TIN TỨC

Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

Trang chủ >> Tin tức

Hoạt động sản xuất công nghiệp - thương mại Gia Lai 10 tháng năm 2023

20/11/2023

Theo Báo cáo của Sở Công Thương Gia Lai số 271/BC-SCT ngày 19/10/2023, tình hình sản xuất công nghiệp- thương mại của tỉnh tháng 10 và 10 tháng cụ thể như sau:

1. Công nghiệp:

Tổng giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010):ước thực hiện tháng 10 ước đạt 2.906,7 tỷ đồng, 10 tháng năm 2023ước đạt 24.550,5 tỷ đồng, đạt 77,6% so với kế hoạch năm và tăng 9,9% so với cùng kỳ. Nguyên nhân tăng so với cùng kỳ: các nhà máy chế biến phát huy công suất góp phần tăng làm giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn; Trong đó:

- Công nghiệp khai khoáng: Ước thực hiện tháng 10 đạt 20,3 tỷ đồng, 10 tháng năm 2023 ước đạt184,3 tỷ đồng, đạt 80,1% so với kế hoạch và tăng 26,9% so với cùng kỳ.

- Công nghiệp chế biến, chế tạo: ước thực hiện tháng 10 đạt 1.629,3 tỷ đồng, 10 tháng năm 2023 ước đạt15.216,9 tỷ đồng, đạt 78,1% so với kế hoạch và tăng 15,9% so với cùng kỳ.

- Công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt: ước thực hiện tháng 10 đạt 1.249,5 tỷ đồng, 10 tháng năm 2023 ước đạt9.059,2 tỷ đồng, đạt 76,8% so với kế hoạch và tăng 1,1% so với cùng kỳ.

- Cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải: ước thực hiện tháng 10 đạt 7,6 tỷ đồng, 10 tháng đầu năm 2023 ước đạt90,1 tỷ đồng, đạt 84,2% so với kế hoạch và tăng 1,6% so với cùng kỳ.

Một số sản phẩm tăng so với cùng kỳ năm 2022:

- Chế biến sữa: Nhờ vào thị trường tiêu thụ ổn định, Nhà máy sữa tươi 100% - Công ty CP dinh dưỡng Nutifood Tây Nguyên phát huy công suất, ước thực hiện tháng 10 đạt 3.203.000 lít, 10 tháng đầu năm 2023ước đạt 28.838.000 lít, đạt 99,4% kế hoạch, tăng66,5% so với cùng kỳ.

- Sản phẩm nước ép trái cây:Việc ổn định được nguồn nguyên liệu và thị trường tiêu thụ, các nhà máy sản xuất nước ép trên địa bàn phát huy công suất, bên cạnh đó, nhà máy nước ép Quicornac đi vào hoạt động đã góp phần tăng cao so với cùng kỳ. Sản phẩm nước ép trái cây ước thực hiện tháng 10 đạt 1.800 tấn, 10 tháng đầu năm 2023ước đạt 18.751tấn, đạt 67% kế hoạch, tăng 59,8% so với cùng kỳ.

- Chế biến đường tinh chế: Các nhà máy đường trên địa bàn tỉnh đã kết thúc hoạt động sản xuất niên vụ 2022 - 2023. Cụ thể: Nhà máy đường An Khê kết thúc niên vụ 2022 – 2023 ngày 11/5/2023 và nhà máy đường Ayun Pa kết thúc niên vụ 2022 – 2023 ngày 26/4/2023. Nhìn chung, trong 10 háng đầu năm, các nhà máy đường trên địa bàn tỉnh hoạt động ổn định và phát huy công suất; bên cạnh đó, nhà máy đường RE đi vào hoạt động sản xuất. Qua đó, sản lượng đường tinh chế tăng cao so với cùng kỳ. Sản lượng đường tinh chế 10 tháng đầu năm 2023đạt 271.805tấn, đạt 97,1% kế hoạch năm, tăng 54,5% so với cùng kỳ.

- Chè các loại: ước thực hiện tháng 10 ước đạt 210 tấn, 10 tháng đầu năm 2023ước đạt 1.918tấn, đạt 95,9% kế hoạch, tăng9,4% so với cùng kỳ.

