TIN TỨC

Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

Trang chủ >> Tin tức

Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2024

05/06/2024

Năm 2023, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ trong việc thu hút đầu tư nước ngoài, với việc thu hút mới 21 dự án và điều chỉnh tăng vốn cho 29 dự án. Tổng vốn đầu tư các dự án FDI thu hút tăng thêm trong năm 2023 đạt 1.401,4 triệu USD, tăng gấp 1,92 lần cùng kỳ năm 2022; trong đó, vốn đầu tư cấp mới là 893,1 triệu USD, vốn đầu tư tăng thêm là 508,3 triệu USD. 

Lũy kế đến cuối năm 2023, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 457 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký 31.550,5 triệu USD; bình quân khoảng 68,45 triệu USD/dự án. Trong đó, trong khu công nghiệp có 284 dự án với tổng vốn đầu tư 13.855 triệu USD; ngoài khu công nghiệp có 173 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 17.695,5 triệu USD.

Thời gian qua, Bà Rịa - Vũng Tàu đặc biệt quan tâm công tác cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, bình đẳng và minh bạch cho các nhà đầu tư; công khai những chủ trương lớn về thu hút đầu tư như: Việc thu hút đầu tư phải đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế bền vững trên địa bàn, thực hiện thu hút đầu tư có chọn lọc, tập trung vào những tập đoàn kinh tế lớn, đến từ các nước có công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường; ưu tiên thu hút một số ngành có lợi thế của tỉnh như: Logistics, công nghiệp hỗ trợ về cơ khí chế tạo, du lịch,…; không khuyến khích các dự án tiêu tốn nhiều năng lượng, thâm dụng lao động phổ thông, gây ô nhiễm môi trường.

Bà Rịa - Vũng Tàu nằm trong top 10 tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành kinh tế xuất sắc năm 2022 với “Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh” (PCI) 2022 đứng thứ 4 cả nước. UBND tỉnh đã thành lập Tổ công tác đặc biệt của tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng, có nhiệm vụ rà soát, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn thực hiện thống nhất quy định của pháp luật về đầu tư và các quy định liên quan nhằm tháo gỡ vướng mắc, hỗ trợ hiệu quả các doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư trên địa bàn.

Với sự tích cực, chủ động trong thu hút đầu tư, cùng với cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, huy động vốn đầu tư phát triển đạt kết quả cao, thu hút đầu tư nước ngoài nằm trong nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước. Nhiều tập đoàn kinh tế lớn, nổi tiếng thế giới đã mạnh tay đầu tư vào Bà Rịa - Vũng Tàu như: Tập đoàn Hyosung (Hàn Quốc), Tập đoàn Austal (Australia), Tập đoàn CJ (Hàn Quốc), Tập đoàn Marubeni (Nhật Bản), Tập đoàn Samsung (Hàn Quốc), Tập đoàn Vard (Na Uy). Bà Rịa - Vũng Tàu đang bước đầu hình thành hai ngành mới của nền kinh tế gồm: Công nghiệp hóa dầu (Dự án Tổ hợp Hóa dầu miền Nam 5,1 tỷ USD và Nhà máy sản xuất Polypropylene và Kho ngầm chứa khí hóa lỏng LPG Hyosung 1,3 tỷ USD) và công nghiệp chế tạo thiết bị điện gió (Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) với Công ty năng lượng Đan Mạch trị giá 01 tỷ USD).

Năm 2024, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu dự kiến thu hút mới và tăng thêm khoảng 2 tỷ USD; trong đó, thu hút mới dự kiến đạt 1.531 triệu USD và điều chỉnh tăng thêm dự kiến đạt 469 triệu USD. Tỉnh cũng sẽ tiếp tục thực hiện chủ trương thu hút đầu tư có chọn lọc phù hợp với xu thế thế giới, công nghệ hiện đại, hiệu quả đầu tư trên một đơn vị đất đai, không thâm dụng lao động, bảo vệ môi trường, sử dụng ít năng lượng. Trong đó, tập trung thu hút mạnh mẽ đầu tư vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp mới, có thế mạnh của tỉnh về công nghiệp hóa dầu và công nghiệp chế tạo thiết bị điện gió; thúc đẩy phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp xanh, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo gắn với bảo vệ môi trường.

