TIN TỨC

Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

Trang chủ >> Tin tức

Kết quả thực hiện nhiệm vụ ngành Công Thương Thái Bình năm 2022 và triển khai kế hoạch năm 2023

Năm 2022, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, lạm phát, giá nguyên, nhiên liệu đầu vào tăng cao và những bất ổn của tình hình thế giới đã tác động rất lớn tới hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn ngành. Song bằng sự nỗ lực của các cấp, các ngành và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh nên giá trị sản xuất công nghiệp, thương mại và dịch vụ năm 2022 của tỉnh vẫn có bước tăng trưởng cao và ổn định. Giá trị sản xuất công nghiệp và thương mại của tỉnh đều có mức tăng cao hơn mức tăng trưởng bình quân chung của cả nước.

1. Sản xuất công nghiệp

Theo số liệu của Sở Công Thương Thái Bình, chỉ số sản xuất công nghiệp năm 2022 tăng 14,2% so với năm 2021; trong đó: Khai khoáng tăng 42,7%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 16,5%; sản xuất và phân phối điện tăng 2,9%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải nước thải giảm 2,6%.

Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu

Một số ngành có chỉ số sản xuất sản phẩm năm 2022 tăng cao so với năm 2021 như: Tai nghe khác tăng 92,6%; Khăn mặt, khăn tắm và khăn khác dùng trong phòng tăng 33,9%; Túi khí an toàn tăng 44,1%; sứ vệ sinh tăng 26,7%; bia chay tăng 33,8%… Tuy nhiên vẫn còn một số sản phẩm có tốc độ giảm sâu như: Bộ dây đánh lửa và bộ dây khác sử dụng cho xe có động cơ giảm 18%; Loa đã hoặc chưa lắp vào hộp loa giảm 43%; Sắt thép không hợp kim dạng thỏi đúc hoặc dạng thô khác giảm 39,6%…   

2. Thương mại, dịch vụ và giá cả

Tình hình thương mại dịch vụ trên địa bàn tỉnh đã có sự phục hồi và tăng trưởng khá từ quý II năm 2022 khi dịch bệnh được kiểm soát, nhiều hoạt động có sự tăng trưởng khởi sắc như lưu trú, ăn uống, lữ hành, vận tải hành khách. Giá cả hầu hết các hàng hóa trong năm có biến động tăng do ảnh hưởng từ giá xăng dầu và giá nguyên liệu sản xuất tăng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2022 tăng 19,6% so với cùng kỳ, xuất khẩu tăng 13,5%, nhập khẩu tăng 20,1%, vận chuyển hành khách tăng 43,2%, vận chuyển hàng hóa tăng 18%.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2022 ước đạt 59.613 tỷ đồng, tăng 19,6% so với cùng kỳ năm 2021. Theo ngành kinh tế, doanh thu bán lẻ hàng hóa năm 2022 ước đạt 52.397 tỷ đồng, tăng 18,4% so với cùng kỳ. Riêng nhóm đá quý, kim loại quý và sản phẩm giảm 14,1%; các nhóm hàng còn lại đều tăng so với cùng kỳ như: Nhóm ô tô con tăng 1,1 lần; nhóm sửa chữa xe có động cơ tăng 35,6%; nhóm nhiên liệu khác tăng 33,5%; nhóm phương tiện đi lại tăng 30%; nhóm hàng may mặc tăng 30%; nhóm xăng dầu các loại tăng 27,8%; nhóm hàng hóa khác tăng 19,9%; nhóm đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 17,6%; nhóm gỗ và vật liệu xây dựng tăng 15,7%;…Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, lữ hành năm 2022 ước đạt 3.941 tỷ đồng, tăng 41,3% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu dịch vụ lưu trú ước đạt 141 tỷ đồng, tăng 30,3%; dịch vụ ăn uống ước đạt 3.761 tỷ đồng, tăng 40,4%; dịch vụ lữ hành ước đạt 39 tỷ đồng, tăng 39 lần. Doanh thu dịch vụ tăng do dịch bệnh được kiểm soát tốt; nhu cầu ăn uống ngoài gia đình, du lịch của người dân tăng cao. Doanh thu dịch vụ khác năm 2022 ước đạt 3.275 tỷ đồng, tăng 17,4% so với cùng kỳ, do dịch bệnh được kiểm soát nên tất cả các dịch vụ hoạt động trở lại bình thường; trong đó tăng mạnh nhất là nhóm dịch vụ hành chính và hỗ trợ đạt 801 tỷ đồng, tăng 36,2%; dịch vụ giáo dục đạt 56 tỷ đồng, tăng 39,5%; dịch vụ y tế đạt 517 tỷ đồng, tăng 27,4%; dịch vụ nghệ thuật và vui chơi giải trí đạt  387 tỷ đồng, tăng 13,5%; dịch vụ khác đạt 833 tỷ đồng, tăng 12,2%, dịch vụ bất động sản đạt 681 tỷ đồng, tăng 1,5%.

3. Xuất nhập khẩu hàng hoá

Ước tính năm 2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt 4.522 triệu USD, tăng 16,5% so với cùng kỳ (xuất khẩu tăng 13,5%; nhập khẩu tăng 20,1%).

