TIN TỨC

Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

Trang chủ >> Tin tức

Tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của ngành Công Thương Phú Yên

16/01/2023

I. Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022:

1. Tình hình sản xuất công nghiệp tháng 12 và cả năm 2022:

Theo báo cáo của Sở Công Thương Phú Yên, tháng 12, hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên tiếp tục phát triển và duy trì mức tăng trưởng. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 12 ước tăng 11,5% so với tháng cùng kỳ; Cả năm 2022 tăng 11,2% so với cùng kỳ.

Tổng giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) tháng 12 ước thực hiện 1.811,3 tỷ đồng, tăng 11,4% so với tháng cùng kỳ; Cả năm 2022 ước thực hiện 20.577,9 tỷ đồng, vượt 0,6% kế hoạch năm, tăng 10,7% so với cùng kỳ.

Cụ thể như sau:

- Ngành công nghiệp khai khoáng: Tháng 12 ước thực hiện 41,7 tỷ đồng, tăng 7,1% so với tháng cùng kỳ; cả năm ước thực hiện 485,3 tỷ đồng, vượt 111% kế hoạch năm, tăng 9,1% so với cùng kỳ.

Trong tháng 12 các doanh nghiệp tập trung khai thác và chế biến đá phục vụ cho các công trình xây dựng nên sản lượng đá xây dựng thông thường ước đạt 66.088m3, tăng 3,7% so với tháng cùng kỳ; cả năm ước đạt 800.000m3 đạt 88,9% kế hoạch năm, tăng 6% so với cùng kỳ.

- Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo: Tháng 12 ước thực hiện 1.441,9 tỷ đồng, tăng 12,1% so với tháng cùng kỳ; cả năm ước thực hiện 16.545,2 tỷ đồng, đạt 97,2% kế hoạch năm, tăng 9,9% so với cùng kỳ.

+ Ngành chế biến thủy sản: Các doanh nghiệp chế biến thủy sản tập trung sản xuất nên tháng 12 sản xuất ước đạt 1.888 tấn, tăng 27,4% so với tháng cùng kỳ; Cả năm 2022 ước đạt 17.500 tấn, đạt 100% kế hoạch năm, tăng 16,7% so với cùng kỳ.

+ Ngành chế biến mía đường: Dự kiến cuối tháng 12 các nhà máy đường vào vụ ép nên sản xuất đạt 11.754 tấn; cả năm ước đạt 97.400 tấn, vượt 8,2% kế hoạch năm, tăng 35% so với cùng kỳ.

+ Ngành chế biến tinh bột sắn: Các Nhà máy sắn tăng cường sản xuất sau thời gian nghỉ để bảo dưỡng máy móc nên tháng 12 sản xuất ước đạt 11.659 tấn, tăng 13,5% so với tháng cùng kỳ; Cả năm 2022 ước đạt 91.000 tấn, đạt 75,8% kế hoạch năm, giảm 6,2% so với cùng kỳ.

+ Ngành chế biến nhân hạt điều xuất khẩu: Các doanh nghiệp chế biến hạt điều phát huy tốt năng lực sản xuất nên tháng 12 sản xuất ước đạt 1.427 tấn, tăng 1,3% so với tháng cùng kỳ; Cả năm 2022 ước đạt 17.650 tấn, vươt 0,9% kế hoạch năm, tăng 0,9% so với cùng kỳ.

+ Sản xuất bia các loại: Các doanh nghiệp tăng cường sản xuất phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân nên tháng 12 sản xuất ước đạt 5 triệu lít, tăng 6,8% so với tháng cùng kỳ; cả năm ước đạt 46 triệu lít, vượt 2,2% kế hoạch năm, tăng 7% so với cùng kỳ.

+ Sản phẩm may mặc: Các công ty sản xuất hàng may mặc tăng cường sản xuất thực hiện các đơn hàng đã ký kết nên sản lượng quần áo may sẵn tháng 12 sản xuất ước đạt 2 triệu sản phẩm, tăng 33,3% so với tháng cùng kỳ; Cả năm 2022 ước đạt 17,5 triệu sản phẩm, vượt 2,9% kế hoạch năm, tăng 15,9% so với cùng kỳ.

