2 tháng đầu năm 2024

TT

Thị trường

Kim ngạch XK (triệu USD)

Tăng, giảm so với cùng kỳ (%)

1

Trung Quốc và Hồng Kông

208

+39

2

Nhật Bản

197

+5

3

Mỹ

189

+22

4

Hàn Quốc

104

0

5

Australia

45

+18

5

Anh

39

+5

Nguồn: VASEP

Về kim ngạch và thị trường xuất khẩu của các mặt hàng tôm, cá tra, cá ngừ của Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2024 cụ thể như sau:

Tôm: Xuất khẩu tôm Việt Nam 2 tháng đầu năm 2024 đạt 415 triệu USD, tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu tôm trong tháng 2/2024 giảm 11% đạt 173 triệu USD do trùng với Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, nhờ tăng trưởng mạnh trong tháng 1, nên kim ngạch xuất khẩu lũy kế 2 tháng đầu năm vẫn ghi nhận tăng.

Tháng 2/2024, xuất khẩu tôm Việt Nam sang thị trường Trung Quốc & Hồng Kông tăng 76% đạt 39 triệu USD. Đây là thị trường duy nhất trong số các thị trường nhập khẩu tôm chính ghi nhận tăng trưởng dương trong tháng 2 năm nay. Lũy kế 2 tháng đầu năm, xuất khẩu tôm sang thị trường Trung Quốc & Hồng Kông ghi nhận tăng trưởng 3 con số 143% đạt hơn 81 triệu USD.

Bảng 3. Xuất khẩu tôm của Việt Nam T1+T2 các năm từ 2021 - 2024

ĐVT: triệu USD

 

T1+T2/2021

T1+T2/2022

T1+T2/2023

T1+T2/2024

KNXK

376

558

335

415

Nguồn: VASEP

Các thị trường nhập khẩu tôm lớn nhất của Việt Nam vẫn là Trung Quốc và Hồng Kông, Mỹ, Nhật Bản, EU, Hàn Quốc,.

Bảng 4. Top 5 thị trường xuất khẩu tôm của Việt Nam 2 tháng đầu năm 2024

TT

Thị trường

Kim ngạch XK

(triệu USD)

Tăng, giảm so với cùng kỳ (+,-%)

1

Trung Quốc và Hồng Kông

81

+ 143

2

Mỹ

72

+ 26

3

Nhật Bản

60

+ 4

4

EU

49

- 4

5

Hàn Quốc

40

-14

Nguồn: VASEP

Cá tra: Tháng 2/2024, xuất khẩu cá tra chứng kiến tăng trưởng âm ở hầu hết các thị trường và hầu hết các phân khúc sản phẩm. Mặc dù sụt giảm 2 con số, tuy nhiên lũy kế xuất khẩu cá tra tính đến hết tháng 2/2024 sang các thị trường vẫn tăng 6% so với cùng kỳ và đạt 255 triệu USD. Sự gia tăng này chủ yếu là do giá trị xuất khẩu trong tháng 1/2024 tăng kỷ lục khi nhiều thị trường tăng cường nhập khẩu để tích trữ cho kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Bảng 5. Xuất khẩu cá tra của Việt Nam T1-T2/2023

 

T1

T2

Tổng T1+T2

KNXK (Tr.USD)

165

90

255

Tăng/giảm so với cùng kỳ (+/-%)

+97

-40

+6

Nguồn: VASEP

Về cơ cấu sản phẩm cá tra xuất khẩu 2 tháng đầu năm 2024 như sau:

Bảng 6. Cơ cấu sản phẩm cá tra xuất khẩu 2 tháng đầu năm 2024

Đơn vị tính: triệu USD

TT

Sản phẩm

Kim ngạch XK

Tăng/giảm so với cùng kỳ

(+/-%)

1

Cá tra phi lê đông lạnh

204

+ 3

2

Cá tra tươi/đông lạnh /khô

46

+ 24

3

Cá tra chế biến xuất khẩu

5

+ 13

Nguồn: VASEP

Về thị trường tiêu thụ trong  2 tháng đầu năm 2024, Trung Quốc và Hồng Kông vẫn là nhà nhập khẩu cá tra hàng đầu của Việt Nam với 75 triệu USD, CPTPP với 37 triệu USD; Mỹ với 34 triệu USD; EU với 21 triệu USD và Braxin với 20 triệu USD.

Bảng 7. Các thị trường xuất khẩu cá tra của Việt Nam 2 tháng đầu năm 2024

TT

Thị trường

Kim ngạch XK (triệu USD)

Tăng, giảm so với cùng kỳ (+,-%)

1

Trung Quốc và Hồng Kông

75

-4

2

CPTPP

37

+19

3

Mỹ

34

+25

4

EU

21

-18

5

Braxin

20

+42

Nguồn: VASEP

Cá ngừ: Xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam tháng 2/2024 giảm, tuy nhiên nhờ sự tăng trưởng tốt trong tháng 1 nên tính lũy kế 2 tháng đầu năm xuất khẩu cá ngừ vẫn tăng 21%, đạt 131 triệu USD. Xuất khẩu cá ngừ sang các thị trường chính vẫn tăng so với cùng kỳ.

Bảng 8. Xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam 2 tháng đầu năm 2024

 

T1

T2

Tổng T1+T2

KNXK (Tr.USD)

79

52

131

Tăng/giảm so với cùng kỳ (+/-%)

+58

-

+21

Nguồn: VASEP

Về cơ cấu sản phẩm, xuất khẩu cá ngừ tươi, đông lạnh và khô mã HS03 của Việt Nam đạt 63 triệu USD, chiếm tỷ trọng 48,1%; xuất khẩu cá ngừ đóng hộp mã HS16 của Việt Nam đạt 68 triệu USD, chiếm tỷ trọng 51,9%.

Về thị trường, xuất khẩu cá ngừ sáng các thị trường lớn như Mỹ, EU và Israel đều có sự tăng trưởng dương so với cùng kỳ năm 2023.

Bảng 9. Top 3 thị trường xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam 2 tháng đầu năm 2024

TT

Thị trường

Kim ngạch XK (triệu USD)

Tăng, giảm (%)

1

Mỹ

45

+23

2

EU

29

+28

3

Israel

13

+40

Nguồn: VASEP

Trương Thị Quỳnh Vân

Phòng Thông tin và xúc tiến thương mại - VIOIT

TIN KHÁC