ĐÀO TẠO

Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

Trang chủ >> Đào tạo

Lịch bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS. Lê Thị Thu Hương

Thực hiện Quy chế Đào tạo trình độ tiến sĩ và Quyết định số 875/QĐ-CLCT ngày 07 tháng 11 năm 2022 của Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương về việc thành lập Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Viện. Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương sẽ tổ chức buổi bảo vệ Luận án Tiến sĩ Kinh tế cho NCS. Lê Thị Thu Hương về đề tài: “Phát triển hệ thống phân phối hàng hóa Việt Nam ở nước ngoài”;  Chuyên ngành: Kinh doanh Thương mại; Mã số: 9.34.01.21

Thời gian: 16 giờ 00’, ngày 29 tháng 11 năm 2022 (Thứ ba)

Địa điểm: Hội trường tầng 1, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương , 17 Yết Kiêu, Hai Bà Trưng,  Hà Nội.

Kính mời các quý vị quan tâm tới dự.  

Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

BÀI VIẾT KHÁC