+ Sản xuất thuốc chữa bệnh: Các công ty sản xuất tân dược sản xuất ổn định nên sản lượng tháng 12 sản xuất ước đạt 157 triệu viên, tăng 1,9% so với tháng cùng kỳ; Cả năm 2022 ước đạt 2.170 triệu viên, vượt 0,9% kế hoạch năm, tăng 1,2% so với cùng kỳ.

+ Sản xuất linh kiện điện tử: Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử sản xuất ổn định nên tháng 12 sản xuất ước đạt 72 triệu sản phẩm, tăng 56,5% so với tháng cùng kỳ; Cả năm 2022 ước đạt 800 triệu sản phẩm, đạt 100% kế hoạch năm, tăng 31,3% so với cùng kỳ.

- Ngành công nghiệp sản xuất phân phối điện nước: Tháng 12, thời tiết mưa nhiều nên đảm bảo nước cho các nhà máy thủy điện hoạt động nên giá trị điện sản xuất tăng so với cùng kỳ: Tháng 12 ước thực hiện 327,7 tỷ đồng, tăng 8,7% so với tháng cùng kỳ; Cả năm 2022 ước thực hiện 3.547,4 tỷ đồng, vượt 10,9% kế hoạch năm, tăng 14,9% so với cùng kỳ.

Trong tháng 12: Điện sản xuất ước đạt 208,9 triệu kWh, tăng 4,4%; điện thương phẩm ước đạt 88,6 triệu kWh, tăng 11%; nước thương phẩm ước đạt 1,3 triệu m3, tăng 8,9% so với tháng cùng kỳ; Cả năm 2022: Điện sản xuất ước đạt 2.400 triệu kWh, đạt 100% kế hoạch năm, tăng 5,7%; điện thương phẩm ước đạt 1.029 triệu kWh, vượt 2,9% kế hoạch năm, tăng 8,3%; nước thương phẩm ước đạt 14 triệu m3, vượt 6,1% kế hoạch năm, tăng 8,5% so với cùng kỳ

2. Hoạt động thương mại tháng 12 và cả năm 2022

- Tình hình thị trường hàng hóa nội địa: Trong tháng 12, tình hình hàng hóa trên thị trường tỉnh Phú Yên tiếp tục ổn định.

Hưởng ứng “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia năm 2022” do Bộ Công Thương phát động từ ngày 15/11 đến 22/12/2022 nhiều doanh nghiệp, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng bán lẻ đã tổ chức nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn, giá cả hợp lý với nhiều loại mặt hàng giảm giá nhằm kích cầu tiêu dùng cuối năm, thu hút người dân tăng cường mua sắm phục vụ Tết.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng thực hiện tháng 12 ước đạt 3.840,9 tỷ đồng, tăng 17% so với tháng cùng kỳ; cả năm ước đạt 43.979,2 tỷ đồng, vượt 17,6% kế hoạch năm, tăng 26,9% so với cùng kỳ.

Trong đó: hoạt động bán lẻ hàng hóa tháng 12 ước đạt 3.084,5 tỷ đồng, tăng 12,3% so với tháng cùng kỳ; cả năm ước đạt 35.712,8 tỷ đồng, vượt 11,6% kế hoạch năm, tăng 19,3% so với cùng kỳ.

- Hoạt động xuất nhập khẩu:

+ Về xuất khẩu: Trong tháng 12, các doanh nghiệp tập trung thực hiện các đơn hàng đã ký kết bắt đầu phục vụ cho mùa mua sắm cuối năm; tuy nhiên, giá nguyên liệu thế giới tiếp tục tăng cao, tình hình lạm phát cao tại các nước như Mỹ, EU... ảnh hưởng tới các hoạt động xuất khẩu.

Do đó, Tổng kim ngạch xuất khẩu tháng 12 ước đạt 16,2 triệu USD, giảm 12,5% so với tháng cùng kỳ; Cả năm 2022 ước thực hiện 236,2 triệu USD, vượt 14,1% kế hoạch năm, tăng 12,9% so với cùng kỳ.

Kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng tăng so với tháng cùng kỳ như: Dăm gỗ đạt 0,5 triệu USD, tăng 78,6%; Quần áo may sẵn đạt 1,5 triệu USD, tăng 13%. Mặt hàng giảm so với tháng cùng kỳ: Kính đạt 0,9 triệu USD, giảm 58,7%; Nhân hạt điều đạt 1,3 triệu USD, giảm 40,2%; Linh kiện điện tử đạt 2,6 triệu USD, giảm 30,2%; Hải sản các loại đạt 7,3 triệu USD, giảm 23,8%; Sản phẩm gỗ đạt 1,8 triệu USD, giảm 9,7%.

+ Về nhập khẩu: Tổng kim ngạch nhập khẩu tháng 12 ước đạt 17,1 triệu USD, giảm 7,8% so với tháng cùng kỳ; Cả năm 2022 ước thực hiện 165,4 triệu USD, vượt 25,3% kế hoạch năm, tăng 22,5% so với cùng kỳ.

Mặt hàng tăng so với tháng cùng kỳ như: Hóa chất đạt 7,6 triệu USD, tăng 138,7%. Mặt hàng giảm so với tháng cùng kỳ: Máy móc thiết bị phụ tùng đạt 2 triệu USD, giảm 65%; Vải và phụ liệu may mặc đạt 2,2 triệu USD, giảm 32,8%.

II. Công tác quản lý nhà nước:

1. Công tác quy hoạch, thẩm định chủ trương đầu tư, nông thôn mới:

- Tham gia ý kiến về 04 chuyên đề thuộc lĩnh vực công thương để tích hợp vào Quy hoạch tỉnh.

- Đề xuất các nội dung thực hiện Nghị quyết của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

- Tham gia thẩm định chủ trương đầu tư các dự án: Vùng liên kết sản xuất lúa chất lượng cao, thu mua, chế biến xuất khẩu gạo tỉnh Phú Yên; Khai thác và chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tại thôn Phú Thạnh, xã An Chấn, huyện Tuy An; Khai thác mỏ đá ốp lát thôn Da Dù, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân; Khai thác cát vật liệu xây dựng thông thường sông Ba, xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên; Nâng cấp và mở rộng cửa hàng xăng dầu Hòa Vinh 2; Cửa hàng xăng dầu An Hiệp tại Km 1312+180 (phải tuyến) Quốc lộ 1A thuộc xã An Hiệp, huyện Tuy An; Cửa hàng xăng dầu Xuân Lộc tại Km 1251+700 (phải tuyến) Quốc lộ 1A thuộc xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu.

- Tiến hành kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện các tiêu chí nông thôn mới thuộc lĩnh vực Sở Công Thương phụ trách năm 2022 tại xã Krông Pa, huyện Sơn Hòa; xã Xuân Phước, xã Xuân Quang 1, huyện Đồng Xuân; xã Xuân Bình, thị xã Sông Cầu; xã Hòa Tâm, thị xã Đông Hòa; xã Sơn Giang, huyện Sông Hinh.

- Thực hiện các báo cáo: Tình hình sử dụng ngân sách nhà nước cho Chính phủ số, công nghệ thông tin, chuyển đổi số; Tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2023 của ngành công thương; Đánh giá các nguồn lực nền kinh tế thuộc chức năng quản lý ngành công thương năm 2022; Kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo và bảo đảm an ninh trật tự khu vực biên giới biển năm 2022 thuộc lĩnh vực công thương…

- Tham gia góp ý các dự thảo: Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 923/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị…

2. Công tác quản lý công nghiệp:

- Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác chế biến mía đường, sắn niên vụ 2021-2022 và định hướng điều hành niên vụ 2022-2023.

- Thực hiện báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh Phú Yên năm 2022.

- Tham gia góp ý các dự thảo: Nghị quyết ban hành Quy định nội dung, mức hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh; Tờ trình xin điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1802/QĐ-UBND ngày 13/10/2020 của UBND tỉnh phê duyệt chương trình khuyến nông tỉnh giai đoạn 2021-2025.

3. Công tác quản lý thương mại:

- Báo cáo, đề xuất UBND tỉnh về việc giải quyết kiến nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc lĩnh vực ngành công thương. Báo cáo Bộ Công Thương về tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 1968/QĐ-TTg ngày 22/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021-2030.

- Tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh đợt 7 năm 2022.

