TIN TỨC

Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

Trang chủ >> Tin tức

Đoàn đại biểu Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách Công Thương dự Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Công Thương năm 2024

07/02/2024

Thực hiện các quy định tại Luật số 10/2022/QH15 ngày 10/11/2022 của Quốc hội về thực hiện dân chủ ở cơ sở, có hiệu lực từ ngày 1/7/2023 và Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 9/1/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/1/2016 của Bộ Nội vụ hướng dẫn Nghị định 04, chiều ngày 05/02/2024 Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Bộ Công Thương năm 2024 tại Hội trường tầng 7, nhà B, trụ sở Bộ Công Thương, 54 Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Dẫn đầu đoàn đại biểu Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách Công Thương, đồng chí Viện trưởng Nguyễn Văn Hội làm trưởng đoàn, đã tham dự Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Công Thương.

Hội nghị đã bầu ra Đoàn chủ tịch bao gồm Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Phan Thị Thắng, Chủ tịch Công đoàn Bộ Nguyễn Minh Huệ và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Trần Quang Huy.

Hội nghị nhất trí thông qua các nội dung chính: Đưa quy chế dân chủ đi vào thực chất; Phát huy sức mạnh của tổ chức đoàn thể; các giải pháp nâng cao đời sống cán bộ, công chức, người lao động; Tích cực phát động các phong trào thi đua.

Hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp trong buổi chiều cùng ngày. Dưới đây là một số hình ảnh Hội nghị:

Ngô Mai Hương

Phòng Thông tin và xúc tiến thương mại - VIOIT

TIN KHÁC