TIN TỨC

Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

Trang chủ >> Tin tức

Tình hình sản xuất công nghiệp, thương mại tỉnh Bắc Kạn 10 tháng năm 2022

Từ đầu năm đến nay, mặc dù còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của nền kinh tế thế giới cùng thiên tai, dịch bệnh, tuy nhiên tình hình kinh tế của tỉnh Bắc Kạn có nhiều khởi sắc. Công nghiệp, thương mại, dịch vụ, xuất nhập khẩu… đều có mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm trước. Đây là nền tảng để Bắc Kạn phấn đấu hoàn thành kế hoạch, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra năm 2022.

Về phát triển công nghiệp

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bắc Kạn, sản xuất công nghiệp thu được kết quả khá, tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Các sở, ngành và UBND các cấp tiếp tục hỗ trợ, đôn đốc các dự án công nghiệp triển khai theo kế hoạch, nhất là các dự án đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp, đồng thời thường xuyên kiểm tra, thăm nắm tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp để đánh giá tác động và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Qua đó, hoạt động công nghiệp nhìn chung ổn định, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất của tỉnh đã đẩy nhanh hoạt động sản xuất kinh doanh, bắt đầu phục hồi và đạt kết quả khá. Trong tháng 10, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 150.137 triệu đồng, tăng 5,12% so với thực hiện tháng trước tăng 10% so với cùng kỳ năm 2021. Lũy kế 10 tháng năm 2022 ước đạt 1.247.718 triệu đồng, đạt 77% kế hoạch, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2021.

Tiến độ triển khai các dự án đầu xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp cơ bản đảm bảo theo kế hoạch; trong tháng 10, tỉnh tiếp tục đôn đốc các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành lập Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và chỉ đạo xây dựng điều chỉnh Quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2010-2020, có xét đến năm 2025 được phê duyệt tại Quyết định số 320/QĐ-UBND ngày 25/02/2014 của UBND tỉnh.

Về đầu tư xây dựng cơ bản

Trong 10 tháng năm 2022, tỉnh triển khai thực hiện kế hoạch đầu công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2022; trình HĐND tỉnh điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và năm 2022 để kịp thời thực hiện và giải ngân; tổ chức các hội nghị giao ban xây dựng cơ bản và tổ chức các đoàn kiểm tra tại các địa phương và công trình, dự án quan trọng trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo các chủ đầu tư khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị đầu tư, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và thực hiện dự án. Trong những tháng đầu năm, UBND tỉnh đã ban hành Quy định phân cấp về quản lý, tổ chức thực hiện dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; phê duyệt tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm nhóm A, B.

UBND tỉnh Bắc Kạn đã giao chi tiết 2.647,98 tỷ đồng kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2022 (đạt 100% số kế hoạch vốn trung ương giao), tháng 8 giao bổ sung kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia là 621,46 tỷ đồng. Kết quả giải ngân đến thời điểm 20/10/2022 là 1.013 tỷ đồng, đạt 38% kế hoạch giao đầu năm và 30% kế hoạch cả năm, ước thực hiện đến 31/10/2022 giải ngân được 1.284 tỷ đạt 48% kế hoạch giao đầu năm và 38% kế hoạch năm 2022.

Về thương mại, dịch vụ:

Tình hình thị trường tiếp tục ổn định và phát triển, hàng hóa phong phú, đa dạng đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Trong tháng 10, tổng mức bán lẻ hàng hóa doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh ước đạt 728 tỷ đồng, tăng 4,1% so với tháng trước, tăng 38% so với cùng kỳ năm trước; lũy kế 10 tháng năm 2022 ước đạt 6.282 tỷ đồng, đạt 99% kế hoạch năm 2022, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2021.

