ĐÀO TẠO

Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

Trang chủ >> Đào tạo

Chấm tiểu luận tổng quan luận án tiến sỹ cho NCS. Vũ Đình Tuân

19/03/2024

Sáng ngày 15 tháng 03 năm 2024, tại trụ sở 17 Yết Kiêu, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách Công Thương đã tổ chức buổi đánh giá tiểu luận tổng quan thuộc đề tài luận án tiến sỹ kinh tế, chuyên ngành kinh doanh thương mại, mã số 62.34.01.01 cho NCS. Vũ Đình Tuân với đề tài “Phát triển thương hiệu của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolomex) theo quan điểm khách hàng”.

Tiểu ban chấm tiểu luận tổng quan luận án tiến sỹ được thành lập theo quyết định số 141/QĐ-CLCT của Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược chính sách Công Thương đã ký ngày 8 tháng 03 năm 2024.

Thành viên Tiểu ban chấm tiểu luận tổng quan luận án tiến sỹ gồm có: PGS.TS. Đinh Văn Thành - Viện Nghiên cứu chiến lược chính sách Công Thương - Trưởng Tiểu ban; TS. Vương Quang Lượng - Viện Nghiên cứu chiến lược chính sách Công Thương - Ủy viên và TS. Đặng Công Hiến - Viện Nghiên cứu chiến lược chính sách Công Thương - Thư ký Tiểu ban. Buổi đánh giá còn có sự tham dự của các thầy hướng khoa học, các nhà khoa học và các nghiên cứu sinh của Viện.

Sau khi Đại diện phòng Quản lý khoa học và đào tạo sau đại học tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự. PGS.TS. Đinh Văn Thành đã chủ trì và điều hành cuộc họp.

NCS. Vũ Đình Tuân đã trình bày tóm tắt Tiểu luận tổng quan về tình hình nghiên cứu và các vấn đề liên quan đến đề tài nghiên cứu của mình. Trong đó, mục tiêu của luận án là: Đề xuất định hướng nâng cao giá trị thương hiệu và các giải pháp hoàn thiện quá trình xấy dựng, phát triển thương hiệu của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex giai đoạn đến 2030 định hướng đến 2045.

Tiểu ban đánh giá đã trao đổi, thảo luận cùng NCS. Vũ Đình Tuân, sau đó đưa ra những góp ý, đánh giá để NCS chỉnh sửa và tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện tiểu luận của mình.

Tiểu ban chấm chuyên đề đã thống nhất kết luận: Tiểu luận tổng quan của NCS. Vũ Đình Tuân có ý nghĩa lý luận và thực tiễn; phù hợp với chuyên ngành đào tạo; các phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong luận án là phù hợp với đối tượng và nội dung phải giải quyết, bảo đảm độ tin cậy.

Tiểu ban chấm tiểu luận thống nhất thông qua và đánh giá chuyên đề tổng quan với đề tài “Phát triển thương hiệu của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolomex) theo quan điểm khách hàng” của NCS. Vũ Đình Tuân đạt yêu cầu của chuyên đề tiến sỹ.

Một số hình ảnh buổi chấm tiểu luận:

Lê Anh Tú

Thông tin và xúc tiến thương mại - VIOIT

BÀI VIẾT KHÁC