ĐÀO TẠO

Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

Trang chủ >> Đào tạo

Những đóng góp mới trong Luận án Tiến sĩ của NCS. Trần Phước Trí

01/11/2023

Tên đề tài: Năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ngành thủy sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Chuyên ngành: Kinh doanh thương mại                         

Mã ngành: 9.34.01.21

Họ tên nghiên cứu sinh: Trần Phước Trí

Người hướng dẫn khoa học: Hướng dẫn 1: TS. Phùng Tấn Viết;

                                                 Hướng dẫn 2: PGS.TS. Nguyễn Thị Bích Loan

Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

Những đóng góp mới của luận án

Đóng góp về lý luận:

Kết quả nghiên cứu của luận án góp phần làm sáng tỏ thêm các khái niệm, nội dung, các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp vừa và nhỏ ngành thủy sản. Những vấn đề luận án đề cập, giải quyết góp phần cung cấp cơ sở khoa học trong việc đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành thủy sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Đóng góp về mặt thực tiễn: Thực trạng năng lực cạnh tranh và thực tiễn hoạt động nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp vừa và nhỏ ngành thủy sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, bên cạnh những thành quả đạt được còn những bất cập, hạn chế, điều này xuất phát từ những nguyên nhân khác nhau. Vì vậy kết quả nghiên cứu, đặc biệt là những giải pháp mà luận án đưa ra có ý nghĩa quan trọng trong việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện chính sách, biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ngành thủy sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu còn đóng góp vào việc thực hiện tốt hơn các biện pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ngành thủy sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Kết quả nghiên cứu của luận án có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo, phục vụ đào tạo, giảng dạy, học tập và nghiên cứu những chuyên đề thực tế liên quan đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp vừa và nhỏ ngành thủy sản nói riêng. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu sẽ là tài liệu bổ ích cho những cơ quan, đơn vị liên quan của thành phố Đà Nẵng.

Dự kiến buổi đánh giá LATS cấp Viện của NCS. Trần Phước Trí sẽ tổ chức vào hồi 16h00' ngày 28/11/2023 (thứ Ba) tại HT tầng 1, 17 Yết Kiêu, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Người chủ trì: PGS.TS. Đinh Văn Thành.

Tài liệu đính kèm:

Báo cáo tổng hợp Luận án

Điểm mới của Luận án (tiếng Việt - tiếng Anh)

Tóm tắt Luận án (tiếng Việt - tiếng Anh)

Trích yếu Luận án

Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

BÀI VIẾT KHÁC