HỢP TÁC QUỐC TẾ

Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

Trang chủ >> Hợp tác quốc tế

Lễ ký Biên bản ghi nhớ giữa Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương - Bộ Công Thương Việt Nam và Viện Nghiên cứu Công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương Lào.

26/12/2022

Ngày 24/12/2022 tại thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh, đã diễn ra Hội nghị hợp tác phát triển ngành Công Thương - Năng lượng và Mỏ Việt Nam - Lào 2022. Dự Hội nghị có Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên và lãnh đạo Bộ Công Thương Việt Nam, Bộ trưởng Công Thương Lào Ma lay thong Côm mạ sit, Bộ trưởng Năng lượng và Mỏ Lào Đao vông Phôn kẹo cùng lãnh đạo hai Bộ. 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh đây là Hội nghị đầu tiên được tổ chức sau khi có dịch bệnh Covid-19. Hội nghị diễn ra trong trong năm 2022 - năm Đoàn kết Hữu nghị kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào.

Cũng trong phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Mỏ và Năng lượng Lào Đao vông Phôn kẹo và Bộ trưởng Công Thương Lào Ma lay thong Côm mạ sit sau khi điểm lại quá trình hợp tác giữa các Bộ Công Thương - Năng lượng và Mỏ hai nước đều thống nhất đánh giá quan hệ kinh tế thương mại giữa hai nước còn nhiều dư địa phát triển, sự hợp tác giữa 3 bộ có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế mỗi nước cũng như thúc đẩy quan hệ song phương đặc biệt giữa Lào và Việt Nam.

Trong khuôn khổ của Hội nghị Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Công Thương Lào Ma lay thong Côm mạ sit, Bộ trưởng Năng lượng và Mỏ Lào Đao vông Phôn kẹo chứng kiến lễ ký kết và trao Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương - Bộ Công Thương Việt Nam (VIOIT) và Viện Nghiên cứu Công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương Lào (IIC).

Ký kết Biên bản hợp tác giữa Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương - Bộ Công Thương Việt Nam và Viện Nghiên cứu Công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương Lào


Một số hình ảnh trao Biên bản ghi nhớ (MOU) giữa VIOIT và IIC

Trước đó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương - Bộ Công Thương Việt Nam TS. Nguyễn Văn Hội và Viện trưởng Viện Nghiên cứu Công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương Lào TS. Kẹo Lạ Cốt Xít Lạ Còn đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác trong phát triển công nghiệp và thương mại của hai nước. Hai bên có nhiều điểm tương đồng về quan điểm, tầm nhìn trong xây dựng các định hướng, cơ chế chính sách, phát triển khoa học công nghệ về công nghiệp, thương mại và năng lượng phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội của hai nước.

Viện trưởng hai Viện chụp ảnh lưu niệm

Hai bên nhất trí hợp tác với nhau và tin tưởng rằng sự hợp tác giữa hai bên sẽ thúc đẩy nghiên cứu, trao đổi học thuật và chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại nhằm tăng cường thúc đẩy phát triển trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại và năng lượng của hai nước, đồng thời thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau của hai bên.

Bài và ảnh: Nguyễn Thị Thanh Mai

Phòng Nghiên cứu chiến lược, chính sách thương mại - VIOIT

BÀI VIẾT KHÁC
Tham vấn WTO
Dịch vụ môi trường