TIN TỨC

Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

Trang chủ >> Tin tức

Ban chủ nhiệm đề án “Đề án đưa Lào Cai trở thành trung tâm kết nối giao thương kinh tế giữa Việt Nam và các nước ASEAN với vùng Tây Nam Trung Quốc”làm việc tại Lào Cai.

23/08/2023

Từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 8 năm 2023, Đoàn công tác của Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương và Nhóm tư vấn thực hiện Đề án đưa Lào Cai trở thành trung tâm kết nối giao thương kinh tế giữa Việt Nam và các nước ASEAN với vùng Tây Nam Trung Quốc” thuộc Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã làm việc tại Lào Cai. Đoàn do đồng chí Nguyễn Khắc Quyền, Phó viện trưởng làm trưởng đoàn, tham gia đoàn còn có Chủ nhiệm đề án, các thành viên tham gia đề án và đại diện Phòng Thông tin và xúc tiến thương mại.

Sáng ngày 18 tháng 8 năm 2023, tại Phòng họp số 3 trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã diễn ra Hội nghị của UBND tỉnh và các sở, ban ngành về nội dung của đề án trước dưới sự chủ trì của đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Tham dự hội nghị có đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, các đồng chí lãnh đạo các sở, ban ngành trong tỉnh.

Sau khi nghe đồng chí Phan Trung Bá, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lào Cai báo cáo về tiến độ và một số thuận lợi, khó khăn trong quá trình xây dựng bản báo cáo đề án “Đề án đưa Lào Cai trở thành trung tâm kết nối giao thương kinh tế giữa Việt Nam và các nước ASEAN với vùng Tây Nam Trung Quốc” để báo cáo trước hội nghị.

Đồng chí Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh đã nêu một số ý kiến về tầm quan trọng của đề án đối sự phát triển kinh tế - xã hội của Lào Cai, tính cấp thiết của đề án, một số yêu cầu về việc xây dựng và trình Thủ tướng chính phủ đúng tiến độ. Đồng chí cũng định hướng một số nội dung quan trọng của đề án để các đại biểu đóng góp ý kiến làm cơ sở cho đơn vị tư vấn tiếp thu và chỉnh sửa. Đồng chí chủ tọa mời cơ quan tư vấn trình bày những nét chính của đề án và các đại biểu đóng góp ý kiến.

Đồng chí Nguyễn Khắc Quyền, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương thay mặt cơ quan tư vấn đã trình bày nội dung cơ bản của đề án. Một số ý kiến về việc tiếp thu ý kiến đóng góp của các chuyên gia, các nhà khoa học trong quá trình xây dựng và hoàn thiện bản dự thảo đề án.

Đồng chí Dương Đức Huy, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy đã đánh giá cao sự nỗ lực của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, đơn vị tư vấn trong việc xây dựng và hoàn thành bản báo cáo của đề án trình bày trước hội nghị. Về mặt nội dung, đồng chí cũng nhất trí với mục tiêu, phạm vi, cấu trúc của đề án. Để Lào Cai trở thành trung tâm giao thương kinh tế giữa Việt Nam và các nước ASEAN với vùng Tây Nam Trung Quốc nội dung của đề án cần bám sát Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị và các Nghị quyết khác của Trung ương đối với Lào Cai.

Đồng chí Nguyễn Trong Huân, Phó Giám đốc Sở Tài chính Lào Cai đề nghị cơ quan tư vấn điều chỉnh một số kiến nghị và giải pháp về tài chính bám sát hơn nữa vào thực tiễn phát triển của Lào Cai, các quy định của Luật Ngân sách, Luật Đầu tư…

Tiếp theo bài phát biểu của Sở Tài chính, đồng chí Phạm Thanh Quang, Giám đốc Sở Ngoại vụ đã đánh giá cao nỗ lực của Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng như cơ quan tư vấn của đề án. Bên cạnh đó, đồng chí cũng đánh giá cao nội dung của đề án, đặc biết về một số nội hàm của kết nối kinh tế. Đồng chí cũng lưu ý ban soạn thảo cũng cần tiếp cận một số văn bản quan trọng liên quan đến quan hệ đối ngoại giữa Việt Nam và Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

Sau đó lần lượt các lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành khác của tỉnh Lào Cai cũng đã đóng góp ý kiến để cơ quan soạn thảo cũng tư vấn đề án tiếp thu và chỉnh sửa để trình các cơ quan chức năng thẩm định trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Trước khi kết thúc Hội nghị, đồng chí Trịnh Xuân Trường đã tổng kết các ý kiến đóng góp của các đại biểu, đề nghị cơ quan tư vấn cầu thị tiếp thu các ý kiến đóng góp tại hội nghị và khẩn trương hoàn thiện đề án để tỉnh làm các thủ tục tiếp theo trước khi trình Thủ tướng Chỉnh phủ phê duyệt.

Một số hình ảnh Đoàn công tác:

Phòng Thông tin và xúc tiến thương mại - VIOIT

TIN KHÁC