TIN TỨC

Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

Trang chủ >> Tin tức

Kế hoạch phát triển ngành Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023

Năm 2022, ngành Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế đạt được một số kết quả tốt, tuy nhiên do ảnh hưởng chung của tình hình suy thoái kinh tế thế giới; lạm phát tăng cao ảnh hưởng giá nguyên vật liệu, máy móc thiết bị và tình hình tài chính của các nhà đầu tư nên tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh vẫn còn những khó khăn, hạn chế, như tình hình triển khai một số dự án đầu tư mới, đầu tư mở rộng trên địa bàn tỉnh không đạt tiến độ và chậm đưa vào hoạt động theo như dự kiến ban đầu, đã ảnh hưởng đến năng lực tăng thêm, cũng như kế hoạch thực hiện chỉ tiêu sản xuất công nghiệp của ngành.

Do tác động hậu quả đại dịch Covid-19 gây ra làm suy thoái nền kinh tế toàn cầu, sức tiêu thụ thị trường giảm ảnh hưởng đến tình hình tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp. Một số doanh nghiệp ngành may mặc, sợi gặp khó khăn do các thị trường tiêu thụ như Mỹ, EU bị giảm sút, ảnh hưởng đến xuất khẩu của các doanh nghiệp; trong khi đó các lĩnh vực sản xuất xi măng, chế biến thủy hải sản,... thị trường tiêu thụ gặp khó khăn do nhu cầu tiêu thụ giảm mạnh.

Về tình hình tiêu thụ các sản phẩm công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh trong năm 2022 cũng găp̣ nhiều khó khăn do nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất chưa đảm bảo tiêu chí, quy chuẩn mẫu mã, bao bì sản phẩm và chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm đưa hàng hóa vào tiêu thụ tại hệ thống siêu thi; đ̣ồng thời sản lượng sản xuất còn nhỏ lẻ, không đáp ứng được nhu cầu số lượng lớn của siêu thị khi có đột biến về số lượng đặt hàng; một số sản phẩm chưa có nhãn hiệu, thương hiệu và chưa tạo được lòng tin ở người tiêu dùng.

Về lĩnh vực thương mại, công tác hỗ trợ kết nối tiêu thu ̣sản phẩm vào các siêu thi ̣trên điạ bàn tỉnh còn găp̣ nhiều khó khăn; Các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh đăng ký tham gia kết nối đưa sản phẩm vào tiêu thụ tại các siêu thị còn ít; phần lớn các đơn vị gặp phải các vấn đề liên quan đến việc đảm bảo thủ tuc̣ quy điṇh để đưa hàng vào siêu thị; mẫu mã và chất lượng sản phẩm của các nhà cung cấp địa phương chưa cạnh tranh được với các sản phẩm khác cùng loại nên doanh số chưa đạt như kỳ vọng; một số nhà cung cấp có sản lượng sản xuất còn nhỏ lẻ, không đáp ứng được nhu cầu số lượng lớn của siêu thị khi có đột biến về số lượng đặt hàng. Bên cạnh đó, một số sản phẩm mặc dù đã đầy đủ hồ sơ, thủ tục theo yêu cầu của các siêu thị nhưng vẫn không đưa được hàng hóa vào tiêu thụ tại các siêu thị do không thỏa thuận được về giá bán, chiết khấu.

Mối liên kết và hợp tác giữa các doanh nghiệp trong hoạt động xúc tiến thương mại (XTTM) còn chưa chặt chẽ, khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp vẫn còn thấp, một số doanh nghiệp chưa đầu tư nhiều vào hoạt động XTTM. Các doanh nghiệp chưa quan tâm đến công tác xây dựng và phát triển thương hiệu và công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ XTTM.

Hạ tầng chuyên biệt cho hoạt động XTTM ở các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn còn thấp. Một số doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đã dần nâng cao nhận thức về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động XTTM, tuy nhiên việc ứng dụng vẫn chưa đa dạng do thiếu hụt nhân lực và vốn đầu tư.

Để khắc phục những khó khăn hạn chế trên, ngành Công Thương Huế đã xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong năm 2023

I. Chỉ tiêu chủ yếu

1. Công nghiệp:

 - Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) trên địa bàn tỉnh năm 2023 phấn đấu tăng 9,5 - 10,5% so với năm 2022.

- Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) năm 2023 phấn đấu đạt 46.100 tỷ đồng, tăng 10,6% so với ước thực hiện năm 2022.

