TIN TỨC

Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

Trang chủ >> Tin tức

Hội thảo “Phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam: Thực trạng và giải pháp”.

Chiều ngày 12 tháng 12 năm 2022, tại Trụ sở chính của Viện nghiên cứu chiến lược, chính sách Công Thương - số 17 Yết Kiêu, Hà Nội -đã diễn ra buổi Hội thảo “Phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam: Thực trạng và giải pháp”.

Đến dự Hội thảo gồm có TS. Nguyễn Văn Hội - Viện trưởng Viện nghiên cứu chiến lược chính sách Công Thương, TS. Trương Thị Chí Bình, Phó Chủ tịch Hiệp Hội công nghiệp hỗ trợ Việt Nam, TS. Lê Huy Khôi, Trưởng phòng Phòng Quản lý Khoa học và đào tạo, ban soạn thảo nhiệm vụ cùng các nhà khoa học, cán bộ viên chức quan tâm.

Tại Hội thảo, các chuyên gia đã trình bày 06 bài tham luận:

(1) “Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam: Thành tựu và thách thức” do CN. Nguyễn Thị Minh Trang, Phòng Quản lý Khoa học và đào tạo, trình bày;

(2) TS. Trương Thị Chí Bình, Phó Chủ tịch Hiệp Hội công nghiệp hỗ trợ Việt Nam với bài tham luận “Phát triển công nghiệp hỗ trợ cho các ngành công nghiệp chế tạo Việt Nam”;

(3) ThS. Nguyễn Mạnh Linh, Phó trưởng phòng Phòng Nghiên cứu Công nghiệp và năng lượng, trình bày bài tham luận “Phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành điện tử Việt Nam”;

(4) “Công nghiệp vật liệu - nền tảng để phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo” do ThS. Lê Anh Tú, Phòng Thông tin và Xúc tiến thương mại trình bày;

(5) “Thực trạng phát triển công nghiệp hỗ trợ gắn với chuỗi giá trị ở Việt Nam hiện nay” do CN. Hoàng Hồng Anh, Văn phòng Viện, trình bày;

(6) “Nghiên cứu triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về Tiếp tục đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” do ThS. Trần Thị Ngọc Ánh, Phòng Nghiên cứu phát triển thương mại, trình bày.

Hội thảo “Phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam: Thực trạng và giải pháp” là một diễn đàn để các nhà nghiên cứu, nhà khoa học trao đổi về thực trạng các vấn đề trong ngành công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam, cùng với đó là yêu cầu đổi mới và giải quyết các vấn đề diễn ra trong bối cảnh của Cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0, khi mà khoa học và công nghệ ngày càng đóng vai trò quan trọng trở thành một trong những nhân tố quyết định phát triển bền vững ngành công nghiệp hỗ trợ. Hội thảo cũng mở ra nhiều hướng đi cho các hội thảo khoa học tiếp theo trong thời gian tới.

Các vị đại biểu đã tham gia góp ý, trao đổi, thảo luận trên tinh thần thẳng thắn nhiệt tình để đóng góp cho các bài tham luận chất lượng hơn.

Một số hình ảnh buổi Hội thảo:

Tin và ảnh: Ngô Mai Hương

Phòng Thông tin, Thư viện và Xúc tiến thương mại - VIOIT

TIN KHÁC