TIN TỨC

Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

Trang chủ >> Tin tức

Công bố chỉ số chuyển đổi số quốc gia năm 2022

12/09/2023

Ngày 12/7/2023, tại Phiên họp lần thứ 6 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số và Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền Thông đã công bố kết quả đánh giá mức độ chuyển đổi số (DTI) cấp bộ, cấp tỉnh và cấp quốc gia năm 2022.

Đây là năm thứ ba Bộ Thông tin và Truyền Thông tổ chức đánh giá và công bố xếp hạng về chuyển đổi số cấp quốc gia và của các bộ, ngành, địa phương.

So với năm 2021, tốc độ tăng trưởng chỉ số chuyển đổi số quốc gia năm 2022 có chậm lại. Tuy nhiên, các chỉ số thành phần về chính phủ số, kinh tế số và xã hội số vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng cao, từ 45 đến 55%. Điều này có nghĩa là khi chúng ta càng phát triển lên mức độ cao, việc tăng điểm sẽ càng khó khăn hơn, cần nhiều nỗ lực hơn.

Chỉ số chuyển đổi số quốc gia qua 3 năm, từ năm 2020 đến 2022.

Năm 2022, 100% các bộ, tỉnh đều có chỉ số tăng so với năm 2021. Qua đó, cho thấy trong năm 2022, cả hệ thống chính quyền các cấp đều nỗ lực, song do mức độ nỗ lực nhiều, ít khác nhau nên đã dẫn đến những kết quả khác nhau.Tuy nhiên, đánh giá một cách khái quát, chỉ số tổng hợp của cấp tỉnh có mức tăng trưởng mạnh hơn cấp bộ. Điều này phản ánh một cách tương đối trên bình diện tổng thể rằng, trong năm 2022 các địa phương đã nỗ lực lớn hơn các bộ, ngành trung ương.

Về khối địa phương, theo công bố của Bộ Thông tin và Truyền thông, Đà Nẵng tiếp tục là địa phương dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số với 3 trụ cột chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Đây cũng là năm thứ 3 liên tiếp, Đà Nẵng giữ ngôi đầu bảng về chuyển đổi số trong cả nước.Xếp thứ hai là Thành phố Hồ Chí Minh, thứ ba là Quảng Ninh.

Xếp hạng DTI

Các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương

Xếp hạng

chính quyền số

Xếp hạng

kinh tế số

Xếp hạng

xã hội số

1

TP. Đà Nẵng

1

1

1

2

TP. Hồ Chí Minh

3

3

4

3

Quảng Ninh

4

9

2

4

Thừa Thiên – Huế

2

4

6

5

TP. Cần Thơ

5

2

5

6

Lạng Sơn

6

6

3

7

Bắc Ninh

10

5

7

8

Thái Nguyên

7

15

9

9

Bắc Giang

23

10

19

10

Nam Định

18

16

17

Top 10 địa phương dẫn đầu về chỉ số chuyển đổi số năm 2022

Ở khối bộ, ngành có cung cấp dịch vụ công, sau 2 lần dẫn đầu vào các năm 2020 và 2021, trong năm 2022 Bộ Tài chính giảm 1 bậc, xếp thứ hai; Bộ Kế hoạch và Đầu tư sau 2 năm xếp thứ hai và thứ ba, năm 2022 đã vươn lên dẫn đầu.

Bộ Kế hoạch và Đầu tưđứng thứ nhất ở tất cả các chỉ số chính. Đặc biệt, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư rất quan tâm chỉ đạo triển khai các nền tảng số dùng chung toàn ngành và ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào hoạt động quản lý của bộ. Năm 2022, đây cũng là bộ đã kiện toàn, đổi tên Trung tâm Tin học thành Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

Xét trên góc độ kết nối, chia sẻ dữ liệu, Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2023 đã tiếp nhận khoảng 12 triệu lượt giao dịch truy vấn đến, chỉ xếp sau các dịch vụ liên quan đến người dân như hộ tịch, dân cư và bảo hiểm xã hội.  Ở chiều ngược lại, các hệ thống thông tin của Bộ KH&ĐT trong 6 tháng đầu năm nay đã thực hiện khoảng 200.000 lượt giao dịch kết nối, chia sẻ dữ liệu đến các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu khác.

Trong số các bộ, ngành có cung cấp dịch vụ công, Bộ Xây dựng tăng hạng về chỉ số chuyển đổi số mạnh nhất, tăng 5 bậc so với năm 2021. Điều này thể hiện sự quan tâm mạnh mẽ và sự bắt đầu vào cuộc để cải thiện chỉ số nhận thức, chỉ số nhân lực và bước đầu có những kế hoạch cụ thể để triển khai các nền tảng dùng chung toàn ngành xây dựng, ví dụ như nền tảng quản lý xây dựng công trình - BIM.

Trong khi đó, năm 2022, Bộ Tư pháp là bộ giảm hạng mạnh nhất, giảm 5 bậc, xếp vị trí cuối cùng trong 17 bộ, ngành có cung cấp dịch vụ công.