Xuất khẩu

Ước tính năm 2022, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 2.427 triệu USD, tăng 13,5% so với cùng kỳ; trong đó: Kinh tế tư nhân đạt 1.468 triệu USD, tăng 25,1%; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 959 triệu USD, giảm 0,5%. Các mặt hàng có giá trị xuất khẩu tăng cao so với cùng kỳ năm trước như: Hàng dệt may đạt 1.445 triệu USD, tăng 23,6%; hàng hóa khác đạt 387 triệu USD, tăng 38%; sản phẩm từ sắt thép đạt 25 triệu USD, tăng 15,8%; hàng thủy sản đạt 20,5 triệu USD, tăng 26,5%; sản phẩm gốm, sứ đạt 20,5 triệu USD, tăng 11,7%; giấy và các sản phẩm từ giấy đạt 16 triệu USD, tăng 31,6%;... ngược lại một số sản phẩm giảm: Xơ, sợi dệt các loại đạt 142,5 triệu USD, giảm 19,4%; sắt thép đạt 18,7 triệu USD, giảm 89,9%; sản phẩm mây, tre, cói và thảm đạt 4,3 triệu USD, giảm 48%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 1,2 triệu USD, giảm 20,9%;

Về thị trường xuất khẩu hàng hóa năm 2022, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của tỉnh chiếm tỷ trọng 25,7% chủ yếu xuất khẩu hàng dệt may; tiếp đến là Hàn Quốc chiếm 16,1%; Nhật Bản chiếm 13%; Hồng Kông chiếm 9,8%.

Nhập khẩu

Ước tính năm 2022, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 2.095 triệu USD, tăng 20,1% so với cùng kỳ; trong đó: kinh tế tư nhân đạt 1.511 triệu USD, tăng 48,3% chủ yếu do nhập khẩu xăng dầu chiếm tỷ trọng lớn (38%) có tốc độ tăng cao 81,3%; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 584 triệu USD, giảm 19,5% so với cùng kỳ do nhập khẩu phế liệu sắt thép giảm sâu 57,4%. Các mặt hàng có giá trị nhập khẩu lớn tăng cao so với cùng kỳ như: Xăng dầu các loại đạt 796 triệu USD, tăng 81,3%; vải các loại đạt 516 triệu USD, tăng 15,2%; nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày đạt 311 triệu USD, tăng 8,6%; Xơ, sợi dệt các loại đạt 88 triệu USD, tăng 79,5%; hàng thủy sản đạt 4,4 triệu USD, tăng 28,4%;...

Về thị trường nhập khẩu hàng hóa năm 2022, Singapore là thị trường nhập khẩu lớn nhất của tỉnh chiếm tỷ trọng 38,8% chủ yếu nhập khẩu xăng dầu; tiếp đến là Trung Quốc chiếm 13,9% chủ yếu nhập nguyên liệu phục vụ ngành may; Hàn Quốc chiếm 9,4%; Hồng Kông chiếm 8,5%.

Như vậy, cán cân thương mại hàng hóa năm 2022 của tỉnh xuất siêu 332 triệu USD, cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp đang hồi phục, triển vọng tăng trưởng trở lại mặc dù vẫn còn khó khăn do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới, thị trường xuất khẩu chịu ảnh hưởng của lạm phát và suy thoái.

4. Về hoạt động khuyến công, khuyến thương

Nhằm khuyến khích, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thi đua đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, thời gian qua Sở Công Thương cũng triển khai kịp thời, hiệu quả công tác khuyến công, khuyến thương, thương mại điện tử. Năm 2022, Sở Công Thương thực hiện 24 chương trình, đề án khuyến công với tổng kinh phí hơn 3,5 tỷ đồng; 27 chương trình, đề án khuyến thương với tổng kinh phí gần 3 tỷ đồng. Duy trì sàn thương mại điện tử của tỉnh, cập nhật thông tin các sản phẩm OCOP lên sàn; hiện nay đã có 257 gian hàng với hơn 2.000 sản phẩm của các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh trong tỉnh được trưng bày, quảng bá trên sàn với hơn 11.600 lượt truy cập.

5. Kế hoạch và giải pháp phát triển ngành công thương trong năm 2023

Năm 2023 dù dự báo vẫn còn nhiều khó khăn nhưng ngành công thương kỳ vọng sẽ tiếp tục có sự bứt phá mạnh mẽ. Toàn ngành phấn đấu đạt mục tiêu giá trị sản xuất công nghiệp dự kiến đạt 113.950 tỷ đồng, tăng 19,2%; tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng dự kiến đạt 65.600 tỷ đồng, tăng 10%; kim ngạch xuất khẩu dự kiến đạt 2.669 triệu USD, tăng 10% và kim ngạch nhập khẩu dự kiến đạt 2.295 triệu USD, tăng 9,5% so với năm 2022. Để đạt được các mục tiêu đó, ngành công thương đề ra 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để tập trung thực hiện ngay từ những ngày đầu năm 2023. Trong đó, toàn ngành tiếp tục tái cơ cấu ngành công nghiệp theo hướng phát triển các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, giá trị gia tăng lớn; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; đôn đốc nhà đầu tư hạ tầng đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp nhằm thu hút nhiều dự án thứ cấp có chất lượng, quy mô lớn vào hoạt động. Tăng cường các hoạt động xúc tiến, kêu gọi thu hút đầu tư, hỗ trợ các doanh nghiệp về thông tin thị trường, xúc tiến xuất khẩu, khai thác tối đa điều kiện thuận lợi của các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Thực hiện hiệu quả đề án đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; đồng thời tiếp tục thu hút đầu tư xây dựng, nâng cấp các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, phát triển chợ đầu mối, các loại hình dịch vụ logistics, đa dạng các hình thức xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ sản phẩm cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh./.

Nguyễn Kiều Ly

Phòng Thông tin và xúc tiến thương mại - VIOIT

TIN KHÁC