ĐÀO TẠO

Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

Trang chủ >> Đào tạo

Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp cơ sở “Giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường ASEAN trong bối cảnh hình thành cộng đồng kinh tế AEC”

Ngày 15/6/2022, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương đã tổ chức buổi bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Cơ sở cho NCS. Nguyễn Thị Ninh theo quyết định số: 196/QĐ-CLCT ngày 20/04/2022 do Viện trưởng Viện nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương ban hành về việc thành lập hội đồng đánh giá luận án với đề tài: “Giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường ASEAN trong bối cảnh hình thành cộng đồng kinh tế AEC”; Chuyên ngành: Kinh doanh Thương mại, mã số 62.34.01.21.

Các thành viên Hội đồng tư vấn đánh giá gồm có: PGS.TS Nguyễn Bách Khoa – Trường đại học thương mại, chủ tịch hội đồng; PGS.TS Đinh Văn Thành – chuyên gia, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương, ủy viên phản biện 1; PGS.TS. Ngô Thị Tuyết Mai – Trường đại học Kinh tế quốc dân, ủy viên phản biện 2; PGS.TS. Phạm Tất Thắng – chuyên gia, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương - Uỷ viên; PGS.TS. Lê Trịnh Minh Châu – Chuyên gia, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương – Ủy viên; TS. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương - Ủy viên; TS. Đặng Công Hiến - Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương - Ủy viên thư ký.

Sau khi nghe NCS. Nguyễn Thị Ninh báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu của luận án. Hội đồng đánh giá đã đưa ra một số nhận xét, đánh giá và góp ý giúp NCS. Nguyễn Thị Ninh tiếp tục nghiên cứu và hoàn thành bản luận án. Hội đồng đánh giá Luận án đã kết luận: Luận án của NCS. Nguyễn Thị Ninh có ý nghĩa lý luận và thực tiễn; không trùng với các công trình khoa học đã được công bố; đã đáp ứng về cơ bản yêu cầu về nội dung và hình thức của một Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Thương mại.

Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu đánh giá Luận án với 7/7 phiếu tán thành để Luận án được bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận án Tiến sỹ cấp Viện sau khi đã chỉnh sửa và hoàn thiện theo kết luận của Hội đồng chấm Luận án cấp Cơ sở.

Một số hình ảnh tại buổi bảo vệ:

Tin bài và ảnh: Lê Anh Tú

Phòng Thông tin, Thư viện và Xúc tiến Thương mại - VIOIT

BÀI VIẾT KHÁC