Xếp hạng DTI

Cấp Bộ và Cơ quan ngang Bộ (Có dịch vụ công)

1

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

2

Bộ Tài chính

3

Bộ Tài nguyên và Môi trường

4

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

5

Bảo hiểm xã hội Việt Nam

6

Bộ Thông tin và Truyền thông

7

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

8

Bộ Công Thương

9

Bộ Giao thông Vận tải

10

Bộ Nội vụ

11

Bộ Giáo dục và Đào tạo

12

Bộ Xây dựng

13

Bộ Y tế

14

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

15

Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn

16

Bộ Tư pháp

17

Bộ Khoa học và Công nghệ

Xếp hạng chỉ số chuyển đổi số năm 2022 của các bộ, ngành có dịch vụ công

Ở khối bộ, ngành không cung cấp dịch vụ công, dẫn đầu vẫn là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp có sự bứt phá mạnh mẽ nhất, tăng 6 bậc, từ xếp cuối vào năm 2021 đã vươn lên xếp thứ 2 vào năm 2022.

Xếp hạng DTI

Cấp Bộ và Cơ quan ngang Bộ (Có dịch vụ công)

1

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

2

Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước

3

Đài Truyền hình Việt Nam

4

Ủy ban Dân tộc

5

Thông tấn xã Việt Nam

6

Thanh tra Chính phủ

7

Đài Tiếng nói Việt Nam

8

Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

Xếp hạng chỉ số chuyển đổi số năm 2022 của các bộ, ngành không có dịch vụ công

Để cải thiện giá trị, xếp hạng DTI của bộ, tỉnh trong thời gian tới, đồng thời góp phần đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra tại Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có văn bản 3243 ngày 11/8/2023 đề nghị các cơ quan, địa phương triển khai đồng bộ, nâng cao 6 chỉ số chính đối với DTI cấp bộ và 8 chỉ số chính đối với DTI cấp tỉnh (tại Quyết định số 922/QĐ-BTTTT ngày 20/5/2022 của Bộ TT&TT về phê duyệt Đề án xác định Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và của quốc gia).

Cụ thể đối với DTI cấp bộ:

STT

Chỉ số chính

Chỉ số thành phần

Nhận thức số

 

(1)

 

Người đứng đầu bộ, ngành (bộ trưởng/thủ trưởng) chủ trì, chỉ đạo chuyển đổi số

Thể chế số

 

(2)

 

Kế hoạch hành động hằng năm của bộ, ngành về chuyển đổi số

Hạ tầng số

 

(3)

 

Triển khai Trung tâm Dữ liệu phục vụ chuyển đổi số theo hướng sử dụng công nghệ điện toán đám mây

Nhân lực số

 

(4)

 

Tỷ lệ công chức, viên chức chuyên trách, kiêm nhiệm về chuyển đổi số của bộ, ngành

An toàn thông tin mạng

 

(5)

 

Số lượng hệ thống thông tin triển khai đầy đủ phương án bảo vệ theo hồ sơ đề xuất cấp độ đã được phê duyệt

Hoạt động chuyển đổi số

 

(6)

 

Tỷ lệ số dịch vụ dữ liệu có trên Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) được đưa vào sử dụng chính thức tại bộ, ngành

(7)

 

Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình

(8)

 

Tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến

(9)

 

Triển khai nền tảng dữ liệu số của ngành

(10)

 

Tổng chi ngân sách nhà nước cho chuyển đổi số

(11)

 

Tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực (KTS ngành)

(12)

 

Mức độ người dân được tham gia vào cùng cơ quan nhà nước giải quyết vấn đề của bộ, ngành

DTI cấp tỉnh:

STT

Chỉ số chính

Chỉ số thành phần

Nhận thức số

 

(1)

 

Người đứng đầu tỉnh, thành phố (bí thư hoặc chủ tịch tỉnh, thành phố) chủ trì, chỉ đạo chuyển đổi số

Thể chế số

 

(2)

 

Kế hoạch hành động hằng năm của tỉnh, thành phố về chuyển đổi số

Hạ tầng số

 

(3)

 

Tỷ lệ dân số trưởng thành có điện thoại thông minh

(4)

 

Tỷ lệ hộ gia đình có kết nối Internet băng rộng cáp quang

(5)

 

Triển khai Trung tâm Dữ liệu phục vụ chuyển đổi số theo hướng sử dụng công nghệ điện toán đám mây

Nhân lực số

 

(6)

 

Tỷ lệ công chức, viên chức chuyên trách, kiêm nhiệm về chuyển đổi số

An toàn thông tin mạng

 

(7)

 

Số lượng hệ thống thông tin triển khai đầy đủ phương án bảo vệ theo hồ sơ đề xuất cấp độ đã được phê duyệt

Hoạt động chính quyềnsố

 

(8)

 

Tỷ lệ số dịch vụ dữ liệu có trên Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) được đưa vào sử dụng chính thức tại tỉnh, thành phố

(9)

 

Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình

(10)

 

Tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến

(11)

 

Tổng chi ngân sách nhà nước cho chuyển đổi số (bao gồm chính quyền số, kinh tế số và xã hội số)

Hoạt động kinh tế số

 

(12)

 

Tỷ trọng kinh tế số trong GRDP

Hoạt động xã hội số

 

(13)

 

Số lượng người dân có danh tính số/tài khoản định danh điện tử

(14)

 

Mức độ người dân được tham gia vào cùng cơ quan nhà nước giải quyết vấn đề của địa phương với chính quyền

Trương Thị Quỳnh Vân

Phòng Thông tin và xúc tiến thương mại - VIOIT

TIN KHÁC