NGHIÊN CỨU

Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

Trang chủ >> Nghiên cứu

Hội thảo Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2020 của Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

Chiều ngày 28 tháng 10 năm 2020, tại trụ sở Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương số 17 Yết Kiêu, Hà Nội đã tổ chức hội thảo hai nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Viện.

Nhiệm vụ thứ nhất “Phân tích, đánh giá và dự báo thị trường Châu Âu nhằm kiến nghị giải pháp xuất khẩu của Việt Namdo TS. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, Phòng Nghiên cứu và dự báo thị trường làm Chủ nhiệm

Thay mặt nhóm nghiên cứu , TS. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa đã trình bày nhiệm vụ “Phân tích, đánh giá và dự báo thị trường Châu Âu nhằm kiến nghị giải pháp xuất khẩu của Việt Nam”với những nội dung chính: Đánh giá những kết quả đạt được của Việt Nam trong việc xuất khẩu hàng hóa vào thị trường Châu Âu (EU) giai đoạn 2015-2019, đặc biệt là tình hình xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam cụ thể vào các nước thành viên trong EU như  Đức, Hà Lan, Pháp, Anh, Ý, Tây Ban Nha, đồng thời cũng đưa ra được những hạn chế, tồn tại trong hoạt động xuất khẩu hàng hóa sang thị trường EU. Nhóm nghiên cứu cũng đánh giá các nhân tố tác động và đưa ra dự báo, triển vọng khi xuất khẩu một số ngành hàng cụ thể  như  nông, lâm, thủy sản, các mặt hàng công nghiệp chế biến, chế tạo và nhóm các mặt hàng xuất khẩu mới sang thị trường EU và đề xuất một số khuyến nghị đối với với Bộ Công Thương nhằm thúc đẩy những mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam vào EU…

Toàn cảnh hội thảo

Nhiệm vụ thứ hai “Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp thực hiện cân bằng cung - cầu về điện theo thị trường điện lực cạnh tranh” do Ths. Phạm Quang Hiếu phòng Nghiên cứu phát triển Công nghiệp và Năng lượng làm Chủ nhiệm.

Thay mặt nhóm nghiên cứu, ông Lê Nguyên Thành đã trình bày nhiệm vụ thứ hai “Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp thực hiện cân bằng cung - cầu về điện theo thị trường điện lực cạnh tranh”. Nội dung chính của nhiệm vụ là nêu  bật được tính cấp thiết khi thực hiện nhiệm vụ và phân tích tình hình, đánh giá những ưu điểm, chỉ ra những hạn chế và nguyên nhân của thị trường điện lực cạnh tranh; nhiều cơ chế thị trường chưa vận hành thực sự tự do; chưa tách các chức năng độc quyền nhà nước tự nhiên và/hoặc quản lý nhà nước khỏi các doanh nghiệp ngành điện; tính minh bạch, công bằng, bình đẳng luôn là điều đáng quan ngại…

Sau khi nghe hai báo cáo viên trình bày, các nhà bình luận và các chuyên gia tham gia hội thảo đã có những lời nhận xét và góp ý thiết thực về những điểm thiếu sót trong các báo cáo, đồng thời nêu rõ được ưu và nhược điểm cần bổ sung chỉnh sửa trong từng nhiệm vụ với hy vọng sẽ giúp các Chủ nhiệm nhiệm vụ tiếp thu, rút kinh nghiệm và chỉnh sửa các nhiệm vụ thường xuyên được tốt hơn . Buổi hội thảo diễn ra trên tinh thần cởi mở trong nghiên cứu khoa học và kết thúc thành công tốt đẹp.

 

Nguyễn Kiều Ly

Phòng Thông tin, Thư viện và Xúc tiến thương mại -VIOIT

BÀI VIẾT KHÁC