ĐÀO TẠO

Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

Trang chủ >> Đào tạo

Sinh hoạt khoa học và chấm ba Chuyên đề Tiến sĩ “Giải pháp phát triển nguồn nhân lực du lịch cho các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng”

06/09/2022

Chiều ngày 31/08/2022, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương đã tổ chức buổi sinh hoạt khoa học và chấm 3 chuyên đề thuộc đề tài luận án tiến sỹ kinh tế: “Giải pháp phát triển nguồn nhân lực du lịch cho các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng” của nghiên cứu sinh Phạm Văn Long.

Căn cứ theo Quyết định số 692/QĐ-CLCT ngày 26/08/2022 của Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương về việc thành lập Tiểu ban đánh giá 03 chuyên đề tiến sĩ, các thành viên Hội đồng bao gồm: PGS.TS. Lê Trịnh Minh Châu - Trưởng Tiểu ban - Chủ trì buổi họp; TS. Trịnh Thị Thanh Thủy - Thư ký Tiểu ban; TS. Đặng Công Hiến - Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương - Uỷ viên Tiểu ban, cùng các vị đại biểu và khách mời.

Đề tài luận án tiến sĩ của NCS. Phạm Văn Long được hướng dẫn khoa học bởi TS. Trịnh Thị Thanh Thủy - giáo viên hướng dẫn 1 và TS. Nguyễn Văn Lưu - Giáo viên hướng dẫn 2. Các chuyên đề được đánh giá gồm:

Chuyên đề 1: Cơ sở lý luận và kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực du lịch cho doanh nghiệp.

Chuyên đề 2: Du lịch Hải Phòng và thực trạng phát triển nguồn nhân lực du lịch cho các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Chuyên đề 3: Định hướng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực du lịch cho các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Sau khi nghe nghiên cứu sinh báo cáo, các thành viên trong Tiểu ban, các nhà khoa học, thầy cô giáo đã bình luận, góp ý, định hướng giúp nghiên cứu sinh tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện luận án của mình trong thời gian tới.

Tiểu ban chấm chuyên đề thống nhất thông qua và đánh giá các chuyên đề tiến sỹ của NCS. Phạm Văn Long đạt yêu cầu cả về nội dung và hình thức của chuyên đề tiến sỹ.

Một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu:

Ngô Mai Hương

Phòng Thông tin, Thư viện và Xúc tiến Thương mại - VIOIT

BÀI VIẾT KHÁC