- Chế biến tinh bột sắn: Các nhà máy sắn như: Nhà máy sắn Mang Yang và nhà máy sắn An Khê sẽ đi vào hoạt động sản xuất niên vụ 2023 – 2024 trong tháng 8/2023, các nhà máy sắn còn lại dự kiến đi vào hoạt động trong tháng 9. Nhìn chung, do thị trường tiêu thụ thuận lợi và nguồn nguyên liệu phục vụ chế biến ổn định, các nhà máy sắn trên địa bàn tỉnh đã phát huy được công suất, qua đó sản lượng tinh bột sắn tháng 10 ước đạt 33.000 tấn, 10 tháng đầu năm 2023 ước đạt 136.154tấn, đạt 49% kế hoạch, tăng 4,4% so với cùng kỳ.

- Đá Granít: ước thực hiện tháng 10 đạt 116.500 m2, 10 tháng đầu năm 2023ước đạt 1.216.475 m2, đạt 84,5% kế hoạch, tăng0,5% so với cùng kỳ.

- Phân vi sinh:Nhà máy sản xuất phân vi sinh của nhà máy đường Thành Thành Công đi vào hoạt động sản xuất đã đóng góp đáng kể vào kế hoạch. Sản lượng phân vi sinh ước thực hiện tháng 10 ước đạt 2.910 tấn, 10 tháng đầu năm 2023ước đạt 30.378tấn, đạt 83,2% kế hoạch, tăng2,3% so với cùng kỳ.

- Sản lượng điện sản xuất trên địa bàn:Trong các tháng đầu năm 2023 thời tiết bất lợi, lượng nước về các hồ thủy điện đạt thấp nên ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất của các nhà máy thủy điện trên địa bàn. Đến nay, lượng nước về các hồ thủy điện tương đối lớn đã tạo điều kiện để các nhà máy thủy điện sản xuất ổn định. Sản lượng điện sản xuất ước thực hiện tháng 10 đạt 1.261,2 triệu KWh, 10 tháng đầu năm 2023 ước đạt 9.109 triệu KWh, đạt 75,6% kế hoạch, đạt tương đương so với cùng kỳ.

Sản phẩm giảm so với cùng kỳ: Sản phẩm MDF:Do thị trường tiêu thụ gặp nhiều bất lợi nên 10 tháng đầu năm, nhà máy MDF sản xuất đạt thấp so với cùng kỳ. Sản lượng MDF tháng 10 ước đạt 4.091m3, 10 tháng đầu năm 2023đạt 16.881m3, đạt 24,5% kế hoạch, giảm53,4% so với cùng kỳ.

2. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 10 ước đạt 9.954 tỷ đồng; lũy kế 10 tháng đạt 77.192 tỷ đồng, đạt 71,47% kế hoạch và tăng 13,7% so với cùng kỳ.Trong đó:Thương nghiệp ước đạt 66.077 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 85,60%; dịch vụ lưu trú ước đạt 82 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 0,11%; dịch vụ ăn uống ước đạt 5.630 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 7,29%; dịch vụ lữ hành và hoạt động hỗ trợ du lịch đạt 45 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 0,06%; hoạt động dịch vụ khác đạt 5.359 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 6,94%.

3. Hoạt động xuất nhập khẩu, kinh tế biên mậu:

- Kim ngạch xuất khẩu của tỉnh tháng 10 ước đạt 45 triệu USD; luỹ kế 10 tháng đạt 600 triệu USD, đạt 88,24% kế hoạch, tăng 8,30% cùng kỳ.

Ước thực hiện các mặt hàng như sau (tăng/giảm so cùng kỳ): Cà phê 211.000 tấn/447,6 triệu USD tăng 5,5%về lượng, tăng 11,9% về giá trị; Mủ cao su 790 tấn/ 0,9 triệu USD; sản phẩm gỗ 0,75triệu USD và hàng khác đạt 150,72 triệu USD tăng 1,36% so cùng kỳ.

- Kim ngạch nhập khẩu ước tháng 10 đạt 03 triệu USD; lũy kế 10 tháng đạt 103 triệu USD, đạt 93,64% kế hoạch, giảm 23,7% so cùng kỳ.

