NGHIÊN CỨU

Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

Trang chủ >> Nghiên cứu

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học công nghệ “Phát triển dịch vụ logistics thúc đẩy xuất khẩu hàng nông sản Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030”

22/12/2020

Chiều ngày 21/12/2020, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ: “Phát triển dịch vụ logistics thúc đẩy xuất khẩu hàng nông sản Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2030”  mã số: ĐTKH 162/20 do TS. Đặng Thanh Phương - Viện Nghiên cứu Chiến lược, chính sách Công Thương làm chủ nhiệm.

Các thành viên Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ gồm có: TS. Lê Huy Khôi - Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương - Chủ tịch hội đồng; PGS.TS Trịnh Thị Thu Hương - Trường Đại học Ngoại Thương - Uỷ viên phản biện 1; TS. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương - Uỷ viên phản biện 2; TS. Phạm Hữu Thìn - Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương - Uỷ viên; TS. Đặng Công Hiến - Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương - Ủy viên thư ký.

Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học, TS. Đặng Thanh Phương trình bày: Tính cấp thiết của đề tài đối với việc thúc đẩy xuất khẩu nông sản của Việt Nam thông qua phát triển dịch vụ logistics. Phương pháp nghiên cứu điều tra, phỏng vấn. Từ đó trình bày đủ các phần trong đề tài khoa học của mình. Sau phần trình bày của chủ nhiệm đề tài, các thành viên trong hội đồng góp ý một số nội dung cơ bản như sau: Đề tài cần đưa ra tình hình nghiên cứu cô đọng hơn nữa, nên đi từ tình hình nghiên cứu ngoài nước đến nghiên cứu trong nước và chỉ tập trung vào logistics cho ngành hàng. Đối tượng nghiên cứu ở đây là phát triển dịch vụ logistics, không phải là những vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển dịch vụ logistics…

Hội đồng nghiệm thu đánh giá đề tài khoa học“Phát triển dịch vụ logistics thúc đẩy xuất khẩu hàng nông sản Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2030”đã đáp ứng được mục tiêu nghiên cứu; đánh giá cao tinh thần nghiên cứu khoa học nghiêm túc của tác giả. Chủ tịch Hội đồng, TS. Lê Huy Khôi đề nghị tác giả hoàn thiện thêm một số kết quả nghiên cứu theo ý kiến của các thành viên Hội đồng. Hội đồng nhất trí nghiệm thu cấp cơ sở đề tài trên và đề nghị tác giả sớm chỉnh lý, bổ sung hoàn thiện, đảm bảo nghiệm thu cấp Bộ đúng tiến độ.

Một số hình ảnh tại buổi bảo vệ:

 

Lương Thanh Hải

Phòng Thông tin, Thư viện và Xúc tiến thương mại - VIOIT

BÀI VIẾT KHÁC