TIN TỨC

Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

Trang chủ >> Tin tức

Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 và Hội nghị công chức viên chức, người lao động Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách Công Thương năm 2023

29/12/2023

Vào lúc 8h30 sáng ngày 28 tháng 12 năm 2022, tại Hội trường tầng 2 Khách sạn Công đoàn, số 1 Yết Kiêu, Hà Nội, Viện Nghiên cứu chiến lược chính sách Công Thương đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 và Hội nghị công chức viên chức, người lao động.

Tham dự Hội nghị có đầy đủ thành viên Ban lãnh đạo Viện: TS. Nguyễn Văn Hội, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng; Ths.Nguyễn Khắc Quyền, Phó Viện trưởng; các đồng chí Ban chấp hành Đảng ủy Viện, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, cùng toàn thể viên chức và người lao động đang công tác tại Viện.

Tổng kết công tác Đảng năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Mở đầu chương trình, đồng chí Lê Nguyên Thành, Phó Bí thư Đảng ủy Viện, Trưởng phòng Phòng Nghiên cứu công nghiệp và năng lượng, trình bày Báo cáo Tổng kết công tác Đảng năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Trong năm 2023, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đúng đắn của Đảng ủy Viện và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả của các chi bộ trực thuộc; Ban chấp hành Đảng ủy Viện và các chi ủy các chi bộ không ngừng tăng cường sự đoàn kết, thống nhất và có nhiều đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng; Đảng ủy, Lãnh đạo Viện luôn chủ động, tích cực hướng dẫn, sâu sát tìm hiểu, trao đổi tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, thường xuyên kiểm tra và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn. Công tác Đảng đã đạt được nhiều kết quả rõ rệt: Tích cực đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, sáp nhập đơn vị và tinh giản biên chế của hệ thống bộ máy tổ chức quản lý của Viện; Việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đã đạt được những kết quả tích cực; Cán bộ, đảng viên của Viện luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Đảng ủy, Lãnh đạo Viện.

Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong năm 2024

Về phương hướng:

Thứ nhất, tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Thứ hai, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên.

Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2024:

Đảng ủy Viện tiếp tục, tăng cường chỉ đạo, lãnh đạo các đơn vị, cán bộ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy Bộ, Lãnh đạo Bộ Công Thương giao trong năm 2024 và các năm tiếp theo; Phổ biến kịp thời, hướng dẫn đảng viên, quần chúng nghiên cứu, học tập, quán triệt đường lối chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ, tổ chức đảng và đảng viên về tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng chi bộ. Thực hiện tốt Kết luận số 06-KL/ĐUK ngày 08 tháng 02 năm 2022 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối về nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương.

Công tác xây dựng Đảng chính trị, tư tưởng, đạo đức: Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng phù hợp với điều kiện thực tiễn của Viện; Coi trọng xây dựng đảng về tư tưởng: Tổ chức hội nghị và cử tham dự các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt của Viện để phục vụ công tác quản lý, định hướng tư tưởng cho cán bộ, viên chức, người lao động trong Viện. Tiếp tục phổ biến, nghiên cứu, học tập về tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh cho toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động trong Viện; Tập trung xây dựng đảng về đạo đức: Thực hiện nghiêm túc việc áp dụng các chuẩn mực đạo đức trong giáo dục cách mạng, phù hợp với điều kiện mới và truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc để làm cơ sở cho cán bộ, đảng viên tự giác tu dưỡng, rèn luyện, tự điều chỉnh hành vi ứng xử trong công việc hàng ngày.

Công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức đảng, đảng viên: Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của Viện; Củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên; Phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt đưa vào nguồn quy hoạch cán bộ của Viện trong các giai đoạn. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là người đứng đầu; Tiếp tục thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên trong Đảng bộ Viện, đảm bảo chất lượng; chuyển đảng chính thức đối với đảng viên dự bị theo quy định; Tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa đảng với cán bộ, viên chức, dựa vào cán bộ, viên chức để xây dựng đảng.

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng: Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; Xây dựng và thực hiện tốt Chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và UBKT Đảng ủy Viện năm 2024; Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Công tác dân vận và lãnh đạo tổ chức đoàn thể: Đảng ủy Viện tiếp tục chỉ đạo, lãnh đạo làm tốt công tác dân vận, thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ ở cơ sở, kịp thời chỉnh sửa, bổ sung, thay thế các Văn bản, Quy định của Viện theo các Quy định, Kết luận mới của Đảng, Chính phủ, Bộ Công Thương về công tác dân vận và Quy chế dân chủ ở cơ sở; Đảng ủy Viện tiếp tục chỉ đạo, lãnh đạo Công đoàn Viện, Đoàn thanh niên Viện phát huy vai trò của các tổ chức chính trị xã hội, đại diện cho đoàn viên công đoàn và đoàn viên thanh niên Viện được phát huy năng lực, sở trường trong hoạt động nghiên cứu chuyên môn và các hoạt động, phong trào khác tạo ra sự đoàn kết, nhất trí cao trong mọi hoạt động của Viện, của các đơn vị, đảm bảo thành công các nhiệm vụ trong năm 2024.

