ĐÀO TẠO

Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

Trang chủ >> Đào tạo

Lịch bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS. Dương Thái Trung

13/06/2023

Thực hiện Quy chế Đào tạo trình độ tiến sĩ và Quyết định số 366/QĐ-CLCT ngày 25 tháng 05 năm 2023 của Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương về việc thành lập Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Viện. Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương sẽ tổ chức buổi bảo vệ Luận án Tiến sĩ Kinh tế cho NCS. Dương Thái Trung về đề tài: “Quản lý Nhà nước đối với kinh doanh rượu nhập khẩu ở Việt Nam”;  Chuyên ngành: Kinh doanh Thương mại; Mã số: 9.34.01.21

Thời gian: 15 giờ 00’, ngày 26 tháng 6 năm 2023 (Thứ Hai)

Địa điểm: Hội trường tầng 1, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương , 17 Yết Kiêu, Hai Bà Trưng,  Hà Nội.

Kính mời các quý vị quan tâm tới dự.  

Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

BÀI VIẾT KHÁC