Để thúc đẩy công tác xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển, đạt hiệu quả cao, ngày 7 tháng 05 năm 2024, UBND đã ban hành quyết định số 1177/QĐ - UBND phê duyệt chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Chương trình được xây dựng trên các quan điểm sau:

- Bên cạnh các nhiệm vụ, giải pháp, vừa thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, trong năm 2024, tỉnh tiếp tục tập trung ưu tiên thu hút đầu tư có chọn lọc nhằm phát huy lợi thế về kinh tế biển, xác định phát triển công nghiệp, cảng biển, dịch vụ du lịch, phát triển kinh tế bền vững là nhiệm vụ trọng tâm nhằm đưa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là trung tâm kinh tế biển quốc gia; trung tâm dịch vụ hàng hải của khu vực Đông Nam Á; trung tâm du lịch chất lượng cao đẳng cấp quốc tế; đồng thời là trung tâm công nghiệp của vùng Đông Nam Bộ theo định hướng của Quy hoạch tỉnh được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 1629/QĐ-TTg ngày 16/12/2023.

- Kêu gọi nhà đầu tư đẳng cấp quốc tế đủ năng lực, kinh nghiệm đầu tư vào các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

- Năm 2024, chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục hoàn thiện cả nội dung lẫn hình thức và phương thức. Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện, nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư một cách linh hoạt, phù hợp với yêu cầu và đặc thù của tỉnh. Tăng cường sự phối hợp, liên kết giữa Trung ương với địa phương, giữa các vùng, giữa cơ quan quản lý nhà nước với các hiệp hội nghề nghiệp trong công tác xúc tiến đầu tư. Chủ động xúc tiến đầu tư có mục tiêu, trọng tâm, trọng điểm, gắn với các tiêu chí hợp tác đầu tư mới; tiếp tục duy trì các thị trường và đối tác truyền thống, đồng thời mở rộng thị trường, đối tác mới. Đa dạng hoá các hoạt động và phương thức xúc tiến đầu tư; chú trọng xúc tiến đầu tư tại chỗ với những dự án hợp tác thành công cụ thể. Đầu tư thoả đáng cho hoạt động xúc tiến. Ưu tiên thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư quốc gia, vùng, liên ngành. Bên cạnh thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư bằng ngân sách địa phương, nghiên cứu huy động nguồn kinh phí từ xã hội hóa để phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư.

Theo đó, Chương trình đưa ra các định hướng:

- Tiếp tục tập trung theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh đã đề ra. Tập trung xúc tiến đầu tư theo từng lĩnh vực đã được xác định. Định hướng thu hút có chọn lọc các dự án đầu tư trên địa bàn, phát triển Bà Rịa - Vũng Tàu là tỉnh mạnh về công nghiệp, cảng biển, logistics, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao. Tập trung tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi trong việc thu hút ngày càng nhiều dự án đầu tư quy mô lớn, có sức lan tỏa, qua đó tạo thêm nguồn lực cho phát triển, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp - dịch vụ.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 27/4/2020 của Chính phủ và Kế hoạch số 71- KH/TU ngày 11/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu triển khai thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW của Bộ Chính trị “về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030” theo Quyết định số 3152/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 của UBND tỉnh.

 - Tập trung hỗ trợ để các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh hoàn thiện cơ sở hạ tầng, tạo mặt bằng sạch, kết nối giao thông, đào tạo nguồn nhân lực để sẵn sàng tiếp nhận đầu tư.

- Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính; triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia năm 2024; tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) theo Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 26/3/2021 của UBND tỉnh trong giai đoạn 2020-2025.

- Thu hút, hợp tác đầu tư nước ngoài có chọn lọc, lấy chất lượng, hiệu quả, công nghệ và bảo về môi trường là tiêu chí đánh giá. Ưu tiên các dự án có công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, công nghệ cao, công nghệ sạch, không thâm dụng lao động, sử dụng lao động chất lượng cao, có tác động lan toả, kết nối chuỗi sản xuất và ung ứng toàn cầu.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư gắn với việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hiện đại hoá, đơn giản hoá thủ tục hành chính góp phần tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, có sức hấp dẫn, cạnh tranh cao; hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, mở rộng hoạt động đầu tư và kinh doanh.

- Chú trọng đến xúc tiến đầu tư tại chỗ thông qua việc giải quyết khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư; tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư hiện hữu triển khai dự án và sản xuất kinh doanh trên địa bàn.