Năm 2023, Viện đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ

Thay mặt Lãnh đạo Viện báo cáo tại Hội nghị, TS. Lê Huy Khôi, Trưởng phòng khoa học và đào tạo, cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương, trong năm 2023, Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách Công Thương đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Bộ, các Sở Công Thương các tỉnh, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu, xây dựng chiến lược, chính sách phục vụ phát triển ngành Công Thương, các công trình nghiên cứu của Viện đã đóng góp tích cực vào việc cung cấp luận cứ khoa học cho công tác xây dựng, hoạch định chính sách quản lý nhà nước của Bộ Công Thương. Đặc biệt, một trong những kết quả nổi bật phải kể đến giải thưởng quốc tế SIP Planning Awards 2023 tại Singapore: Viện là một trong bốn đơn vị tư vấn, xây dựng Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2050 và đã được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 222 ngày 14 tháng 3 năm 2023. Trong đó, tháng 10/2023, Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Ban tổ chức Giải thưởng quốc tế SIP Planning Awards 2023 tại Singapore chọn là một trong những quy hoạch xuất sắc đạt giải Bạc.

Viện vẫn tiếp tục đẩy mạnh đổi mới toàn diện các mặt hoạt động, nhất là công tác cán bộ, công tác đào tạo và bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế. Uy tín của Viện ngày càng được nâng lên. Viện cũng đã giữ vững sự ổn định về tư tưởng, tổ chức, đời sống trong cán bộ, viên chức và người lao động; tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới và trách nhiệm được phát huy trong toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, Lãnh đạo Viện cùng sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động, Viện đã vượt qua những khó khăn, thách thức và hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ được Bộ và Chính phủ giao và đạt được nhiều kết quả tích cực trên mọi mặt công tác

Những phương hướng trọng tâm năm 2024

Để phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2023, khắc phục hạn chế và vượt qua khó khăn, thách thức mới trong năm 2024, Báo cáo của Viện cũng nêu rõ cần bám sát và thực hiện thật tốt các nhiệm vụ cơ bản như: Tiếp tục hoàn thành những nhiệm vụ nghiên cứu cung cấp luận cứ khoa học, tham mưu, báo cáo Lãnh đạo Bộ phê duyệt hoặc để Bộ Công Thương trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn; tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức trong khu vực và thế giới đồng thời tìm kiếm các cơ hội hợp tác nghiên cứu khoa học và trong việc thực hiện các đề án, dự án của các tổ chức quốc tế; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tham gia đấu thầu các đề tài cấp nhà nước và hợp tác nghiên cứu với các tổ chức nghiên cứu khoa học trong nước; đồng thời tập trung nghiên cứu về (i) Cơ chế, chính sách phát triển ngành, lĩnh vực công nghiệp, thương mại; (ii) Năng lực cạnh tranh ngành, lĩnh vực công nghiệp, thương mại trong hội nhập kinh tế với thế giới và chủ động tham gia các khâu có giá trị gia tăng cao trong chuỗi giá trị toàn cầu; (iii) Tổ chức và phát triển thị trường, hình thành và phát triển mạng lưới phân phối hàng hoá văn minh, hiện đại...

Hội nghị công chức viên chức, người lao động Viện

Căn cứ Pháp lệnh Cán bộ công chức; Thực hiện Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; và Thông tư liên tịch số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách Công Thương đã tổ chức Hội nghị công chức viên chức, người lao động năm 2023.

Hội nghị đã nghe Ông Tạ Đức Tuân - Chủ tịch công đoàn Viện  trình bày báo cáo tổng kết công tác Công đoàn năm 2023; tiếp theo Báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân Viện nhiệm kỳ 2022-2023 do Nguyễn Diệu Thúy - Trưởng ban Thanh tra Nhân dân Viện nhiệm kỳ 2022-2023 trình bày; Báo cáo tài chính Viện năm 2023 do Bà Nguyễn Thị Hương - Kế toán trưởng trình bày và Dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ do Ông Nguyễn Văn Khánh - Quyền Chánh Văn phòng Viện trình bày cùng các ý kiến tham luận của công chức, viên chức, người lao động về một số nhiệm vụ, kế hoạch thực hiện trong năm 2024.

Đồng thời, Viện đã tiến hành bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2024 - 2025 do Đ/c Phan Thế Quyết - Phó chủ tịch Công đoàn Viện chủ trì.

Hội nghị đã thống nhất: Tán thành các báo cáo đánh giá thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức năm vừa qua; báo cáo kết quả thực hiện phong trào thi đua; các báo cáo đã được trình bày tại Hội nghị; Tiếp thu, lĩnh hội những ý kiến phát biểu, các ý kiến tham gia của cán bộ công chức viên chức; Kế hoạch công tác năm mới; Giải pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả; Giải pháp cải thiện điều kiện làm việc, cải thiện, nâng cao đời sống, trình độ chuyên môn cho cán bộ, công chức, viên chức cơ quan.

Hội nghị cũng đã biểu quyết thông qua hình thức bầu cử Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2024 - 2025.

Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức Viện đã được toàn thể cán bộ công chức viên chức  người lao động của Viện thống nhất 100% thông qua.

Phát biểu kết thúc Hội nghị, ông Nguyễn Khắc Quyền, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách Công Thương hy vọng, với những kết quả Viện đạt được trong năm 2023, bước sang năm 2024, với tinh thần trách nhiệm và phương hướng nhiệm vụ đã nêu trong báo cáo, Viện sẽ luôn phát triển vững mạnh và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao.

Ngô Mai Hương

Phòng Thông tin và xúc tiến thương mại - VIOIT

TIN KHÁC