NGHIÊN CỨU

Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

Trang chủ >> Nghiên cứu

Nghiệm thu cấp Viện nhiệm vụ “Báo cáo tổng kết và đề xuất hoàn thiện khung khổ pháp luật của Viêt Nam nhằm đáp ứng các quy định về hàng rào kỹ thuật đối với nhóm hàng công nghiệp chế biến, chế tạo khi xuất khẩu sang thị trường các nước trong CPTPP”

13/12/2022

Ngày 13 tháng 12 năm 2022, tại trụ sở số 17 Yết Kiêu, Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội, Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách Công Thương đã tổ chức nghiệm thu cấp Viện cho nhiệm vụ “Báo cáo tổng kết và đề xuất hoàn thiện khung khổ pháp luật của Viêt Nam nhằm đáp ứng các quy định về hàng rào kỹ thuật đối với nhóm hàng công nghiệp chế biến, chế tạo khi xuất khẩu sang thị trường các nước trong CPTPP” do ThS. Ngô Thị Thanh Hương làm chủ nhiệm.

Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu được thành lập theo quyết định số: 993/QĐ-CLCT ban hành ngày 06/12/2022. Hội đồng nghiệm thu cấp Viện do PGS.TS Đinh Văn Thành - Chủ tịch hội đồng và các thành viên gồm: TS. Lê Huy Khôi - ủy viên phản biện 1; PGS.TS Nguyễn Văn Lịch - ủy viên phản biện 2; TS. Nguyễn Văn Long; TS. Vương Quang Lượng; TS. Đặng Công Hiến - ủy viên; TS. Nguyễn Quang Tuyển - Ủy viên thư ký. Ngoài ra, tham dự còn có các nhà khoa học trong viện và nhóm nghiên cứu nhiệm vụ.

Tại buổi nghiệm thu, đại diện nhóm nghiên cứu đã báo cáo tóm tắt nội dung của nhiệm vụ “Báo cáo tổng kết và đề xuất hoàn thiện khung khổ pháp luật của Viêt Nam nhằm đáp ứng các quy định về hàng rào kỹ thuật đối với nhóm hàng công nghiệp chế biến, chế tạo khi xuất khẩu sang thị trường các nước trong CPTPP”.

Kết quả của nhiệm vụ đưa ra được một số điểm như: rà soát thực trạng khuôn khổ pháp luật liên quan đến các nhóm hàng công nghiệp: hóa chất; hàng nhựa, cao su; hàng dệt may (theo danh mục tiêu chuẩn ngoại thương SITC). Đề xuất và kiến nghị hoàn thiện khuôn khổ pháp luật của Việt Nam liên quan đến nhóm hàng công nghiệp hóa chất, nhựa, cao su và hàng dệt may nhằm đáp ứng các quy định về hàng rào kỹ thuật của các nước trong CPTPP.

Sau khi nghe đại diện nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt nội dung đề tài, hội đồng nghiệp thu cấp Viện đánh giá cao nỗ lực của nhóm và đưa ra những ý kiến đóng góp giúp nhóm nghiên cứu chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo báo cáo một cách tốt nhất.

Kết thúc buổi nghiệm thu, PGS.TS Đinh Văn Thành - chủ tịch hội đồng chân thành cảm ơn những nhận xét, chia sẻ hữu ích từ phía các thành viên hội đồng và nhà khoa học tham dự buổi nghiệm thu và đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu, tổng hợp và lựa chọn các ý kiến làm cơ sở, luận cứ khoa học để hoàn thiện báo cáo nhiệm vụ.

Một số hình ảnh buổi nghiệm thu:

Bài và ảnh: Lê Anh Tú

Phòng Thông tin, Thư viện và Xúc tiến Thương mại - VIOIT

BÀI VIẾT KHÁC