ĐÀO TẠO

Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

Trang chủ >> Đào tạo

Lễ bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Viện của Nghiên cứu sinh Trần Phước Trí

30/11/2023

Chiều ngày 28 tháng 11 năm 2023, tại trụ sở 17 Yết Kiêu, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách Công Thương đã tổ chức buổi bảo vệ luận án Tiến sỹ cấp Viện cho NCS. Trần Phước Trí với đề tài “Năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ngành thủy sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”, Chuyên ngành đào tạo: Kinh doanh thương mại, mã số 9.34.01.21.

Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của: TS. Phùng Tấn Viết - Giáo viên hướng dẫn 1 và PGS.TS. Nguyễn Thị Bích Loan - Giáo viên hướng dẫn 2.

Thực hiện Quy chế Đào tạo trình độ tiến sĩ và theo Quyết định số 889/QĐ-CLCT ngày 31 tháng 10 năm 2023 của Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách Công Thương về việc thành lập Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Viện, Hội đồng đánh giá luận án Tiến sỹ cấp Viện của NCS. Trần Phước Trí được thành lập gồm các thành viên:

1. PGS.TS. Đinh Văn Thành, Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách Công Thương - Chủ tịch hội đồng;

  2. PGS.TS. Nguyễn Văn Lịch, Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách Công Thương - Phản biện 1;

3. PGS.TS. Trần Thị Ngọc Quyên, Trường Đại học Ngoại Thương - Phản biện 2;

4. PGS.TS. Phan Tố Uyên, Trường Đại học kinh tế Quốc dân - Phản biện 3;

5. GS.TS. Nguyễn Bách Khoa, Đại học Quốc gia Hà Nội - Ủy Viên;

6. PGS.TS. Hà Văn Sự, Trường Đại học Thương mại - Ủy viên;

7. TS. Lê Huy Khôi, Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách Công Thương - Ủy viên, thư ký hội đồng.

Đến dự lễ bảo vệ có TS. Nguyễn Văn Hội, Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách Công Thương, đại diện cơ quan đào tạo; TS. Phùng Tấn Viết và PGS.TS. Nguyễn Thị Bích Loan giáo viên hướng dẫn; cùng các nhà khoa học, các nghiên cứu sinh của Viện, đồng nghiệp, người thân và bạn bè của NCS. Trần Phước Trí.

Luận án Năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ngành thủy sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có những đóng góp mới như sau:

Đóng góp về lý luận: Kết quả nghiên cứu của luận án góp phần làm sáng tỏ thêm các khái niệm, nội dung, các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp vừa và nhỏ ngành thủy sản. Những vấn đề luận án đề cập, giải quyết góp phần cung cấp cơ sở khoa học trong việc đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành thủy sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Đóng góp về mặt thực tiễn: Thực trạng năng lực cạnh tranh và thực tiễn hoạt động nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp vừa và nhỏ ngành thủy sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, bên cạnh những thành quả đạt được còn những bất cập, hạn chế, điều này xuất phát từ những nguyên nhân khác nhau. Vì vậy kết quả nghiên cứu, đặc biệt là những giải pháp mà luận án đưa ra có ý nghĩa quan trọng trong việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện chính sách, biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ngành thủy sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu còn đóng góp vào việc thực hiện tốt hơn các biện pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ngành thủy sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Kết quả nghiên cứu của luận án có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo, phục vụ đào tạo, giảng dạy, học tập và nghiên cứu những chuyên đề thực tế liên quan đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp vừa và nhỏ ngành thủy sản nói riêng. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu sẽ là tài liệu bổ ích cho những cơ quan, đơn vị liên quan của thành phố Đà Nẵng.

Sau khi nghe NCS. Trần Phước Trí báo cáo tóm tắt nội dung và những điểm mới của luận án, các thành viên hội đồng đã có những nhận xét và những câu hỏi thêm cho NCS. Trần Phước Trí để làm rõ thêm các vấn đề trong luận án. Thành viên Hội đồng đều cho rằng luận án là một công trình nghiên cứu khoa học nghiêm túc, công phu, có ý nghĩa thực tiễn, phù hợp với nội dung và mã số chuyên ngành, không trùng với các công trình nghiên cứu khác đã công bố, đáp ứng cơ bản yêu cầu về nội dung và hình thức của một Luận án Tiến sỹ chuyên ngành Thương mại.

Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu kín đánh giá luận án của NCS. Trần Phước Trí với kết quả 7/7 phiếu tán thành.

Phát biểu kết luận, PGS.TS. Đinh Văn Thành - Chủ tịch Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Viện đã nhất trí đánh giá luận án của NCS Trần Phước Trí đảm bảo yêu cầu của một luận án Tiến sỹ kinh tế và đề nghị Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách Công Thương cấp bằng Tiến sĩ cho tác giả của luận án sau khi hoàn thành các thủ tục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo./.

Một số hình ảnh tại buổi bảo vệ:

Lê Anh Tú

Phòng Thông tin và xúc tiến thương mại - VIOIT

BÀI VIẾT KHÁC