ĐÀO TẠO

Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

Trang chủ >> Đào tạo

Lịch bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS. Trần Đức Dũng

Thực hiện Quy chế đào tạo Tiến sĩ và Quyết định số 285/QĐ-CLCT ngày 23 tháng 5 năm 2022 của Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương về việc thành lập Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Viện. Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương - Bộ Công Thương tổ chức bảo vệ Luận án tiến sĩ kinh tế cho NCS. Trần Đức Dũng về đề tài: Nâng cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp Việt Nam trong hoạt động kinh doanh thương mại; Chuyên ngành: Kinh doanh Thương mại; Mã số: 62.34.01.21

Thời gian: 14 giờ 00’, ngày 30 tháng 6 năm 2022 (Thứ năm)

Địa điểm: Hội trường Tầng 1, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương, 17 Yết Kiêu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Kính mời các quý vị quan tâm tới dự.       

Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

BÀI VIẾT KHÁC