Tỉnh tiếp tục tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại; ban hành văn bản để hỗ trợ, kết nối, cung cấp thông tin các Hội chợ, sự kiện xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh đến các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. Thực hiện công tác quảng bá, giới thiệu, hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã kết nối tiêu thụ sản phẩm, cập nhật các thông tin, dữ liệu xúc tiến thương mại.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 10 năm 2022 ước đạt 2,2 triệu USD, (trong đó xuất khẩu đạt 1,761 triệu USD, nhập khẩu đạt 0,49 triệu USD). Lũy kế 10 tháng năm 2022 đạt 30,551 triệu USD (trong đó xuất khẩu đạt 19,484 triệu USD, nhập khẩu đạt 11,067 triệu USD), đạt 122,2% kế hoạch năm, tăng 69,33% so với cùng kỳ năm trước. Mặt hàng xuất khẩu: Đũa gỗ, Gỗ dán ép, Kim loại chì thỏi thô; Hoa quả chế biến; Kẽm Sunfat… Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu: Vener nguyên liệu, Máy móc thiết bị,…

Để phục hồi và phát triển du lịch tỉnh, tỉnh đã tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến điểm đến du lịch Bắc Kạn tại Nội Chương trình “Tuần du lịch - di sản văn hóa Ba Bể năm 2022”, đón nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của tỉnh Bắc Kạn; xây dựng Kế hoạch triển khai các hoạt động liên kết phát triển du lịch giữa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Bắc năm 2022. Tổng lượt khách du lịch tháng 10 đạt 32 nghìn lượt; tổng doanh thu từ khách du lịch đạt 22,4 tỷ đồng; lũy kế 10 tháng 385,7 nghìn lượt khách, đạt 60% kế hoạch, tổng doanh thu từ khách du lịch đạt 268,4 tỷ đồng, đạt 60% kế hoạch.

Về công tác xúc tiến đầu tư, phát triển doanh nghiệp

Công tác xúc tiến đầu tư, phát triển doanh nghiệp tiếp tục được quan tâm. Tỉnh đã tập trung thực hiện Chương trình xúc tiến đầu năm 2022 triển khai xây dựng Chương trình xúc tiến đầu năm 2023; triển khai Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 26/01/2022 về kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022; ban hành Chương trình xúc tiến đầu vào Khu công nghiệp Thanh Bình giai đoạn 2021-2025 với danh mục thu hút đầu tư cụ thể; triển khai kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2022.

Trong tháng 10, có 13 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 105 tỷ đồng, tăng 3 doanh nghiệp so với cùng kỳ năm 2021; lũy kế 10 tháng năm 2022, tỉnh có 96 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký 1.000 tỷ đồng, có 53 doanh nghiệp ngừng hoạt động, 5 doanh nghiệp giải thể. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 1.183 doanh nghiệp đăng ký hoạt động trên hệ thống thông tin quốc gia về đăng doanh nghiệp. Trong 10 tháng, UBND tỉnh đã quyết định chấp thuận chủ trương đầu chấp thuận nhà đầu cho 11 dự án với tổng mức vốn đăng 971 tỷ đồng, bằng 92% dự án so với cùng năm 2021; thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư cho 06 dự án.

Tỉnh tiếp tục hỗ trợ, phát triển các hợp tác trên địa bàn, thường xuyên thăm nắm tình hình sản xuất kinh doanh để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc tăng cường vấn, hỗ trợ, củng cố các HTX, triển khai hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX, xây dựng Đề án chuyển đổi hình hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX theo quy định tại Nghị định số 45/2021/NĐ-CP. Các hợp tác xã của tỉnh đã bản ổn định, chủ động triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh; triển khai sản xuất, kinh doanh theo chuỗi giá trị sản phẩm, hàng hóa chủ lực của địa phương, thu hút được thành viên tham gia.

