TIN TỨC

Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

Trang chủ >> Tin tức

Hội thảo phát triển bền vững thị trường trong nước Vùng trung du miền núi phía Bắc đến năm 2030

08/09/2023

Ngày 10 tháng 02 năm 2022, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TW về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết này đã xác định các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp có ý nghĩa hết sức to lớn trong việc phát huy thế mạnh, tiềm năng, tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội bền vững, gắn liền với bảo đảm quốc phòng, an ninh, củng cố vai trò “phên dậu” và “lá phổi” đối với đất nước của vùng trung du và miền núi Bắc Bộ trong thời gian tới.

Để triển khai hiệu quả và sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 96/NQ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2022, nhằm thống nhất trong công tác chỉ đạo của các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ trong việc quán triệt, triển khai quyết liệt thực hiện Nghị quyết; cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để tổ chức triển khai thực hiện; phát huy vai trò kiến tạo, điều phối của Chính phủ theo nguyên tắc phân công, phân nhiệm rõ ràng, tập trung, dân chủ, tạo cơ chế phối hợp chặt chẽ gắn với trách nhiệm của từng bộ, cơ quan Trung ương, địa phương trong Vùng.

Các nhiệm vụ, giải pháp nêu trên được cụ thể hóa thành 17 nhiệm vụ, đề án, 33 dự án hạ tầng giao thông kết nối thực hiện trong giai đoạn 2021-2030 với sự phân công và lộ trình thời gian thực hiện rõ ràng. Bộ Công Thương được giao thực hiện 6 nhiệm vụ đề án.

Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương được Bộ Công Thương giao thực hiện 5 đề án liên quan đến các lĩnh vực phát triển khác nhau của Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ trong số 6 nhiệm vụ được phân công thực hiện tại Nghị quyết số 96/NQ-CP. Đề án “Phát triển bền vững thị trường trong nước Vùng trung du miền núi phía Bắc đến năm 2030” là một trong 5 Đề án nói trên đã được hoàn thành và đưa ra xin ý kiến góp ý của các chuyên gia trong và ngoài Viện.

Chiều ngày 05 tháng 09 năm 2023, tại trụ sở Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương, số 17 Yết Kiêu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương đã tổ chức Hội thảo: “Phát triển bền vững thị trường trong nước vùng trung du miền núi phía Bắc đến năm 2030”.

Hội thảo do ông Nguyễn Khắc Quyền - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương chủ trì. Khách mời tham dự Hội thảo có PGS.TS Đinh Văn Thành - chuyên gia cao cấp Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương; PGS.TS Lê Trịnh Minh Châu - Trường ĐH Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp; PGS.TS Nguyễn Xuân Quang và PGS.TS Ngô Thị Phương Thảo - Trường ĐH Kinh tế Quốc Dân; TS. Hoàng Thanh Tùng - Trường ĐH Lao động Xã hội; Đại diện cơ quan quản lý nhà nước tham dự Hội thảo có Vụ Thị trường trong nước và Cục Công Thương Địa phương thuộc Bộ Công Thương.

Về phía Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương tham dự Hội thảo còn có TS. Vũ Quang Hùng - Phó Viện trưởng, đại diện lãnh đạo các phòng, ban thuộc Viện, các thành viên nhóm thực hiện Đề án và các cán bộ nghiên cứu thuộc Viện.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Ông Nguyễn Khắc Quyền - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương đã đề cập tới vai trò phát triển bền vững thị trường trong nước Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ như là một ngành kinh tế có quy mô lớn góp phần phát triển bền vững nền kinh tế - xã hội của đất nước. Mục tiêu của Hội thảo rất mong nhận được ý kiến góp ý từ các chuyên gia và nhà khoa học về các nội dung của Đề án “Phát triển bền vững thị trường trong nước Vùng Trung du miền núi phía Bắc đến năm 2030”.

Nội dung của Đề án được TS. Lâm Tuấn Hưng - Chủ nhiệm Đề án trình bày tóm tắt, bao gồm 5 phần chính: Đặc điểm kinh tế - xã hội Vùng Trung du miền núi Bắc Bộ; Thực trạng các thành tố cấu thành thị trường tại Vùng Trung du miền núi Bắc Bộ; Bối cảnh phát triển thị trường tại Vùng; Quan điểm, định hướng, mục tiêu phát triển bền vững thị trường tại Vùng và Các giải pháp phát triển bền vững thị trường tại Vùng.

Sau khi nghe tóm tắt nội dung của Đề án, các chuyên gia, nhà khoa học đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến đối với từng nội dung của Đề án. Các ý kiến góp ý tập trung vào các vấn đề chủ yếu như: kết nối bền vững phát triển vùng với phát triển thị trường trong nước, thực trạng phát triển thị trường vùng, phát triển không gian thị trường vùng theo nghị quyết của Đảng, yếu tố cạnh tranh, khai thác lợi thế của vùng, của địa phương, của thị trường; gắn kết tính bền vững theo khung phân tích của đề án, đưa ra các chính sách giải pháp cụ thể để phát triển bền vững...

Các chuyên gia, nhà khoa học tham dự Hội thảo cũng đề nghị Ban soạn thảo đề án cần phải làm rõ hơn một số nội dung trong Đề án như: xác định rõ khái niệm về phát triển thị trường, thị trường trong nước, thị trường khu vực vùng, sự kết nối bền vững phát triển vùng với thị trường trong nước; phân tích cung - cầu, sự liên kết giữa cung và cầu trong phát triển bền vững thị trường, các chính sách của Trung ương và địa phương liên quan đến sự phát triển bền vững của thị trường Vùng trung du miền núi phía Bắc…

Kết thúc Hội thảo, Phó Viện trưởng Nguyễn Khắc Quyền trân trọng cảm ơn các nhà khoa học, các chuyên gia và tất cả quý vị đại biểu đã đến dự và đóng góp ý kiến, đồng thời đề nghị Ban soạn thảo đề án thảo lựa chọn các ý kiến góp ý để tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

Hội thảo “Phát triển bền vững thị trường trong nước vùng trung du miền núi phía Bắc đến năm 2030” đã kết thúc thành công tốt đẹp trong buổi chiều cùng ngày.

Một số hình ảnh của buổi Hội thảo:

Nguyễn Ngọc Lan

Phòng Thông tin và xúc tiến thương mại - VIOIT

TIN KHÁC