- Có văn bản gửi các doanh nghiệp: Đề xuất nội dung yêu cầu cần phối hợp, hỗ trợ tại thị trường Hoa Kỳ và Trung Quốc thông qua Văn phòng Xúc tiến thương mại Việt Nam tại nước ngoài; Đồng ý cho Cửa hàng xăng dầu Hợp tác xã Xuân Sơn Nam của Hợp tác xã Sản xuất kinh doanh Dịch vụ nông nghiệp Xuân Sơn Nam được ngừng bán lẻ xăng dầu trong thời gian một 01 tháng kể từ ngày 06/12/2022 đến ngày 04/01/2023.

- Có văn bản gửi các đơn vị liên quan: Báo cáo công tác quản lý nhà nước về kinh doanh rượu; Cung cấp thông tin phục vụ báo cáo tình hình xây dựng, triển khai thực thi Kế hoạch thực hiện Hiệp định RCEP năm 2022;

- Tham gia ý kiến về việc gia hạn sử dụng đất công trình cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại phường Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa của Hợp tác xã Nông nghiệp kinh doanh dịch vụ Phú Lâm;

- Thực hiện các báo cáo: Tình hình thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2022; Phối hợp xây dựng kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Phú Yên năm 2023; Kết quả thực hiện cơ cấu nông nghiệp năm 2022 thuộc lĩnh vực ngành công thương; Cung cấp thông tin phục vụ báo cáo cho Bộ Thông tin và Truyền thông; Tình hình xây dựng, triển khai thực thi Kế hoạch, thực hiện Hiệp định RCEP năm 2022.

- Tham gia góp ý dự thảo Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh năm 2022.

4. Công tác Khuyến công, Xúc tiến thương mại và Tiết kiệm năng lượng:

- Có văn bản gửi các đơn vị có sản phẩm đạt tiêu chuẩn Ocop tham gia trưng bày, giới thiệu và quảng bá sản phẩm Ocop tại Hội chợ thương mại Xuân Phú Yên năm 2023.

- Khảo sát, tổng hợp nhu cầu của các cơ sở công nghiệp nông thôn để hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương năm 2023.

- Về công tác tư vấn: Tiếp tục triển khai, hoàn thành một số công trình tư vấn và tiết kiệm năng lượng, cụ thể như: Lập hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng đường liên thôn, thôn Thạch Tuân 1; Cải tạo điện chiếu sáng đường ĐH 30, đoạn từ qua thôn Nhất Sơn, xã Hòa Hội….

III. Nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 01 năm 2023:

1. Ban hành và triển khai thực hiện các Kế hoạch:

Thực hiện Chương trình hành động của UBND tỉnh Phú Yên và Chương trình hành động của Bộ Công Thương thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước; Chương trình hành động của UBND tỉnh Phú Yên thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

2. Thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu của doanh nghiệp và chủ động tham mưu đề xuất UBND tỉnh các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh; cập nhật các cơ chế chính sách hỗ trợ của các Bộ, ngành Trung ương và phổ biến, triển khai kịp thời đến doanh nghiệp.

3. Tiếp tục hỗ trợ các Nhà đầu tư triển khai thực hiện nghiên cứu, khảo sát các dự án năng lượng tái tạo, các dự án cải tạo nâng cấp lưới điện trên địa bàn tỉnh.

4. Tiếp tục phối hợp với các đơn vị tư vấn để tích hợp các quy hoạch ngành công thương vào quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

5. Tổ chức chương trình đưa hàng Việt về nông thôn năm 2023 tại các xã: Đức Bình Đông, Ea Bar, Ea Lâm - huyện Sông Hinh; xã Sơn Hội, Sơn Định - huyện Sơn Hòa. Tiếp tục theo dõi nắm thông tin về tình hình chuẩn bị Tết, bình ổn thị trường dịp cuối năm 2022 và Tết nguyên đán Quý Mão năm 2023.

6. Phối hợp tổ chức Hội chợ thương mại Xuân Phú Yên năm 2023 và hỗ trợ các cơ sở/doanh nghiệp có sản phẩm đạt chuẩn OCOP tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại Hội chợ.

7. Tham mưu xây dựng Kế hoạch tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh theo Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28/8/2014 của Bộ Công Thương.

8. Tiến hành kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân 2023./.

Ngô Mai Hương

Phòng Thông tin và xúc tiến thương mại - VIOIT

TIN KHÁC