TIN TỨC

Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

Trang chủ >> Tin tức

Khảo sát thực tế và làm việc với Ủy ban Nhân dân huyện Côn Đảo

06/10/2023

Căn cứ công văn số 509/KT ngày 14 tháng 09 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo, từ ngày 24/09/2023 đến ngày 28/09/2023, đoàn công tác của Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách Công Thương đã đi khảo sát thực tế tại huyện Côn Đảo để hoàn thiện đề cương chi tiết đề án “Phát triển các đường phố chuyên doanh trên địa bàn huyện Côn Đảo giai đoạn 2023-2025; tầm nhìn đến năm 2030”.

Ngày 25/09/2023 đoàn có buổi làm việc với đồng chí Trưởng phòng Kinh tế và các chuyên viên của phòng Kinh tế để cùng nhau trao đổi về đề cương sơ bộ mà đoàn công tác của Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách Công Thương đã xây dựng. Sau đó Đoàn công tác cùng các chuyên viên phòng Kinh tế của huyện Côn Đảo đã đi khảo sát thực tế tại tất cả các đường phố và khu dân cư của huyện Côn Đảo.

Ngày 27/09/2023 đoàn công tác đã có cuộc họp cùng đồng chí Trưởng phòng Kinh tế, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin, Trưởng ban quản lý các khu du lịch của huyện Côn Đảo. Tại buổi làm việc đoàn công tác đã đưa ra các ý kiến sau khi đi khảo sát thực tế về thực trạng thuận lợi, khó khăn của các đường phố,  khu dân cư của huyện Côn Đảo. Đoàn công tác đề xuất  một số tuyến phố có thể thực hiện được các đường phố chuyên doanh. Hai bên đã cùng nhau trao đổi và đưa ra một số định hướng ban đầu để phát triển một số tuyến, đoạn phố chuyên doanh trên địa bàn Huyện Côn Đảo.

Ngày 28/09/2023 đồng chí Huỳnh Trung Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Côn Đảo cùng lãnh đạo phòng Kinh tế làm việc với đoàn công tác. Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã báo cáo tình hình sau ba ngày khảo sát thực tế các tuyến phố phục vụ phát triển dự án Phố chuyên doanh trên địa bàn huyện Côn Đảo. Đoàn công tác đề xuất sẽ chia đề án theo 02 giai đoạn phát triển: Giai đoạn từ năm 2023 đến  năm 2025 và giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030, trong đó nổi bật phát triển các đoạn phố trên các tuyến đường Phạm Văn Đồng, Lê Hồng Phong, Tô Hiệu, Nguyễn Đức Thuận của huyện Côn Đảo. Đoàn công tác báo cáo đề cương chi tiết của đề án “Phát triển các đường phố chuyên doanh trên địa bàn huyện Côn Đảo giai đoạn 2023-2025; tầm nhìn đến năm 2030” đã xây dựng.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Côn Đảo đánh giá cao tinh thần làm việc tích cực của đoàn công tác, bên cạnh đó đồng chí có một số ý kiến góp ý để đoàn công tác chỉnh sửa bổ sung, hoàn thiện đề cương. Sau khi đồng chí Phó Chủ tịch kết luận các nội dung của cuộc họp, lãnh đạo phòng Kinh tế ông Đoàn Thái và bà Nguyễn Diệu Thúy đại diện đoàn công tác của Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách Công Thương  đã cùng nhau ký biên bản làm việc.

Ảnh đoàn công tác:

      Tin bài và ảnh: ThS. Nguyễn Diệu Thúy

                             Phó Giám đốc Trung tâm tham vấn WTO và FTAs

TIN KHÁC