- Kế hoạch sản xuất của một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu như: Bia 340 triệu lít; xi măng 2.200 nghìn tấn; sợi các loại 115.000 tấn; quần áo lót 440 triệu sản phẩm; men frít 330.000 tấn; tôm đông lạnh 7.000 tấn,...

2. Điện sản xuất và cung ứng điện:

- Tổng sản lượng điện sản xuất dự kiến 1.850 triệu kWh.

- Tổng sản lượng điện thương phẩm dự kiến 2.010 triệu kWh.

3. Hoạt động thương mại nội địa

- Tổng mức bán lẻ hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng xã hội năm 2023 phấn đấu đạt 57.700 tỷ đồng, tăng 10% so với thực hiện 2022.

4. Hoạt động xuất nhập khẩu

- Kim ngạch xuất khẩu phấn đấu tăng 12% so với thực hiện năm 2022.

II. Giải pháp chủ yếu

1. Về cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực của bộ máy nhà nước

- Xây dựng và triển khai các kế hoạch về cải cách hành chính (CCHC): Kế hoạch cải cách hành chính, Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), Kế hoạch tuyên truyền công tác CCHC, Kế hoạch kiểm tra công vụ đối với các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Công Thương.

- Duy trì, áp dụng Hệ thống quản lý theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001-2015 vào hoạt động cơ quan Sở Công Thương; cập nhật thường xuyên các phần mềm dùng chung của tỉnh.

- Thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của Sở, tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực ngành công thương và quyết định sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của Sở. - Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức chuyên nghiệp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong thực thi công vụ; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu.

2. Về Công nghiệp

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả các nội dung chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 để hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn vượt quá khó khăn, sớm phục hồi, ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh.

- Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các đề án, kế hoạch về phát triển công nghiệp giai đoạn 2021-2025 đã UBND tỉnh phê duyệt: Quyết định số 303/QĐ-UBND ngày 25/01/2022 của UBND tỉnh về Chương trình phát triển hạ tầng kinh tế - kỹ thuật và phát triển công nghiệp giai đoạn năm 2021- 2025; Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 12/01/2022 về việc phê duyệt Đề án Khảo sát, đánh giá thực trạng CCN và định hướng phát triển CCN trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 12/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật các CCN trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025.

- Đẩy mạnh triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh: Chính sách hỗ trợ di dời các các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp vào CCN trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025 theo Nghị Quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 25/01/2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh; Chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 25/01/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Chính sách thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ,…

- Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở sản xuất công nghiệp hiện có, các dự án mới đầu tư đi vào sản xuất ổn định, khai thác tốt công suất thiết bị và hiệu quả đầu tư; phối hợp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến triển khai các dự án đầu tư sản xuất công nghiệp trên địa bàn, đặc biệt các dự án có ảnh hưởng quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh như: các dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, dự án sản xuất, lắp ráp ô tô, dự án sản xuất găng tay y tế, dự án may mặc,... để góp phần tăng năng lực sản xuất và tạo bước đột phá cho ngành công nghiệp tỉnh trong thời gian tới.

- Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện lồng ghép hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển cơ sở công nghiệp nông thôn thuộc ngành Công thương quản lý: Chương trình Khuyến công, xúc tiến thương mại; Kế hoạch triển khai Đề án Phát triển công nghiệp nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025,... để hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực sản xuất và cạnh tranh sản phẩm để mở rộng thị trường tiêu thụ, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp và công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh.

- Theo dõi các dự án đề xuất bổ sung Quy hoạch điện VIII: Dự án Nhà máy điện khí LNG Chân Mây; Dự án Nhà máy điện tuabin khí chu trình hỗn hợp và kho cảng LNG Phong Điền; Các dự án điện mặt trời trên mặt nước (Dự án Nhà máy điện mặt trời Cầu Hai, Dự án Nhà máy điện mặt trời Tam Giang); Các dự án điện mặt trời trên mặt đất (Điền Môn, TTC Phong Điền 2, Phong Điền III, Điền Hương, Mỹ Xuyên, Phong Chương).

- Phối hợp với đơn vị tư vấn lập Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để tích hợp quy hoạch phát triển điện lực tỉnh.

- Hỗ trợ các chủ đầu tư dự án: nhà máy điện rác Phú Sơn; tận dụng nhiệt khí thải phát điện nhà máy xi măng Đồng Lâm hoàn thiện các thủ tục để sớm đưa nhà máy vào vận hành.

