NGHIÊN CỨU

Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

Trang chủ >> Nghiên cứu

Nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ năm 2020 “Nghiên cứu mô hình quản trị chuỗi cung ứng tiên tiến trong ngành dệt may và khả năng ứng dụng trong các doanh nghiệp dệt may xuất khẩu của Việt Nam”

Chiều ngày 14/1/2021, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ năm 2020 đề tài: “Nghiên cứu mô hình quản trị chuỗi cung ứng tiên tiến trong ngành dệt may và khả năng ứng dụng trong các doanh nghiệp dệt may xuất khẩu của Việt Nam” do ThS. Nguyễn Thị Trà Giang - Phòng Nghiên cứu phát triển Thương mại làm chủ nhiệm.

Các thành viên Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở  gồm có: TS. Nguyễn Văn Hội - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương - Chủ tịch hội đồng; TS. Vũ Thị Lộc - Bộ Công Thương - Uỷ viên phản biện 1; TS. Phạm Văn Kiệm - Đại học Thương mại - Uỷ viên phản biện 2; TS. Đinh Lê Hải Hà - Đại học Kinh tế Quốc dân - Uỷ viên; TS. Lê Huy Khôi - Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương - Thư ký.

Đánh giá về kết quả của đề tài, chủ nhiệm đề tài thay mặt nhóm nghiên cứu đề tài đã trình bày tóm tắt về kết quả nghiên cứu và một số nội dung cơ bản của đề tài cho rằng dệt may đóng góp gần 15% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước, tạo việc làm cho gần 1,7 triệu lao động, chiếm gần 20% tổng lao động công nghiệp. Ngành dệt may bị hạn chế về tổ chức chuỗi cung ứng: Tỷ lệ nội địa hoá thấp, nhập khẩu 70% nhu cầu vải nguyên liệu, doanh nghiệp chỉ thực hiện gia công. Do ảnh hưởng của Cách mạng công nghiệp 4.0, xung đột thương mại, dịch bệnh Covid đặt ra nhiều thách thức quản trị chuỗi cung ứng của doanh nghiệp. Kế hoạch nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics, hướng dẫn doanh nghiệp áp dụng mô hình quản trị chuỗi cung ứng tiên tiến. Một số hạn chế trong việc xây dựng mô hình chuỗi cung ứng trong ngành dệt may phục vụ xuất khẩu của Việt Nam như các doanh nghiệp chưa xây dựng được chiến lược riêng về quản trị chuỗi cung ứng, mà chỉ xem quản trị chuỗi cung ứng là một hoạt động kinh doanh phục vụ mục tiêu chiến lược chung của doanh nghiệp. Quá trình quản trị chuỗi cung ứng đang đi sau thực tế sản xuất, mà không phải được thiết kế để đón đầu xu thế mới. Các doanh nghiệp đều không thể chủ động nguồn nguyên liệu đầu vào, quản lý phân phối, quan hệ khách hàng chưa tốt…

Theo Ts. Vũ Thị Lộc, Ủy viên phản biện 1 thì đề tài đã nghiên cứu cơ sở lý luận về quản trị chuỗi cung ứng trong ngành dệt may. Trong đó, đề tài đã làm rõ được khái niệm, mô hình quản trị chuỗi cung ứng. Chủ nhiệm đã nghiên cứu kinh nghiệm quản trị chuỗi cung ứng trong ngành dệt may thế giới, trong đó, đã nghiên cứu mô hình của một số thương hiệu nổi tiếng thế giới như Zara, H&M, UniQlo, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm đối với các doanh nghiệp xuất khẩu dệt may Việt Nam. Tuy nhiên, đề tài cần hoàn thiện bổ sung tổng quan tình hình nghiên cứu trong nước và quốc tế liên quan đến chủ đề nghiên cứu nhằm tìm ra khoảng trống nghiên cứu, nhấn mạnh hơn sự cần thiết thực hiện nhiệm vụ này.

Các thành viên trong hội đồng nghiệm thu cũng góp ý kiến bổ sung đánh giá nhiệm vụ đã đáp ứng được mục tiêu nghiên cứu; đánh giá cao tinh thần nghiên cứu khoa học nghiêm túc của nhóm tác giả.

Phát biểu kết luận, TS. Nguyễn Văn Hội, chủ tịch hội đồng đề nghị nhóm tác giả hoàn thiện đề tài theo ý kiến của các thành viên Hội đồng. Hội đồng nhất trí nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ trên và đề nghị Ban chủ nhiệm sớm chỉnh lý, bổ sung hoàn thiện đề tài, đảm bảo nghiệm thu cấp Bộ đúng tiến độ.

Một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu:

Lương Thanh Hải

Phòng Thông tin, Thư viện và Xúc tiến thương mại -VIOIT

BÀI VIẾT KHÁC