ĐÀO TẠO

Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

Trang chủ >> Đào tạo

Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Trần Phước Trí

19/09/2023

Sáng ngày 15 tháng 9 năm 2023, tại trụ sở 17 Yết Kiêu - Hà Nội, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương đã tổ chức buổi đánh giá luận án Tiến sỹ cấp cơ sở cho NCS. Trần Phước Trí với đề tài “Năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ngành thủy sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo quyết định thành lập Hội đồng đánh giá số 677/QĐ-CLCT ngày 31 tháng 8 năm 2023 của Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Chính sách Công Thương. 

Luận án tiến sĩ thuộc chuyên ngành đào tạo: Kinh doanh thương mại, mã số 9.34.01.21,  do 2 giáo viên hướng dẫn: TS. Phùng Tấn Viết - Giáo viên hướng dẫn 1 và PGS.TS Nguyễn Thị Bích Loan - Giáo viên hướng dẫn 2.

Các thành viên Hội đồng đánh giá luận án tiến sỹ cấp cơ sở gồm có: GS.TS. Nguyễn Bách Khoa, Trường Đại học Quốc gia - Chủ tịch hội đồng; PGS.TS. Đinh Văn Thành, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương - phản biện 1; PGS.TS. Doãn Kế Bôn, Trường Đại học Thương mại - phản biện 2; GS.TS Đỗ Đức Bình, Trường Đại học Kinh tế quốc dân - Ủy viên; PGS. TS. Nguyễn Văn Lịch, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương - Ủy viên; TS. Phạm Hữu Thìn, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương - Ủy viên; TS. Đặng Công Hiến, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương - Ủy viên, thư ký hội đồng. Buổi đánh giá còn có sự tham dự của các giáo viên hướng dẫn, các nhà khoa học, nghiên cứu sinh và các cán bộ của Viện.

Sau khi nghe NCS. Trần Phước Trí trình bày tóm tắt nội dung của đề tài luận án, hội đồng đánh giá đã có những đóng góp rất chi tiết và thẳng thắn những ưu điểm, hạn chế của luận án, giúp NCS. Trần Phước Trí tiếp tục hoàn thiện hướng nghiên cứu và chỉnh sửa hoàn thành bản luận án đạt chất lượng tốt nhất.

Hội đồng đánh giá Luận án cấp cơ sở đã kết luận: Luận án Năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ngành thủy sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng” của NCS. Trần Phước Trí có ý nghĩa về lý luận và thực tiễn; phù hợp với nội dung và mã số chuyên ngành, không trùng với các luận án khác đã được bảo vệ, đáp ứng cơ bản yêu cầu về nội dung và hình thức của một Luận án Tiến sỹ chuyên ngành Thương mại.

Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu đánh giá với 7/7 phiếu đồng ý để Luận án được bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận án Tiến sỹ cấp Viện sau khi đã chỉnh sửa và hoàn thiện theo kết luận của Hội đồng chấm Luận án cấp Cơ sở.

Một số hình ảnh tại buổi bảo vệ:

Lê Anh Tú

Phòng Thông tin và xúc tiến thương mại - VIOIT

BÀI VIẾT KHÁC