ĐÀO TẠO

Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

Trang chủ >> Đào tạo

Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. Phan Thế Thắng

11/11/2022

Vào sáng ngày 10 tháng 11 năm 2022, tại trụ sở Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương - số 17 Yết Kiêu, Hai Bà Trưng, Hà Nội, đã diễn ra buổi đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở theo quyết định thành lập Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở số 837/QĐ-CLCT ngày 21 tháng 10 năm 2022 của Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương cho NCS. Phan Thế Thắng với đề tài “Quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa  bàn cấp tỉnh ở Việt Nam”, chuyên ngành Kinh doanh thương mại, mã số 9.34.01.21. Luận án của NCS được hướng dẫn bởi: TS. Nguyễn Anh Sơn - Giáo viên hướng dẫn 1 và PGS.TS Phạm Thị Hồng Điệp - Giáo viên hướng dẫn 2.

Các thành viên Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở gồm có: PGS. TS. Nguyễn Thị Bích Loan, Trường Đại học Thương mại - Chủ tịch hội đồng; PGS. TS. Ngô Thị Tuyết Mai, Trường Đại học Kinh tế quốc dân - Phản biện 1; PGS.TS. Lê Trịnh Minh Châu, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương - Phản biện 2; PGS. TS. Trần Thị Ngọc Quyên, Trường Đại học Ngoại thương - Ủy viên; PGS.TS. Đinh Văn Thành, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương - Ủy viên; TS. Nguyễn Văn Long, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương - Ủy viên và TS. Lâm Tuấn Hưng, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương - Ủy viên, Thư ký hội đồng. Buổi đánh giá còn có sự tham dự của các giáo viên, các nhà khoa học và các nghiên cứu sinh của Viện.

Nhận xét về luận án, các thành viên trong Hội đồng đều cho rằng luận án là một công trình nghiên cứu khoa học nghiêm túc, công phu, có ý nghĩa thực tiễn, là tài liệu tham khảo bổ ích đối với công tác nghiên cứu, đề xuất các định hướng, giải pháp hoàn thiện quản lý Nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn cấp Tỉnh ở Việt Nam.

Phát biểu kết luận, PGS. TS. Nguyễn Thị Bích Loan - Chủ tịch hội đồng khẳng định luận án “Quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn cấp tỉnh ở Việt Nam” phù hợp với nội dung và mã số chuyên ngành, không trùng với các luận án khác đã được bảo vệ. Về cơ bản luận án đã đáp ứng được một số yêu cầu và mục tiêu đặt ra đối với luận án tiến sĩ kinh tế chuyên ngành Kinh doanh thương mại.

Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu kín đánh giá luận án của NCS. Phan Thế Thắng với kết quả 7/7 phiếu tán thành. Hội đồng đã nhất trí đánh giá luận án của NCS. Phan Thế Thắng được bảo vệ trước Hội đồng đánh giá luận án Tiến sỹ cấp Viện sau khi đã chỉnh sửa và hoàn thiện theo kết luận của Hội đồng đánh giá luận án cấp Cơ sở.

Một số hình ảnh tại buổi bảo vệ:

Tin bài và ảnh: Ngô Mai Hương

Phòng Thông tin, Thư viện và Xúc tiến thương mại - VIOIT

BÀI VIẾT KHÁC