TIN TỨC

Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

Trang chủ >> Tin tức

Đoàn công tác của Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách Công Thương khảo sát thực hiện nhiệm vụ “Chiến lược phát triển thị trường bán lẻ của Việt Nam đến năm 2030, định hướng 2045”

02/10/2023

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng “Chiến lược phát triển thị trường bán lẻ của Việt Nam đến năm 2030, định hướng 2045”, ngày 26/9/2023 Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách Công Thương đã ban hành Quyết định số 764/QĐ-CLCT về việc thành lập đoàn công tác tại các tỉnh, thành phố Hà Nội, Bắc Giang, Thái Nguyên từ ngày 27/9/2023 đến ngày 28/9/2023 do TS. Vương Quang Lượng - Trưởng phòng Nghiên cứu và dự báo thị trường, chủ nhiệm nhiệm vụ làm trưởng đoàn.

Tại các địa phương, Đoàn công tác đã làm việc với Sở Công Thương và khảo sát thực tế tại một số doanh nghiệp/ cơ sở bán lẻ trên địa bàn, nội dung trao đổi tập trung vào những vấn đề sau:

  1. Đánh giá khái quát về thị trường bán lẻ; những lợi thế và hạn chế của địa phương đối với phát triển thị trường bán lẻ.
  2. Tình hình sản xuất, phân phối và tiêu thụ một số sản phẩm có thế mạnh của địa phương.
  3. Thực trạng về số lượng, quy mô, phân bố và hoạt động các doanh nghiệp bán lẻ.
  4. Thực trạng kết cấu hạ tầng bán lẻ (số lượng, quy mô, phân bố, tổ chức, tình hình xây dựng và vận hành,... của từng loại công trình).
  5. Đánh giá thực trạng công tác quản lý nhà nước đối với thị trường bán lẻ (thực trạng ban hành/ áp dụng chính sách; công tác quản lý thị trường;...).
  6. Đánh giá một số điều kiện thuận lợi, khó khăn đối với hoạt động bán lẻ.
  7. Một số đề xuất, kiến nghị của địa phương và doanh nghiệp nhằm phát triển thị trường bán lẻ.

Thông qua trao đổi, khảo sát, Đoàn công tác đã tổng hợp được tài liệu, số liệu cũng như nắm bắt tình hình phát triển thị trường bán lẻ của địa phương; những thế mạnh và các vấn đề còn tồn tại; những đề xuất, kiến nghị của cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp, người dân;... đây là những thông tin quan trọng, cần thiết phục vụ quá trình triển khai xây dựng nhiệm vụ “Chiến lược phát triển thị trường bán lẻ của Việt Nam đến năm 2030, định hướng 2045”.

Một số hình ảnh Đoàn công tác:

Trần Thị Thúy Hằng

Phòng Thông tin và xúc tiến thương mại - VIOIT

TIN KHÁC