Ước thực hiện các mặt hàng chủ yếu như sau (tăng/giảm so cùng kỳ): Sắn lát 1.500 tấn/0,36 triệu USD giảm hơn 50% về lượng và giá trị; Hạt điều 20.150 tấn/23,28 triệu USD, giảm gần 30% về lượng và giá trị; Cao su tự nhiên 7.500 tấn/8triệu USD và một số mặt hàng khác 70,9 triệu USD (vật tư, phân bón, đường, trái cây, bắp hạt, đậu tương).

- Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua biên giới ước10tháng đạt 103triệu USD, giảm 7,2 % so với cùng kỳ, trong đó: Xuất khẩu đạt 44 triệu USD với một số mặt hàng chủ yếu: Hàng bách hóa 1 triệu USD; năng lượng điện 1,5 triệu USD, vật tư các loại 12,5 triệu USD, phân bón 5,5 triệu USD và một số hàng hóa khác.Nhập khẩu đạt 59 triệu USD giảm 13,2% so cùng kỳ với mặt hàng chủ yếu là: sắn lát 2.000 tấn/0,54 triệu USD; hạt điều 36.000 tấn/42,7 triệu USD, cao su thiên nhiên 8.300 tấn/11,5 triệu USD và một số hàng hóa khác.

4. Đánh giá kết quả hoạt động công nghiệp và thương mại

Từ nguồn nguyên liệu và thị trường tiêu thụ ổn định, thời tiết thuận lợi nên các dự án điện gió, các nhà máy sản xuất hoạt động ổn định và phát huy công suất góp phần tăng vào sản lượng các sản phẩm công nghiệp chủ yếu trên địa bàn tỉnh. Riêng Sản phẩm MDF giảm do thị trường tiêu thụ gặp nhiều khó khăn.

Trong tháng có hai kỳ điều chỉnh giá xăng dầu giảm liên tiếp, nguồn cung đảm bảo đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Nhìn chung tình hình thị trường ổn định, giá cả vật liệu xây dựng và một số mặt hàng nông sản như cà phê, gạo, thực phẩm tươi sống tăng so với tháng trước. Thời tiết bắt đầu bước vào mùa khô, người dân vào vụ thu hoạch cà phê, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp có nhiều thuận lợi đã tác động tích cực đến đời sống người dân, thị trường có sức mua tăng so với tháng trước.

Trong 10 tháng đầu năm 2023, tình hình kinh tế thế giới thuận lợi khó khăn đan xen. Tuy nhiên, đối với hoạt động xuất khẩu của tỉnh có những yếu tố thuận lợi làm gia tăng kim ngạch xuất khẩu. Nhu cầu tiêu dùng thị trường thế giới tăng vào dịp lễ mùa đông, nhất là Tết Dương lịch tại một số thị trường chính như EU, Mỹ. Hiện giá thu mua nội địa tăng cao, hiện ở mức 65.000 đ/kg, giá xuất khẩu khoảng 2.300-2.400USD/tấn, tăng hơn 10% so tháng cùng kỳ đã thúc đẩy doanh nghiệp của tỉnh gia tăng xuất khẩu.Ngoài ra, tác động các hiệp định thương mại tự do đặc biệt là hiệp định EVFTA, RCEP đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp mở rộng thị trường, nâng cao năng lực xuất khẩu. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp của tỉnh đã tích cực chủ động nâng cao chất lượng, cải tiến mẫu mã, xây dựng thương hiệu hàng hóa để tiếp cận gần hơn với thị trường thế giới.

5. Nhiệm vụ còn lại của tháng cuối năm

5.1. Về xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án, các văn bản quy phạm pháp luật của ngành

Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch số 07/ KH-SCT ngày 01/02/2023của Sở Công Thương về thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2023 của Chính Phủvề nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023. Rà soát việc thực hiện các nhiệm vụ, chương trình kế hoạch của Ngành trong năm 2023, tổng hợp báo cáo tổng kết năm 2023 trên các lĩnh vực quản lý nhà nước ngành Công Thương.

