TIN TỨC

Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

Trang chủ >> Tin tức

Khảo sát, làm việc với các cơ quan, doanh nghiệp tại tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hải Dương, Hải Phòng

06/12/2023

Để có cơ sở thực tiễn cho việc triển khai thực hiện nhiệm vụ Khảo sát đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao đáp ứng yêu cầu các bon thấp đối với hàng xuất khẩu của Việt Nam nhằm thực hiện cam kết giảm phát thải ròng bằng không vào năm 2050 do Bộ Công Thương giao, Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách Công Thương đã tổ chức đoàn đi công tác tại các tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ Hải Dương, Hải Phòng, Đoàn công tác của Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách Công Thương do Đồng chí Lê Huy Khôi - Chủ nhiệm nhiệm vụ làm trưởng đoàn. Đoàn công tác đã tổ chức thăm, khảo sát, điều tra và làm việc với các cơ quan chức năng, các tổ chức, doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn các tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hải Dương, Hải Phòng.

Cụ thể: Đoàn đã làm việc trực tiếp với Phòng Quản lý Công Nghiệp của Sở Công Thương và đi khảo sát, thu thập số liệu  tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh công tác.

  Các nội dung làm việc tập trung vào các vấn đề sau:

- Thu thập thông tin, số liệu, dữ liệu về tình hình xuất khẩu và đánh giá hiện trạng đáp ứng yêu cầu các bon thấp đối với hàng xuất khẩu  nhằm thực hiện cam kết giảm phát thải ròng bằng không vào năm 2050 trên địa bàn 04 địa phương;

- Tổ chức triển khai khảo sát, tìm hiểu về thực trạng đáp ứng yêu cầu các bon thấp đối với hàng xuất khẩu của 04 địa phương nhằm thực hiện cam kết giảm phát thải ròng bằng không vào năm 2050;

- Tìm hiểu tình hình thực thi chính sách và giải pháp chủ yếu về quản lý nhà nước về khả năng đáp ứng yêu cầu các bon thấp đối với hàng xuất khẩu của  các doanh nghiệp xuất khẩu nhằm thực hiện cam kết giảm phát thải ròng bằng không vào năm 2050 của 04 địa phương;

- Những khó khăn, vướng mắc, điều kiện và những yêu cầu đặt ra đối với việc nâng cao đáp ứng yêu cầu các bon thấp đối với hàng xuất khẩu nhằm thực hiện cam kết giảm phát thải ròng bằng không vào năm 2050 của 04 tỉnh, thành phố;

- Tìm hiểu về giải pháp, chính sách quản lý nhà nước đối với nâng cao đáp ứng yêu cầu các bon thấp đối với hàng xuất khẩu của 04 tỉnh, thành phố nhằm thực hiện cam kết giảm phát thải ròng bằng không vào năm 2050 thời gian tới.

Qua buổi làm việc, Đoàn công tác của Viện đã thu thập được nhiều thông tin, số liệu liên quan đến hoạt động quản lý, cũng như xây dựng các chính sách nhằm nâng cao khả năng đáp ứng yêu cầu các bon thấp đối với hàng xuất khẩu nhằm thực hiện cam kết giảm phát thải ròng bằng không vào năm 2050 trên địa bàn của các  địa phương qua các báo cáo của Sở cung cấp.

- Đánh giá về về nội dung và và kết quả của chuyến công tác:

Nhìn chung, đoàn công tác đã phối hợp, triển khai các nội dung cần thu thập, điều tra, khảo sát và đã thu được những kết quả cụ thể:

(1). Các phiếu khảo sát, điều tra, số liệu, dữ liệu, tài liệu về khả năng đáp ứng yêu cầu các bon thấp đối với hàng xuất khẩu của của các doanh nghiệp xuất khẩu nhằm thực hiện cam kết giảm phát thải ròng bằng không vào năm 2050 và các tài liệu liên quan của tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hải Dương, Hải Phòng được thu thập khá đầy đủ.

(2). Qua trao đổi trực tiếp với các đồng chí cán bộ quản lý của 04 địa phương, các đồng chí đã đưa ra những khó khăn, vướng mắc và những định hướng cụ thể của địa phương nhằm nâng cao khả năng đáp ứng yêu cầu các bon thấp đối với hàng xuất khẩu của của các doanh nghiệp xuất khẩu nhằm thực hiện cam kết giảm phát thải ròng bằng không vào năm 2050 trong thời gian tới.

(3). Ngoài ra, nhóm công tác cũng đã tiếp thu được các ý kiến góp ý, các kiến nghị đề xuất giải pháp nhằm nâng cao khả năng đáp ứng yêu cầu các bon thấp đối với hàng xuất khẩu của  các doanh nghiệp xuất khẩu nhằm thực hiện cam kết giảm phát thải ròng bằng không vào năm 2050 của các chuyên gia, doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hải Dương, Hải Phòng,...

Lương Thanh Hải

Phòng Thông tin và xúc tiến thương mại -VIOIT

TIN KHÁC