NGHIÊN CỨU

Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

Trang chủ >> Nghiên cứu

Nghiệm thu cấp cơ sở cho nhiệm vụ “xây dựng cẩm nang: Giải pháp chuyển đổi số và sử dụng hiệu quả cơ sở dữ liệu số đối với quản lý nhà nước về xuất nhập khẩu của ngành Công Thương trong bối cảnh thực thi EVFTA”

Sáng ngày 12 tháng 12 năm 2022, tại trụ sở số 17 Yết Kiêu, Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội, Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách Công Thương đã tổ chức buổi nghiệm thu cấp cơ sở cho nhiệm vụ xây dựng cẩm nang “Giải pháp chuyển đổi số và sử dụng hiệu quả cơ sở dữ liệu số đối với quản lý nhà nước về xuất nhập khẩu của ngành Công Thương trong bối cảnh thực thi EVFTA” do CN. Bùi Thị Thanh Thủy làm chủ nhiệm.

Đại diện phòng đào tạo quản lý khoa học và đào tạo sau đại học đọc quyết định số 992/QĐ-CLCT Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách Công Thương về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ năm 2022.

Các thành viên Hội đồng nghiệm thu gồm có PGS.TS Đinh Văn Thành - Chuyên gia cao cấp, Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách Công Thương - Chủ tịch ; PGS.TS Nguyễn Văn Lịch, Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách Công Thương - Phản biện 1;  TS. Lê Huy Khôi - Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách Công Thương- Phản biện 2; TS.Nguyễn Văn Long , TS.Vương Quang Lượng, TS. Đặng Công Hiến, Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách Công Thương - Ủy viên; TS. Nguyễn Quang Tuyển, Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách Công Thương - Thư ký khoa học. Ngoài ra, buổi nghiệm thu còn có sự tham dự của các nhà khoa học trong Viện và đại diện nhóm nghiên cứu nhiệm vụ.

Tại buổi nghiệm thu, đại diện nhóm nghiên cứu đã trình bày báo cáo tóm tắt nội dung của nhiệm vụ xây dựng cẩm nang “Giải pháp chuyển đổi số và sử dụng hiệu quả cơ sở dữ liệu số đối với quản lý nhà nước về xuất nhập khẩu của ngành Công Thương trong bối cảnh thực thi EVFTA”.

Với mục tiêu: “Xây dựng cẩm nang: Giải pháp chuyển đổi số và sử dụng hiệu quả cơ sở dữ liệu số đối với quản lý nhà nước về xuất nhập khẩu của ngành Công Thương trong bối cảnh thực thi EVFTA” sẽ là một tài liệu hữu ích cho cơ quan quản lý nhà nước về xuất nhập khẩu và cộng đồng doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam trong bối cảnh thực thi EVFTA. Trên cơ sở đó, nhóm nghiên cứu đã nêu tổng quan về các qui định, cam kết trong EVFTA về chuyển đổi số và cơ sở dữ liệu số trong quản lý nhà nước về xuất khẩu. Rà soát và đánh giá sự tương thích giữa các qui định chính sách pháp luật của Việt Nam về chuyển đổi số với quy định trong EVFTA. Qua đó, nhóm nghiên cứu đã đề xuất một số chính sách và giải pháp chuyển đổi số và cơ sở dữ liệu số trong quản lý nhà nước về xuất nhập khẩu của ngành Công Thương trong bối cảnh thực thi EVFTA.

Sau khi nghe đại diện nhóm nghiên cứu tóm tắt nội dung nhiệm vụ, các chuyên gia, các nhà khoa học của Viện đã có những góp ý rất thẳng thắn về những điểm đạt và chưa đạt của bản báo cáo, sau đó đưa ra đóng góp giúp nhóm nghiên cứu tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện nhiệm vụ một cách tốt nhất trước khi bảo vệ trước Hội đồng khoa học của Viện.

Kết thúc buổi nghiệm thu, PGS.TS. Đinh Văn Thành - Chủ tịch hội đồng chân thành cảm ơn những chia sẻ hữu ích từ phía các chuyên gia và nhà khoa học trong Viện và đề nghị nhóm nghiên cứu lựa chọn các ý kiến góp ý làm cơ sở, luận cứ khoa học để bổ sung và hoàn thiện nhiệm vụ.

Buổi nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ xây dựng cẩm nang “Giải pháp chuyển đổi số và sử dụng hiệu quả cơ sở dữ liệu số đối với quản lý nhà nước về xuất nhập khẩu của ngành Công Thương trong bối cảnh thực thi EVFTA” đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh buổi nghiệm thu:

Bài và ảnh: Lương Thanh Hải

Phòng Thông tin, Thư viện và Xúc tiến Thương mại - VIOIT

BÀI VIẾT KHÁC