TIN TỨC

Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

Trang chủ >> Tin tức

Đoàn công tác Viện nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương làm việc tại Thành phố Hải Phòng, Quảng Ninh ​

13/11/2023

Thực hiện nhiệm vụ “Nghiên cứu, đề xuất giải pháp phát triển hạ tầng thương mại khu vực đảo và hải đảo” theo Quyết định 979/QĐ-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương ngày 20 tháng 4 năm 2023 về việc giao nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ năm 2023, Viện Nghiên cứu Chiến lược, chính sách Công thương đã tổ chức đoàn công tác đi làm việc và khảo sát tại Hải Phòng và Quảng Ninh trong thời gian tư ngày 24 đến 25 tháng 10 năm 2023 và ngày 02 đến ngày 07 tháng 11 năm 2023. Đoàn công tác của Viện Nghiên cứu, chiến lược chính sách Công Thương do đồng chí Nguyễn Khánh Linh - Phó trưởng phòng, Phòng Nghiên cứu chiến lược, chính sách thương mại - chủ nhiệm nhiệm vụ làm trưởng đoàn.

Tại Hải Phòng, đoàn đã đến làm việc và tổ chức hội thảo tại Sở Công Thương Thành phố Hải Phòng. Tham dự buổi làm việc về phía Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách Công Thương có đồng chí Nguyễn Văn Hội - Viện trưởng; về phía Sở Công Thương có đồng chí Nguyễn Văn Thành - Giám đốc Sở Công Thương Hải Phòng, cùng các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên các phòng ban của Sở. Hai bên đã thảo luận và  trao đổi một số các nội dung sau:

- Thực trạng phát triển hạ tầng thương mại trên địa bàn thành phố Hải Phòng, huyện đảo Bạch Long Vỹ và huyện đảo Cát Hải.

- Những chính sách phát triển hạ tầng thương mại khu vực đảo và hải đảo (thực trạng ban hành/áp dụng chính sách; công tác quản lý;….).

- Đánh giá một số điều kiện thuận lợi, khó khăn đối với phát triển hạ tầng thương mại tại huyện đảo Cát Hải và Bạch Long Vỹ.

- Một số đề xuất, kiến nghị của Hải Phòng nhằm phát triển hạ tầng thương mại khu vực đảo và hải đảo.

- Ngoài ra, thảo luận một số nội dung khác liên quan đến phát triển công nghiệp và thương mại trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Sau buổi làm việc với Sở Công Thương Hải Phòng, đoàn công tác đã khảo sát thực tế tại huyện đảo Cát Hải, làm việc với phòng kinh tế hạ tầng Huyện.

Tại Quảng Ninh, đoàn đã đến và làm việc Sở Công Thương Quảng Ninh và với phòng kinh tế hạ tầng các huyện đảo Vân Đồn, Cô Tô. Quảng Ninh chú trọng phát triển thương mại gắn với phát triển du lịch. Cơ sở hạ tầng thương mại của tỉnh trong những năm qua cũng phát triển nhanh chóng, đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân. Tuy nhiên, đối với các huyện đảo, mặc dù Vân Đồn và Cô Tô có hệ thống hạ tầng giao thông và mạng lưới điện khá thuận lợi nhưng hạ tầng thương mại vẫn chưa phát triển tương xứng, chưa thu hút được đầu tư của các doanh nghiệp vào các loại hình thương mại hiện đại tại các huyện đảo. Trong thời gian tới, lãnh đạo tỉnh cũng như lãnh đạo các Sở, ban, ngành sẽ phối hợp, tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; khuyến khích đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thương mại; tăng cường quản lý Nhà nước về xây dựng dự án đầu tư hạ tầng dịch vụ thương mại phù hợp với điều kiện và định hướng cho từng vùng, từng địa phương. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách phát triển thương mại, trong đó quan tâm phát triển hạ tầng thương mại tại các vùng nông thôn, miền núi, hải đảo để phát triển kinh tế và nâng cao đời sống nhân dân; phát triển đồng bộ hạ tầng thương mại hiện đại và truyền thống.

Qua chuyến khảo sát thực tế tại địa phương, đoàn công tác đã thu thập tài liệu, số liệu cũng như nắm bắt thực trạng phát triển hạ tầng thương mại phục vụ nhu cầu mua bán trên địa bàn thành phố cũng như tại các huyện đảo; những thế mạnh và các vấn đề còn tồn tại; những đề xuất, kiến nghị của cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp, người dân;... để từ đó làm cơ sở phục vụ quá trình triển khai xây dựng nhiệm vụ.

Trần Thị Thúy Hằng

Phòng Thông tin và xúc tiến thương mại - VIOIT

Một số hình ảnh Đoàn công tác:

Làm việc tại Sở Công Thương Hải Phòng

Làm việc tại Phòng Kinh tế hạ tầng - UBND Huyện Cát Hải

Làn việc tại sở Công Thương Quảng Ninh

 

Làm việc tại Phòng kinh tế hạ tầng huyện Vân Đồn


TIN KHÁC