HỢP TÁC QUỐC TẾ

Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

Trang chủ >> Hợp tác quốc tế

Thư mời chào giá cạnh tranh

29/04/2024

V/v tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện thu thập mẫu không khí và phân tích sợi Amiăng trắng (chrysotile) có trong không khí

Kính gửi: Quý Công ty/Tổ chức khoa học

Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách Công Thương, Bộ Công Thương (VIOIT) thực hiện nhiệm vụ Nghiên cứu khoa học “Ngành công nghiệp Amiăng trắng và ảnh hưởng của Amiăng trắng đổi với sức khỏe con người và môi trường” thuộc chương trình hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp của Ủy ban liên Chính phủ Việt - Nga về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật.

VIOIT trân trọng kính mời các đơn vị/Tổ chức khoa học có năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tham gia chào giá cụ thể

I. THÔNG TIN

1. Tên gói dịch vụ: Thu thập mẫu không khí tại các khu vực, phân tích mẫu để đánh giá về sự phân tán của sợi Amiăng trắng (chrysotile) có trong không khí.

2. Tiến độ thực hiện: 360 ngày.

3. Thời gian thực hiện: Từ ngày ký kết thực hiện Hợp đồng cung cấp dịch vụ

4. Giá chào cạnh tranh: Là toàn bộ chi phí thực hiện gói dịch vụ.

5. Hình thức Hợp đồng: Đơn giá cố định, thanh toán theo giai đoạn.

6. Yêu cầu Hồ sơ chào giá: 01 bản gốc, 01 bản sao (có đóng dấu treo).

II. NỘI DUNG CÔNG VIỆC MỜI CHÀO GIÁ

1. Thu thập mẫu:

Thu thập mẫu không khí tại các khu vực, phân tích mẫu để đánh giá về sự phân tán của sợi Amiăng trắng (chrysotile) có trong không khí, bao gồm 160 mẫu,cụ thể:

- 60 mẫu trong các nhà máy;

- 12 mẫu gần nhà máy (khoảng cách 1 km từ nhà máy);

- 8 mẫu trong quá trình lắp đặt và tháo dỡ;

- 24 mẫu tại các hộ gia đình sử dụng tấm lợp chứa Amiăng trắng (chrysotile)  (khu vực nông thôn);

- 36 mẫu tại các hộ gia đình sử dụng tấm lợp chứa Amiăng trắng (chrysotile)  (khu vực thành phố);

- 12 mẫu tại các bãi rác;

- 2 mẫu tại trang trại gia cầm;

- 2 mẫu tại chuồng lợn;

- 4 mẫu tại các ngã tư.

PROPOSAL for the number and location of air sampling

for a study in Vietnam.

Air control of working environment: six different factories:

Northern region: DongAnh factory (Hanoi), AnPhuc factory (Yen Bai Province).

Central region:HuongHoangfactory (Quang Tri Province), QuangPhucfactory (Quanh Binh Province).

Southern region: DongTam factory (Hau Giang Province), Allybuild factory (Long An Province).

At each factory, sampling is carried out in 5 areas:

1. Chrysotile storage;

2. Cutting (Debagging) Room;

3. Production area around the production line;

4. Finished goods warehouse;

5. Waste storage area.

Sampling is carried out twice a year in summer and winter.

TOTAL 60 samples.

Air control in the area near the factory (1 km from the factory)

6 factories, 1 sample twice a year

TOTAL 12 samples.

Air control in houses with chrysotile cement roofing or flat sheets.

City: 3 houses, 2 samples in each house (inside and outside)

Village: 3 houses, 2 samples in each house (inside and outside)

Such measurements will be carried out in three regions (northern, central and southern) in two seasons - summer and winter.

TOTAL 72 samples.

Air control during installation and demolition of roofing sheets.

Installation - 2 samples

Demolition -2 samples

Twice a year.

TOTAL 8 samples

Air control at a waste site (landfill).

1 landfill in each region - northern, central and southern, one sample twice a year (summer and winter).

TOTAL 6 samples

Air control when using flat or corrugated sheets in livestock farming.

1. Pig farm - 2 samples

2. Poultry farm -2 samples

TOTAL4samples

Air control at a busy road intersection (lots of traffic)

2 samples twice a year (summer and winter)

TOTAL 4 samples

TOTAL in the Study - 166 samples.

2. Lập báo cáo phân tích:

Sau khi thu thập và phân tích mẫu, đơn vị tiến hành lập báo cáo phân tích khoa học về kết quả của nghiên cứu.

III. ĐỊA CHỈ TIẾP NHẬN THÔNG TIN VÀ HỒ SƠ CHÀO GIÁ CẠNH TRANH

- Ông Phạm Văn Hoàn, Nghiên cứu Viên, Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách Công Thương.

- SĐT: 0906355686                 

- Email:hoanpv.clct@moit.gov.vn

- Địa chỉ: Số 17, Yết Kiêu, phường Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 01/5/2024 - 30/7/2024.

Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách Công Thương trân trọng thông báo để các Công ty/Tổ chức khoa học biết, tham gia thực hiện.

Trân trọng.

Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách Công Thương

BÀI VIẾT KHÁC
Tham vấn WTO
Dịch vụ môi trường