TIN TỨC

Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

Trang chủ >> Tin tức

Hội thảo thực hiện nhiệm vụ: “Xây dựng Đề án đào tạo, bồi dưỡng theo vị trí việc làm cho cán bộ công chức Bộ Công Thương”

Chiều ngày 13 tháng 12 năm 2022, tại Trụ sở chính của Viện Nghiên cứu chiến lược chính sách Công Thương - số 17 Yết Kiêu, Hà Nội – đã diễn ra buổi Hội thảo Xây dựng Đề án đào tạo, bồi dưỡng theo vị trí việc làm cho cán bộ công chức Bộ Công Thương.

Hội thảo do PGS.TS. Đinh Văn Thành - Viện Nghiên cứu chiến lược chính sách Công Thương - chủ trì, TS Lâm Tuấn Hưng - Viện Nghiên cứu Chiến lược Chính sách Công Thương - Bình luận 1, TS. Lê Huy Khôi, Trưởng phòng Phòng Quản lý Khoa học và đào tạo - Bình luận 2, cùng các nhà khoa học, nhóm nghiên cứu nhiệm vụ,  viên chức và người lao  động của Viện quan tâm.

Tại hội thảo, chủ nhiệm Lê Văn Hóa, thay mặt nhóm nghiên cứu đã báo cáo tóm tắt 4 nội dung của nhiệm vụ, bao gồm: Đánh giá thực trạng hoạt động đào tạo, bồi dưỡng theo vị trí việc làm cho cán bộ công chức Bộ Công Thương giai đoạn 2016-2020; Dự báo nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng theo vị trí việc làm cho cán bộ công chức Bộ Công Thương giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030; Lập kế hoạch nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng theo vị trí việc làm cho cán bộ công chức Bộ Công Thương giai đoạn 2021 – 2025; Đề xuất các giải pháp triển khai thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức Bộ Công Thương giai đoạn 2021 – 2025.

Xây dựng Đề án đào tạo, bồi dưỡng theo vị trí việc làm cho cán bộ công chức Bộ Công Thương là nhiệm vụ quan trọng để thực hiện được các mục tiêu phát triển nguồn cán bộ công chức của Bộ Công Thương cả về tư tưởng chính trị, quản lý và chuyên môn, vượt qua những thách thức trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và phát triển mạnh mẽ của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Công tác đào tạo bồi dưỡng theo vị trí việc làm cho cán bộ công chức Bộ Công Thương là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài nhằm đảm bảo cho sự phát triển bền vững nguồn nhân lực của ngành Công Thương và trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại. Việc thực hiện “Xây dựng Đề án đào tạo, bồi dưỡng theo vị trí việc làm cho cán bộ công chức Bộ Công Thương” là nhiệm vụ cơ bản, quan trọng trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức của Bộ Công Thương.

Sau khi nghe đại diện nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt nội dung nhiệm vụ, các chuyên gia, các nhà khoa học của Viện đã có những góp ý rất thẳng thắn về những điểm đạt và chưa đạt của bản báo cáo, sau đó đưa ra những ý kiến đóng góp giúp nhóm nghiên cứu tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện nội dung nhiệm vụ một cách tốt nhất trước khi bảo vệ trước Hội đồng khoa học của Viện.

Kết thúc hội thảo, PGS.TS. Đinh Văn Thành - chủ trì hội thảo chân thành cảm ơn những chia sẻ hữu ích và quý báu từ phía các chuyên gia và nhà khoa học trong Viện và đề nghị Nhóm nghiên cứu lựa chọn các ý kiến góp ý làm cơ sở, luận cứ khoa học để tiếp tục hoàn thiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

Một số hình ảnh của buổi Hội thảo:

Bài và ảnh: Ngô Mai Hương

Phòng Thông tin Thư viện và Xúc tiến thương mại - VIOIT

TIN KHÁC