ĐÀO TẠO

Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

Trang chủ >> Đào tạo

Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Đặng Xuân Thưởng

Chiều ngày 22 tháng 12 năm 2022, tại trụ sở 17 Yết Kiêu - Hà Nội, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương đã tổ chức buổi đánh giá luận án Tiến sỹ cấp cơ sở cho NCS. Đặng Xuân Thưởng với đề tài “Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp: Nghiên cứu thực tiễn ở tỉnh Hải Dương theo quyết định thành lập Hội đồng đánh giá số 944/QĐ-CLCT ngày 25 tháng 11 năm 2022 của Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Chính sách Công Thương. 

Luận án thuộc ngành đào tạo: Kinh doanh thương mại, mã số 9.34.01.21, được hướng dẫn bởi: TS Nguyễn Thị Nhiễu - Giáo viên hướng dẫn 1 và GS.TS Đỗ Đức Bình - Giáo viên hướng dẫn 2.

Các thành viên Hội đồng đánh giá luận án tiến sỹ cấp cơ sở gồm có: GS.TS. Trần Thọ Đạt, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân - Chủ tịch hội đồng; PGS.TS. Đinh Văn Thành, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương - phản biện 1; PGS.TS. Hà Văn Sự, Trường Đại học Thương mại - phản biện 2; PGS. TS. Nguyễn Văn Lịch, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương - Ủy viên; PGS.TS Trịnh Thị Thu Hương, Trường Đại học Ngoại Thương - Ủy viên; TS. Phạm Hữu Thìn, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương - Ủy viên; TS. Đặng Công Hiến, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương - Ủy viên, thư ký hội đồng. Buổi đánh giá còn có sự tham dự của các giáo viên, các nhà khoa học, các nghiên cứu sinh và các cán bộ của Viện.

Luận án được chia làm 4 chương. Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án. Chương 2: Một số vấn đề lý luận về đẩy mạnh xuất khẩu của doanh nghiệp trong khu công nghiệp. Chương 3: Thực trạng đẩy mạnh xuất khẩu của doanh nghiệp trong khu công nghiệp ở tỉnh Hải Dương. Chương 4: Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu của doanh nghiệp trong khu công nghiệp ở tỉnh Hải Dương.

Sau khi nghe NCS. Đặng Xuân Thưởng báo cáo tóm tắt nội dung của đề tài luận án, hội đồng đánh giá đã có những đóng góp rất chi tiết và thẳng thắn những ưu điểm, hạn chế của luận án, giúp NCS. Đặng Xuân Thưởng tiếp tục hoàn thiện hướng nghiên cứu và chỉnh sửa hoàn thành bản luận án đạt chất lượng tốt nhất.

Hội đồng đánh giá Luận án cấp cơ sở đã kết luận: Luận án Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp: Nghiên cứu thực tiễn ở tỉnh Hải Dương” của NCS. Đặng Xuân Thưởng có ý nghĩa về lý luận và thực tiễn; phù hợp với nội dung và mã số chuyên ngành, không trùng với các luận án khác đã được bảo vệ, đáp ứng cơ bản yêu cầu về nội dung và hình thức của một Luận án Tiến sỹ chuyên ngành Thương mại.

Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu đánh giá với 7/7 phiếu đồng ý để Luận án được bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận án Tiến sỹ cấp Viện sau khi đã chỉnh sửa và hoàn thiện theo kết luận của Hội đồng chấm Luận án cấp Cơ sở.

Một số hình ảnh tại buổi bảo vệ:


Bài và ảnh: Ngô Mai Hương

Phòng Thông tin và xúc tiến thương mại - VIOIT

BÀI VIẾT KHÁC