TIN TỨC

Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

Trang chủ >> Tin tức

Đảng bộ Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương tổ chức hội nghị quán triển và phổ biến các văn bản của Đảng

20/07/2023

Sáng ngày 18 tháng 7 năm 2023, tại trụ sở Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương - 17 Yết Kiêu, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Đảng bộ Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách Công Thương đã tổ chức Hội nghị quán triệt và phổ biến các văn bản của Đảng và Hội thảo “Giải pháp tăng cường an ninh, an toàn thực phẩm về CN&TM trong tình hình mới” cho toàn thể Đảng viên thuộc Đảng bộ Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách Công Thương.

Hội nghị do đồng chí Nguyễn Văn Hội - Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương chủ trì; tham dự còn có đồng chí Vũ Quang Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng, cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy Viện, Chi ủy các chi bộ trực thuộc và toàn thể các Đảng viên các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Viện.

Mở đầu hội nghị, đồng chí Lê Nguyên Thành - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng Ủy Viện đã phổ biến nội dung “Kế hoạch số 13- KH/BCSĐ ngày 28/03/2023 của Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương về thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư về tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”.

Hội nghị cũng nghe các đồng chí trong Đảng ủy Viện phổ biến các văn bản, nghị quyết của Đảng như sau:

- Đồng chí Lê Huy Khôi - Đảng ủy viên, trình bày nội dung: “Hướng dẫn số 101 - HD/BTGTW ngày 17/04/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị Quyết số 36- NQ/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới”.

- Đồng chí Vương Quang Lượng - Đảng ủy viên, trình bày nội dung của “Hướng dẫn số 105 - HD/BTGTW ngày 29/05/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương về hướng dẫn thực hiện Quy định của Ban Bí thư về cờ Đảng Cộng Sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng”; “Tài liệu học tập những nội dung Nghị quyết 36- NQ/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển đất nước trong tình hình mới”.

- Đồng chí Nguyễn Văn Hội - Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng phổ biến nội dung: “Chuẩn mực đạo đức của công chức, viên chức, đảng viên Đảng bộ Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách Công Thương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Sau khi nghe nội dung các văn bản được phổ biến và quán triệt tại hội nghị, toàn thể Đảng viên tham dự đã có những thảo luận sôi nổi để trao đổi và làm rõ các nội dung của các văn bản trên.

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hội - Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách Công Thương hướng dẫn các Chi bộ trực thuộc căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của từng Chi bộ để xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết nghiêm túc, thiết thực và hiệu quả./.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

Nguyễn Kiều Ly

Phòng Thông tin và xúc tiến thương mại - VIOIT

TIN KHÁC