TIN TỨC

Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

Trang chủ >> Tin tức

Đoàn công tác Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách Công Thương khảo sát và làm việc tại các tỉnh miền Trung

29/09/2023

Thực hiện nhiệm vụ “Chiến lược phát triển ngành công nghiệp ưu tiên đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050” theo quyết định số: 25/QĐ-CLCT ngày 03 tháng 01 năm 2023 của Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách Công Thương về việc giao chủ nhiệm và phân công các thành viên thực hiện nhiệm vụ. Từ ngày 23 tháng 8 năm 2023 đến ngày 29 tháng 8 năm 2023, Đoàn công tác của Viện Nghiên cứu, chiến lược chính sách Công Thương do đồng chí Thái Quốc Hải, Nghiên cứu viên chính Phòng Quản lý khoa học và đào tạo, Chủ nhiệm nhiệm vụ làm Trưởng đoàn, đã tổ chức chuyến khảo sát thực tế và làm việc với các Sở, ngành, các doanh nghiệp tại một số tỉnh khu vực miền trung.

Tại các địa phương, Đoàn công tác đã làm việc với Sở Công Thương các tỉnh và khảo sát thực tế tại các khu kinh tế, công nghiệp tại khu vực miền trung như Khu kinh tế Vũng Áng, Nhà máy sản xuất thép Fomosa. Nội dung trao đổi tập trung vào những vấn đề sau:

- Thực trạng phát triển ngành công nghiệp ưu tiên tại khu vực.

- Bối cảnh trong nước và quốc tế ảnh hưởng đến phát triển một số ngành công nghiệp ưu tiên tại khu vực.

- Thế mạnh phát triển tại khu vực và những vấn đề còn tồn tại.

Thông qua thu thập tài liệu, đoàn đã ghi nhận được một số thông tin như sau:

Thứ nhất, trong giai đoạn 2011-2021, phân bố không gian công nghiệp (CN) đã được hình thành theo hướng khai thác lợi thế về vị trí địa lý, tiềm năng của các địa phương. Tuy nhiên, có thể nhận thấy là không gian phát triển CN giai đoạn này được hình thành một cách tự nhiên theo thế mạnh của các vùng, địa phương mà chưa có sự phân bố hợp lý trên phạm vi toàn quốc. Việc phân bố này thể hiện rất rõ nét nếu nhìn dưới góc độ phát triển của các vùng kinh tế và vùng kinh tế trọng điểm.

Thứ hai, công nghiệp của vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung giai đoạn 2011-2021 có mức tăng trưởng ổn định nên tỷ trong của từng vùng tiếp tục duy trì ổn định và không có sự tăng/giảm nhiều trong cơ cấu CN cả nước.

Thứ ba, việc quy hoạch lại không gian lãnh thổ các ngành CN, cụm ngành CN tập trung đã từng bước được thiết lập, qua đó hình thành chuỗi cung ứng của các ngành CN, tạo điều kiện cho các DN CN tham gia sâu, có hiệu quả vào mạng sản xuất và chuỗi giá trị, phân phối trong nước và toàn cầu, góp phần thúc đẩy phát triển các ngành CN chế biến, chế tạo theo hướng bền vững.

Thông qua trao đổi với các Sở Công Thương cũng như các doanh nghiệp, Đoàn công tác đã nắm bắt tình hình phát triển ngành công nghiệp ưu tiên của địa phương; đề xuất, kiến nghị của Sở Công Thương ghi nhận một số khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn để từ đó làm cơ sở xây dựng đề án “Chiến lược phát triển ngành công nghiệp ưu tiên đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050”.

Một số hình ảnh Đoàn công tác:

Ngô Mai Hương

Phòng Thông tin và xúc tiến thương mại - VIOIT

TIN KHÁC