Trong tháng 10, có 2 HTX thành lập mới, lũy kế 10 tháng cả tỉnh có 37 HTX thành lập mới đạt 101% kế hoạch, có 15 HTX giải thể, 26 HTX tạm ngừng hoạt động; tổng số hợp tác xã trên địa bàn tỉnh hiện nay là 326 hợp tác xã, với tổng vốn điều lệ trên 370 tỷ đồng và có 2.717 thành viên, trong đó có 226 HTX nông nghiệp, 100 HTX phi nông nghiệp. Tổng số Liên hiệp HTX trên địa bàn tỉnh đến nay là 02 Liên hiệp HTX với 18 thành viên các HTX, hoạt động của liên hiệp HTX chủ yếu là thực hiện kết nối tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của các HTX thành viên quảng bá tiềm năng du lịch cộng đồng.

Một số nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2022

Về công nghiệp, đầu tư: Thực hiện kiểm tra, đôn đốc các dự án, nhà máy công nghiệp hoạt động, đầu tư theo kế hoạch. Tập trung triển khai bước chuẩn bị thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật cơ bản các CCN trên địa bàn tỉnh theo quy định; đôn đốc tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các CCN và các công trình công nghiệp trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Triển khai tốt chương trình khuyến công của tỉnh. Tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn trong hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản an toàn vật liệu nổ công nghiệp theo quy định; Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch đầu công năm 2022; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai kế hoạch đầu công năm 2022, cụ thể:

+ Chỉ đạo các đơn vị, các chủ đầu tư tổ chức thực hiện quyết liệt, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện các dự án từ chuẩn bị đầu tư, đền bù, giải phóng mặt bằng, thực hiện dự án; thường xuyên soát, đôn đốc, kiểm tra, kịp thời phát hiện và tháo gỡ các khó khăn vướng mắc phát sinh của từng dự án, nhất là các dự án sử dụng vốn NSTW.

+ Các đơn vị, các chủ đầu tư chủ động phối hợp với Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn, Sở Kế hoạch và Đầu tư cập nhật, báo cáo số liệu giải ngân kế hoạch vốn năm 2022 hàng tuần, hàng tháng để kịp thời đôn đốc chỉ đạo công tác giải ngân. Phấn đấu hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn vào cuối năm 2022.

Về thương mại dịch vụ: Tăng cường công tác quản nhà nước về thương mại, bình ổn thị trường, giá cả hàng hóa; tiếp tục đảm bảo lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Triển khai các Chương trình, đề án về xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn trong và ngoài tỉnh; hoàn thành Đề án Xây dựng cơ sở dữ liệu ngành công thương tỉnh Bắc Kạn và Đề án "Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại"; hỗ trợ xây dựng các điểm bán hàng Việt lồng ghép với điểm trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh; Tiếp tục tổ chức quảng xúc tiến du lịch Bắc Kạn trên cổng thông tin điện tử Du lịch thông minh tỉnh Bắc Kạn trong điều kiện Việt Nam mở cửa hoàn toàn du lịch nội địa và đón khách quốc tế; triển khai thực hiện đề án" ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ du lịch thông minh tỉnh Bắc Kạn; xây dựng một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022-2030.

Về công tác xúc tiến phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã: Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các giải pháp cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh theo Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ. Tổ chức các chương trình xúc tiến đầu tư theo kế hoạch; đẩy mạnh công tác hỗ trợ sau đầu tư, đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện theo tiến độ đã cam kết; hỗ trợ nhà đầu tư tiếp cận đất đai, thực hiện các thủ tục sau đầu tư về đất đai, môi trường, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng...; Tăng cường cải cách hành chính trong thực hiện các thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến; triển khai thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số theo quy định; Tiếp tục tuyên truyền hỗ trợ, thành lập mới, củng cố hoạt động, mở rộng quy mô, phát triển thành viên, nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX trên địa bàn; hỗ trợ HTX quảng sản phẩm, xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường đầu ra; tư vấn hỗ trợ các HTX tiếp cận các chính sách hỗ trợ phát triển HTX theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 27/4/2022 của HĐND tỉnh về Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, tiếp cận nguồn vốn của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh; hỗ trợ nâng cao năng lực cho khu vực kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn./.

Nguyễn Kiều Ly

Phòng Thông tin, Thư viện và Xúc tiến Thương mại - VIOIT

TIN KHÁC