- Áp dụng công nghệ thông tin trong hoạt động xúc tiến đầu tư, đảm bảo thông tin đa dạng, đầy đủ, cập nhật, có hệ thống, đồng thời đổi mới phương thức xúc tiến đầu tư theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và hiệu quả.

- Hoạt động có hiệu quả Tổ công tác đặc biệt của Tỉnh theo Quyết định số 997/QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2023 để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ hiệu quả các doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

 Mục tiêu của chương trình:

- Triển khai kêu gọi và thu hút đầu tư theo Danh mục dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn năm 2024-2025, giai đoạn năm 2026-2030 được duyệt; tập trung thu hút các nhà đầu tư lớn đã khẳng định thương hiệu, các dự án mang tính động lực, dự án có hàm lượng công nghệ tiên tiến, giá trị gia tăng cao tạo sự lan tỏa để đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và khu vực.

- Thu hút, hợp tác đầu tư nước ngoài có trọng tâm, trọng điểm, tăng cường hoạt động tiếp cận, kết nối các nhà đầu tư lớn, đứng đầu các chuỗi cung ứng để thu hút các nhà đầu tư lớn, có hàm lượng công nghệ cao, đặc biệt trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư.

 - Chủ động tổ chức thực hiện rà soát các nguồn lực để tạo tính sẵn sàng nhằm đón đầu sự chuyển dịch nguồn vốn đầu tư trên thế giới cũng như tạo đà cho sự phát triển trong các giai đoạn tiếp theo.

- Tăng cường hỗ trợ cho các nhà đầu tư có dự án được cấp phép, tháo gỡ các khó khăn cho nhà đầu tư và doanh nghiệp trong quá trình triển khai dự án; hỗ trợ nhà đầu tư tìm hiểu về chính sách, thủ tục đầu tư, tiềm năng thị trường, đối tác và cơ hội đầu tư.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, xây dựng bản đồ số tích hợp vị trí, thông tin và video giới thiệu dự án và các brochure, phim phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư bằng ngôn ngữ nước ngoài để chuyển thông tin đến các nhà đầu tư; quảng bá trên tạp chí, báo và website.

- Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Đại sứ quán Việt Nam tại nước ngoài để triển khai đa dạng, hiệu quả các hoạt động xúc tiến đầu tư, tập trung vào cải tiến nội dung và hình thức theo chiều sâu, mang tính đồng bộ có chất lượng cao, tăng cường huy động các nguồn lực xã hội hóa.

- Tổ chức tập huấn, đào tạo kỹ năng xúc tiến đầu tư cho các cán bộ xúc tiến đầu tư của tỉnh; phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan tổ chức tập huấn các văn bản pháp luật mới cho doanh nghiệp và cán bộ của tỉnh.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư gắn với việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hiện đại hoá, đơn giản hoá thủ tục hành chính góp phần tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, có sự hấp dẫn, cạnh tranh cao; hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, mở rộng hoạt động đầu tư và kinh doanh; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

- Tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tại Châu Âu kêu gọi các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong lĩnh vực cảng biển, logistics, công nghiệp, khu thương mại tự do, đô thị; hội nghị đối thoại lãnh đạo tỉnh với nhà đầu tư, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo định kỳ…

- Tham gia các chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia do các Bộ, ngành Trung ương tổ chức (nếu có).

Các cơ quan đầu mối thực hiện công tác xúc tiến đầu tư: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Công Thương, Sở Giao thông Vận tải, Sở Ngoại vụ, Trung tâm xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch tỉnh chịu trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan, chủ động triển khai các công việc được giao. Bám sát tình hình thực tế, chủ động theo dõi để triển khai công việc một cách linh hoạt, kịp thời đề xuất các giải pháp thực hiện chương trình hiệu quả.

 - Các cơ quan đầu mối báo cáo kết quả thực hiện chương trình xúc tiến đầu tư; Sở Tài chính báo cáo kinh phí thực hiện về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định tại Quy chế quản lý nhà nước đối với hoạt động xúc tiến đầu tư.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan đôn đốc, giám sát thực hiện, tổng hợp báo cáo định kỳ trình Ủy ban nhân dân tỉnh gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư./.

Trần Thị Thúy Hằng

Phòng Thông tin và xúc tiến thương mại - VIOIT

TIN KHÁC