5.2. Lĩnh vực Công nghiệp

Đôn đốc các chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công công nghiệp, hoàn thiện hồ sơ phê duyệt chấp thuận chủ trương đầu tư, tổng hợp thẩm định trình UBND tỉnh quyết định thành lập, mở rộng cụm công nghiệp. Tổ chức Hội nghị Tập huấn kiến thức về quản lý, phát triển Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2023.Kiểm tra, thẩm định trình phê duyệt các đề án khuyến công và phối hợp nghiệm thu các đề án khuyến công năm 2023.

5.3. Lĩnh vực Năng lượng -Kỹ thuật an toàn và Môi trường

- Lĩnh vực Năng lượng

Thẩm định các dự án nguồn và lưới điện trên địa bàn tỉnh. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra công tác nghiệm thu đối với các dự án nguồn (điện gió) và lưới điện đang thi công trên địa bàn tỉnh, kiểm tra tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm.

Nghiên cứu, tham mưu triển khai Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023. Phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Điện gió Cao Nguyên 1 (chủ đầu tư), UBND huyện Chư Pưh theo dõi tiến độ triển khai việc xử lý các kiến nghị của người dân xã Ia Le. Tổ chức cuộc họp giải quyết các khó khăn, vướng mắc của các dự án điện gió trên địa bàn tỉnh.

- Kỹ thuật an toàn và Môi trường

Triển khai công tác kiểm tra và đánh giá an toàn đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh. Tham mưu thẩm định và trình phê duyệt các phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa thủy điện.Kiểm tra hiện trường, thẩm định hồ sơ đăng ký giấy phép; cấp, cấp lại giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp. Tham gia hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.Tham gia hội đồng cấp Giấy phép môi trường.

5.4. Lĩnh vực Thương mại - Xuất nhập khẩu

Phối hợp với sở, ngành, đơn vị liên quan xây dựng Kế hoạch đảm bảo cung cầu hàng hóa, bình ổn thị trường cuối năm 2023 và Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; triển khai thực hiện công tác xúc tiến thương mại quản lý hoạt động khuyến mại, hội chợ triển lãm trên địa bàn tỉnh.Mời gọi doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tham gia hội chợ triển lãm thương mại của các tỉnh tổ chức; giao thương kết nối cung cầu và hội nghị 15 tỉnh Miền trung-Tây nguyên tại tỉnh Đăk Nông. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố đăng ký hội chợ triển lãm làm căn cứ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định công bố danh mục tổ chức Hội chợ triển lãm Thương mại trên địa bàn tỉnh năm 2024.

Theo dõi, tổng hợp khó khăn trong hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp. Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ của kế hoạch, đề án thương mại điện tử nhằm phát triển hạ tầng ứng dụng thương mại điện tử. Theo dõi, quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu. Phối hợp với Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng trao đổi thông tin thị trường, tìm kiếm nguồn hàng đảm bảo chất lượng, nông sản, đặc sản đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cung cấp thị trường.Hỗ trợ cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh xây dựng các điểm bán hàng Việt theo kế hoạch phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2023.

5.5. Công tác khuyến công và xúc tiến thương mại

Tiếp tục hoàn thiện thanh quyết toán các đề án Khuyến công quốc gia và Khuyến công địa phương cho các đơn vị thụ hưởng, Tổ chức nghiệm thu đề án Khuyến công quốc gia

Tổ chức Hội chợ Thương mại và giới thiệu sản phẩm nông nghiệp đặc trưng tỉnh Gia Lai 2023 (từ ngày 11-15/11/2023). Tổ chức Phiên chợ hàng Việt tại huyện Chư Păh, từ ngày 11-13/11/2023. Tham gia chương trình Kết nối cung cầu tại Hội chợ đặc sản vùng miền 2023 tại Hà Nội, từ ngày 22-26/11/2023. Tổ chức nghiệm thu 01 mô hình điểm bán hàng Việt Nam tại huyện Chư Prông.

Tổ chức đón Đoàn doanh nghiệp nước ngoài vào Việt Nam giao dịch với các địa phương khu vực Tây Nguyên sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đề án.Tổ chức tham gia Triển lãm quốc tế Công nghiệp thực phẩm Việt Nam năm 2023 (Vietnam Foodexpo 2023), từ ngày 22-25/11/2023.

Trần Thị Thúy Hằng

Phòng Thông tin và xúc tiến thương mại - VIOIT

TIN KHÁC