TIN TỨC

Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

Trang chủ >> Tin tức

Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách Công Thương tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý theo Quyết định số 96-QĐ/TW ngày 02/02/2023 của Bộ Chính trị

02/10/2023

Chiều ngày 29/9/2023, tại Trụ sở, Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách Công Thương tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh Viện trưởng, Phó Viện trưởng. Đồng chí Nguyễn Văn Hội, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Bộ Công Thương, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách Công Thương chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có đại diện Văn phòng Ban Cán sự đảng Bộ Công Thương, Đảng ủy Bộ Công Thương, Vụ Tổ chức Cán bộ; Đảng ủy, lãnh đạo và trưởng các đơn vị thuộc Viện.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách Công Thương  Nguyễn Văn Hội nhấn mạnh, công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ luôn được Đảng ta quan tâm, chú trọng ở mọi cấp, mọi ngành và đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Điều này thể hiện tư duy mới trong đổi mới toàn diện về công tác cán bộ của Đảng ta; cũng là yêu cầu khách quan và quan điểm chỉ đạo về xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, trình độ, bản lĩnh và năng lực, đạo đức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới hiện nay.

Thực hiện Quyết định số 96-QĐ/TW ngày 02/02/2023 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị và Kế hoạch số 17-KH/BCSĐ ngày 16 tháng 8 năm 2023 của Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương về việc Lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý tại Bộ Công Thương và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Công Thương.

Việc thực hiện lấy phiếu tín nhiệm là nội dung quan trọng trong công tác đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý, được thực hiện theo định kỳ với mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; giúp cán bộ tiếp tục phấn đấu, rèn luyện trong công tác; là cơ sở quan trọng để cấp ủy, tổ chức đảng bố trí, sử dụng cán bộ một cách khoa học; nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý, giám sát cán bộ.

Các đồng chí thuộc đối tượng lấy phiếu tín nhiệm đã hoàn thiện Báo cáo kiểm điểm quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; kê khai tài sản, thu nhập theo quy định và đã được gửi đến các đồng chí thuộc đối tượng ghi phiếu để nghiên cứu và cho ý kiến tại Hội nghị theo đúng quy định.

Viện trưởng Nguyễn Văn Hội đề nghị các đồng chí tham dự Hội nghị nghiên cứu kỹ hồ sơ của các đồng chí được lấy phiếu tín nhiệm, công tâm, trách nhiệm, phát huy đoàn kết nội bộ và đánh giá đúng mức độ tín nhiệm, bỏ phiếu khách quan, dân chủ.

Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu với tinh thần nghiêm túc, khách quan, công tâm, trung thực, trách nhiệm và đã thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh tại Hội nghị.

Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách Công Thương

TIN KHÁC