- Đôn đốc triển khai các dự án đầu tư dự kiến hoàn thành đưa vào vận hành trong năm 2023: Nâng công suất máy biến áp 110kV tại TBA 220kV Huế; cải tạo nâng tiết diện đường dây 110kV Văn Xá - Phong Điền 220kV và Đồng Lâm - Phong Điền 220kV (giai đoạn 1).

3. Về thương mại

3.1. Về thương mại nội địa

- Tiếp tục xây dựng, triển khai thực hiện các quy hoạch, đề án, kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt, cụ thể: Đề án quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tại Quyết định số 1546/QĐ-UBND ngày 7/8/2015; tổ chức triển khai Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025...

- Phối hợp với các địa phương triển khai Kế hoạch số 109 /KH-UBND ngày 24/3/2021 của UBND tỉnh về chuyển đổi mô hình quản lý chợ trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 110 /KH-UBND ngày 25/3/2021 của UBND tỉnh về công tác xây dựng Chợ văn minh thương mại tại các chợ trên địa bàn giai đoạn 2021-2025.

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan theo dõi sát diễn biến cung cầu hàng hóa, giá cả thị trường; chủ động và linh hoạt có các biện pháp điều tiết cung cầu và bình ổn thị trường nhằm đảm bảo sản xuất đáp ứng nhu cầu xã hội, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, sốt giá, góp phần kiềm chế lạm phát.

- Tham mưu UBND tỉnh xây dựng và triển khai kế hoạch dự trữ hàng hóa phục vụ phòng chống lụt bão năm 2023.

- Thực hiện Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 02/3/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2021-2025 trên địa bản tỉnh Thừa Thiên Huế, trong đó:

+ Đẩy mạnh công tác hỗ trợ doanh nghiệp trong các hoạt động xúc tiến thương mại, xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức các phiên chợ hàng Việt Nam tại vùng nông thôn, miền núi.

+ Xây dựng kế hoạch tổ chức phát động Chương trình tháng bán hàng khuyến mại lần thứ XVI-2023.

+ Xây dựng kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

3.2. Về Xuất nhập khẩu:

- Tăng cường phổ biến thông tin bằng nhiều hình thức để nâng cao nhận thức của các cán bộ quản lý nhà nước, doanh nghiệp và người dân về các cam kết đối với CPTPP, EVFTA… bảo đảm thông tin kịp thời, dễ tiếp cận, dễ hiểu. Đẩy mạnh công tác thu thập, phân tích, dự báo tình hình thị trường hàng hóa trong nước và thế giới; thông tin tuyên truyền và hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng những cam kết ưu đãi.

- Hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động sản xuất, kinh doanh để tăng cường quảng bá sản phẩm, giảm chi phí trong giao dịch, hạ giá thành sản phẩm tăng năng lực cạnh tranh.

- Tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa các hoạt động xúc tiến thương mại; thường xuyên cập nhật thông tin thị trường, sản phẩm; mở rộng các kênh bán hàng và phân phối...

4. Hoạt động Xúc tiến thương mại

- Tổ chức tham gia 04-05 Hội chợ triển lãm ngoài tỉnh: 02-03 Hôị chơ, ̣triển lãm tại nước ngoài và Tổ chức 01-02 đoàn giao dịch, khảo sát thị trường và kết nối giao thương tại nước ngoài.

- Phát triển thi ̣trường sản phẩm nông sản, đăc̣ sản, sản phẩm đạt chứng nhận OCOP, thủ công mỹ nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế

- Tổ chức các hội nghị kết nối giao thương, tiêu thụ, sản phẩm nông sản, đặc sản, sản phẩm đạt chứng nhận OCOP, thủ công mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh: 04 - 05 hội nghị tại các huyện/thị xã và thành phố Huế (theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến).

 - Tổ chức “Hội nghị kết nối giao thương giữa các nhà cung cấp với doanh nghiệp xuất khẩu và Tổ chức Xúc tiến thương mại 06 tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ - Thừa Thiên Huế năm 2023”.

 - Thông tin tuyên truyền, cung cấp thông tin thị trường, hàng hóa, ... phục vụ doanh nghiệp thông qua hoạt động thông tin tuyên truyền trên báo Thừa Thiên Huế, Báo Công Thương hoặc các hình thức khác.

- Tổ chức lớp tập huấn công tác xúc tiến thương mại, phát triển thị trường cho các doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh./.

Trần Thị Thúy Hằng

Phòng Thông tin và xúc tiến thương mại - VIOIT

TIN KHÁC